E-learning

MEFISTO

Matematika, Fyzika a Ict na středních zdravotnických školách.

Moodle

E-learning Moodle (http://moodle.zshk.cz/).

Wikipedia

Znáte českou wikipedii? Nic vám nebrání provozovat svoji vlastní. Zatím pro interní potřeby školy. (http://www.mediawiki.org/ )

EVVO

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Adidas Glitch Skin