FAIR TRADE


Naše škola usiluje o titul Fairtradové škola. Tento titul je součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Chcem se zapojit do kampaně a podporovat osvětu v oblasti fair trade a podporovat prodej fairtradových produktů. Podrobnější informace jsou na oficiálním webu kampaně Fairtradové školy.


Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává možnost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky prožít důstojný život. Fair trade nabízí producentům takové obchodní podmínky při prodeji plodin a výrobků, aby se uživili vlastní prací a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak fair trade dává šanci zapojit se prostřednictvím nákupu do snižování světové chudoby. Fairtradové výrobky jsou označeny logem Fair trade a daji se koupit ve většině obchodních řetězců. Chce to jen trochu hledat nebo se zeptat. Protože se jedná o exotické komodity, můžete sehnat čokoládu, kakao, banány, čaj a především kávu, ale i bavlněná trička a další věci. Cena fairtradových výrobku je vyšší, než cena standartního zboží, protože v sobě obsahuje příplatek, který jde přímo k farmářům a řemeslníkům do zemí globálního jihu.Více informací najdete ZDE.

  •     uspořádat na škole ochutnávku fairtradových produktů
  •     začlenit globální rozvojová témata do výuky
  •     šiřit informace o fair trade
  •     zorganizovat osvětovou akci na podporu fair trade
  •     možnost zakoupit fairtradové produkty ve škole

Deklarace podpody fair trade.

 

Air Jordan News