Mikulášská besídka pro FN

Dne 5. 12. 2019 proběhly dvě mikulášské besídky. První besídka byla ve FN na dětském oddělení a druhá na DMK pro děti zaměstnanců naší školy. Vždy v doprovodu sv. trojice Mikuláše, čerta a anděla. Žáci 1. ročníků oboru zdrav. asistent si připravili pohádku s názvem Vánoční příběh. Celá pohádka byla proložena vánočními koledami a navodila u všech čas vánoční. Žáci pohádku pravidelně nacvičovali již od září, vždy 1x týdně. Ve volném čase vyráběli i dárečky, tentokrát lžičky ozdobené z fimo hmoty. Radost byla jak na straně obdarovaných, tak i darujících. A dobrý pocit hřál na srdíčku každého z nás, někomu ukápla i slzička.