Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Příprava ke zkouškám

od 15.2. do 2.3. pořádáme 6denní přípravný kurz k profesní zkoušce Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Termíny přípravy:

15.2.2019 pátek, 9.00 - 16.00 - základy psychologie dětského věku, životní styl

16.2.2019 sobota, 8.30 - 15.30 - nácvik předlékařské první pomoci

22.2.2019 pátek 9.00 - 16.00 - péče o dítě s onemocněním, návyky v dětském věku

25.2.2019 pondělí 8.30 - 15.30 - metodiky výchovné péče

26.2.2019 úterý 8.30 - 15.30 - zvládání nepříznivých výchovných situací

2.3.2019 sobota - 8.30 - 15.30 - opakování první pomoci, bezpečné prostředí

 

Zkouška - dle domluvy skupiny, předpoklad do konce března.

 

Cena přípravy včetně zkoušky je  7 500,- Kč, v ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Příprava není totožná s plnohodnotným kurzem, je určená ženám, které se budou samostatně připravovat ke zkoušce. Kurz v plném rozsahu budeme organizovat zase na podzim.

Zájemci mohou kontaktovat garanta kurzu: Mgr. Jana Heřmanová, mail: jana.hermanova@zshk.cz

 

 

 

Kurz cíleně připravuje na zkoušku z profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Rozsah kurzu: 160 hodin + zkouška

Z toho 112 hodin teoreticko-praktické výuky v budově zdravotnické školy a 48 hodin praxe v Jeslích Orlická, Švendova 1129 a Mateřské škole Čtyřlístek Švendova 1127, Hradec Králové. Obě budovy jsou v jedné ulici.
 

Cena kurzu:     10 500,- včetně zkoušky profesní kvalifikace. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.
Úhradu je třeba provést nejpozději 5 dnů před termínem kurzu nebo zkoušky v hotovosti v pokladně školy nebo na účet č. 10006-24938511/0100 do poznámky uveďte jméno a příjmení.

Místo konání kurzu:

Budova VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234

Obsah kurzu:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Uplatnění absolventa kurzu:

Chůva v dětské skupině, chůva v mikrojeslích i jeslích, chůva v domácnosti zákazníka, paní na hlídání, au-pair, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitelka agentury na hlídání dětí

Vstupní předpoklady:

věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady, bezúhonnost.

Doklad o ukončení kurzu:

Osvědčení o účasti v akreditovaném kurzu při splnění 80% docházky na teoreticko-praktický modul a 100% docházka na praktickou výuku do jeslí a MŠ.
Po úspěšném ukončení kurzu se zájemci mohou přihlásit ke zkoušce.

Termíny kurzu

Akreditovaný kurz budeme nabízet na podzim 2019.


Přihláška do kurzu

Kurz se koná při minimálním naplnění 10 osob, maximální počet 20 osob / kurz.

Kontakt na garanta kurzu:

Mgr. Jana Heřmanová, tel.: 495 075 204, jana.hermanova@zshk.cz

Pro získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky lze přistoupit přímo ke zkoušce, pokud uchazeč prokáže znalosti v rozsahu standardu. Termíny zkoušek - viz záložka Kurzy pro veřejnost / Zkoušky. Před konáním zkoušky poskytujeme konzultace.