Autorizace

Dne 13.6.2014 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze udělena naší škole autorizace pro profesní kvalifikace

69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, č. autorizace 2014/44

69-018-M Chůva pro dětské koutky, č. autorizace 2014/45