Ceník

Poplatek za zkoušku činí 3 800,-

Částka může být uhrazena bezhotovostně na účet školy č. 10006-24938511/0100, do poznámky uveďte jméno a příjmení.

Částku můžete také složit v pokladně školy nejpozději 1 den před konáním zkoušky.