Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

 

Kurz v celkovém rozsahu 40 hodin obsahuje:

 

OBSAH

teorie

praxe

celkem

1. Základy stavby a funkce lidského těla

3

-

3

2. První pomoc - teoretická část

10

-

10

3. První pomoc - praktická část

-

16

16

4. Péče o nemocné

2

2

4

5. Základy zdravotnické dokumentace

1

-

1

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

2

1

3

7. Hygiena a epidemiologie

3

-

3

Celkem počet hodin

21

19

40

           

Největší důraz je v rámci kurzu kladen na praktický nácvik předlékařské první pomoci. Nácvik resuscitace probíhá na resuscitačních figurínách novorozence, malého dítěte předškolního věku, staršího dítěte školního věku, dospívajícího a dospělého. Blok KPCR zaujímá největší hodinovou dotaci kurzu. Frekventanti se naučí používat automatický externí defibrilátor (AED). Postupy KPR odpovídají nejnovějšímu Guidelines (doporučené postupy resuscitace). V rámci praktického nácviku řeší účastníci i modelové situace, aby si ověřili schopnost správně se rozhodovat a správně postupovat při konkrétních případech, se kterými se mohou při výkonu role zdravotníka setkat.

            Účastníci kurzu jsou teoreticky připravováni s podporou vzdělávacího materiálu umístěného v prostředí internetu: www.ppp.zshk.cz, kde mají veškeré kapitoly kurzu přehledně uspořádány a mohou je využívat i po ukončení kurzu pro své další vzdělávání.

 

Minimální rozsah je 4 dny (4 x 10 hodin) nebo 5 dnů (4 x 8 hodin) – lze přizpůsobit dle domluvy se zájemci.

Aktuální termín:

 

Ceny:  2 300,- /osoba při naplnění méně než 10 účastníků

            1900,-/osoba při naplnění minimálně 10 účastníků

            1700,-/osoba při naplnění minimálně 15 účastníků

            nad 20 účastníků cena dohodou

 

Dotazy: Mgr. Jana Heřmanová, e-mail: jana.hermanova@zshk.cz

 

 

 

Popular Off-White