53–43–M/01 – Laboratorní asistent

PERSPEKTIVNÍ OBOR, po profesní stránce velmi různorodý a zajímavý.

Ve školním roce 2020/2021 obor NEOTEVÍRÁME (obor otevíráme jednou za dva roky).

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2021    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

1. a 2. ročník převažují PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ SPOLEČENSKOVĚDNÍ, PŘÍRODOVĚDNÉ:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • cizí jazyk (německý nebo anglický)
 • latina
 • matematika
 • informatika a výpočetní technika

3. a 4. ročník převládají ODBORNÉ PŘEDMĚTY, velká část vyučování probíhá formou PRAKTICKÉ VÝUKY v laboratořích školy a Fakultní nemocnici v Hradci Králové, součástí studia je i souvislá odborná praxe ve 3. ročníku
PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

 • chemie
 • biologie
 • biochemie
 • klinická biochemie
 • hematologie
 • mikrobiologie
 • histologie

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • laboratoře zdravotnických zařízení (státní i soukromé)
 • laboratoře vědeckých pracovišť - vysokých škol, výzkumných ústavů
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře farmaceutických firem

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PROFESNÍ RŮST

 • navazující studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

 

Bližší informace

Mgr. Eva Vágnerová

 

Air Jordan

PřílohaVelikost
PDF icon ŠVP_LA_verze_04_od_01_09_2017.pdf1.95 MB
PDF icon učební plán LA.pdf515.87 KB