Den ve znamení evropského projektu

V úterý 29. dubna 2008 byl důvod vyvěsit na budovu Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové vlajku Evropské unie – škola totiž pořádala konferenci, na které představila výukový program s názvem Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče. Tento program vznikl díky finanční podpoře z ESF a státního rozpočtu ČR a po dobu 20 měsíců jej tvořil tým realizátorů ze školy, se kterým spolupracovali odborníci z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Na úterní konferenci vystoupili řešitelé projektu, kteří představili jednotlivé části multimediálního programu a podělili se o své zkušenosti s jeho využitím při výuce. Eva Strnadová, jedna z řešitelek, vzpomíná, jak složité bylo např. natáčení jednotlivých videí, kdy bylo nutné dojednat všechny detaily na pracovišti, připravit podrobný scénář, zajistit personál ochotný podílet se na natáčení a najít i vhodného a souhlasícího pacienta – a když bylo nejhůř, musel zaskočit dobrovolník z řad řešitelského týmu. Šárce Zemanové práce na projektu přinesla cenné zkušenosti s týmovou spoluprací, poznala nová pracoviště v nemocnici a navázala četné kontakty.

Slovo dostali i ti, kterým je program určen především – studenti. Pavlína Mroczkowská vystoupila za 3. ročník zdravotnických asistentů a ocenila především názornost, přehlednost, zpestření výuky i přiměřené nároky na práci s počítačem. Nemluvila by ale za mladé, kdyby nepřišla také s kritikou – programu však vytýká malý počet kazuistik, konkrétních příkladů z praxe, na kterých si studenti mohou trénovat stanovování ošetřovatelských diagnóz a plánování ošetřovatelské péče u konkrétního pacienta. To je ovšem pro autory programu dobrá zpráva – zájem o odborný obsah ze strany studentů existuje a program má velký potenciál rozvoje.

Až při prezentaci výstupů projektu na konferenci určené odborníkům zejména ze zdravotnických škol si tvůrci plně uvědomili, jak velké dílo se jim podařilo. Pocity všech shrnula Eva Strnadová: „Poučeni z předchozích chyb, naladěni závěrečnou akcí se těšíme a zároveň se už trochu bojíme pokračování projektu.“