Kronika - školní rok 2016/17

Tříkrálová sbírka

Jan
20

 Jako každý rok i letos pořádala Oblastní charita Hradec Kráové Tříkrálovou sbírku.  6.1. 2017 se studenti naší školy již tradičně zúčastnili Tříkrálové sbírky jak v roli koledníků - Králů, tak také v roli průvodců koledníků ze základních škol. Všem účastníkům Tříkrálové sbírky patří velký dík, přispěli na dobrou věc.

Posted By dlaba číst dál

Fotosoutěž STROMY

Jan
13

Fotosoutěž Stromy je školní fotosoutěž, která byla vyhlášena v Mezinárodní den stromů, 20.10. 2016. Podle propozic sudenti ukládali snímky na PC síť školy. Komise ve složení Přemysl Štindl a Hynek Dostál vybrala vítězné snímky, které byly vytištěny a vystaveny v chodbě v přízemí, před učebnou 109. Ocenění žáci SZŠ získávají odměnu. Ocenění: Jana Beranová, Lenka Nodžáková, Michaela Michaláková, Daniel Pospíšil, Alena Náhlovská

 

Posted By dostal číst dál

Interaktivní odpoledne SURVIVAL

Jan
13

Náročné období příprav na pololetní písemné práce jsme si na domově mládeže zpestřili interaktivním odpolednem SURVIVAL - přežití. Ochrana člověka za mimořádných událostí je součástí ŠVP. Na zahradě domova mládeže se žáci učili, jak na sněhu rozdělat oheň. Měli k dispozici pouze zapalovač a nůž. Najít suché klestí a vhodný materiál na podpal se ukázalo jako zásadní problém. Nakonec se však všem skupinách zadařilo. A když už jsme byli na sněhu, vysvětlili jsme si i pravidla při odchodu na zimní túru včetně chování při lavinovém nebezpečí.

Posted By kujalova číst dál

Pragodent

Jan
10

V říjnu jsme vyrazili jako každý rok ( 3.H, 1.U, 2.U) na již 24. ročník tradičního veletrhu Pragodent. Tato výstava byla oproti minulým létům menší, ale i tak bylo čemu se obdivovat. Každý žák, který jel na výstavu za konkrétním cílem nákupu, pořízení pomůcek či jen „okouknout“nové materiály, měl čas a příležitost si najít danou expozici.

Posted By Pitter číst dál

Školní kolo soutěže Tuta Via Vitae

Jan
09

V prosinci minulého roku se na naší škole uskutečnílo školní kolo soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU. Záludné otázky typu: Mezi najčastější příčiny vzniku požáru v domácnosti patří...,co znamená nesmět ohrozit, nebo co patří mezi vysoce hořlavé látky potrápily mnohé soutěžící. Hodnotily se jak správné odpovědi, tak celkový čas.  Celkem se zúčastnilo  115 studentů a nejlépe se umístili:  

Posted By beranek číst dál

Školní kolo soutěže SAPERE

Jan
06

V měsíci prosinci 2016 soutěžili studenti naší školy ve školním kole soutěže SAPERE, vědět jak žít. Nelehké otázky typu: Jak se jmenuje věda o řasách, kolik má jedna kilokalorie kilojoulů, o co usiluje člověk trpící mentální anorexií apod. nejednoho studenta velmi potrápily. Z celkového počtu 142 studentů, kteří se této soutěže zúčastnili, se nejlépe umístili:

Posted By beranek číst dál

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

Jan
06

Jako kažý rok, tak i v tomto školním roce proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost. Studenti se potrápili s otázkami typu co je to existenční minimum, co je to datová schránka, jaké je zabezpečení platebních karet a dalšími. V nelehkém boji se nejlépe se umístili tito žáci :

  1. místo Monika Halamková, 3.G
  2. místo Kristýna Minaříková, 2.L
  3. místo Sára Michalcová, 4.B

Vítězové školního kola budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které bude probíhat on-line formou v měsíci únoru. Ostatní pořadí k nahlédnutí v kabinetě.

Posted By beranek číst dál

Adventní exkurze do Národního technického muzea

Jan
04

Dne 21.12.2016 se vypravila třída našich žáků (1.B) do Prahy na exkurzi Národního technického muzea. Cílem byla prohlídka technického muzea a přiblížení žákům vývoj přístrojů z historických dob až do současnosti. V neposlední řadě také proběhla prohlídka historické části Prahy v adventní náladě včetně tradičních adventních trhů, kde všichni mohli koupit něco pěkného k Vánocům.

Posted By ouhrabkova číst dál

Galerie moderního umění v Hradci Králové - komentovaná prohlídka 22. 11. 2016

Jan
02

Secesní budova Galerie moderního umění v Hradci Králové prošla během dvou let generální opravou. Ve čtvrtek 24. 11. 2016 přivítala první návštěvníky. A my - 3.G - nechtěli zůstat stranou. Protože v literatuře probíráme umělecké směry, domluvila nám paní učitelka komentovanou prohlídku zaměřenou na impresionismus, symbolismus, expresionismu a kubismus. V pracovních listech jsme se pokusili o kubistický portrét spolužáka, zapisovali jsme pocity, které v  nás některé obrazy vyvolávaly, dozvěděli se mnohé o netradičních technikách.

Posted By baja číst dál

Soutěž v anglickém jazyce

Dec
17

Již tradičně se na začátku prosince konalo na naší škole školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Ve středu 7. 12. 2016 se sešlo 19 žáků kategorie 1. a 2. ročníky a 21 žáků kategorie 3. a 4. ročníky. Soutěž měla písemnou část (poslech a čtení s porozuměním) a ústní část na dané téma. Nejlepší žáci byli odměněni diplomy a pěknými cenami. Gratulujeme!

Celkové výsledky:

Nižší kategorie

  1. Seifertová Kateřina, 1G
  2. Kvačková Sára, 1G
  3. Muller Martin, 2E

Vyšší kategorie

Posted By polak číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kronika - školní rok 2016/17