Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

KURZY
Kurzy pro Chůvy jsou pozastaveny. Nezískaly jsme prodloužení autorizace pro konání zkoušek profesní kvalifikace.

 

 

 

Kurz cíleně připravuje na zkoušku z profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Rozsah kurzu: 160 hodin + zkouška

Z toho 112 hodin teoreticko-praktické výuky v budově zdravotnické školy a 48 hodin praxe v Jeslích Orlická, Švendova 1129 a Mateřské škole Čtyřlístek Švendova 1127, Hradec Králové. Obě budovy jsou v jedné ulici.
 

Cena kurzu:     10 500,- včetně zkoušky profesní kvalifikace. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.
Úhradu je třeba provést nejpozději 5 dnů před termínem kurzu nebo zkoušky v hotovosti v pokladně školy nebo na účet č. 10006-24938511/0100 do poznámky uveďte jméno a příjmení.

Místo konání kurzu:

Budova VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Uplatnění absolventa kurzu:

Chůva v dětské skupině, chůva v mikrojeslích i jeslích, chůva v domácnosti zákazníka, paní na hlídání, au-pair, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitelka agentury na hlídání dětí

Vstupní předpoklady:

věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady, bezúhonnost.

Doklad o ukončení kurzu:

Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu při splnění 80% docházky na teoreticko-praktický modul a 100% docházka na praktickou výuku do jeslí a MŠ.
Po úspěšném ukončení kurzu se zájemci mohou přihlásit ke zkoušce.

Termíny kurzu

Akreditovaný kurz budeme nabízet na podzim 2019.


Přihláška do kurzu

Kurz se koná při minimálním naplnění 10 osob, maximální počet 20 osob / kurz.

Kontakt na garanta kurzu:

Mgr. Jana Heřmanová, tel.: 495 075 204, jana.hermanova@zshk.cz

Pro získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky lze přistoupit přímo ke zkoušce, pokud uchazeč prokáže znalosti v rozsahu standardu. Termíny zkoušek - viz záložka Kurzy pro veřejnost / Zkoušky. Před konáním zkoušky poskytujeme konzultace.

Nike Sneakers