Adaptační kurz

Projekt Interaktivní projektové vyučování ve skupině proběhl v úvodním týdnu v září, ihned po nástupu nových žáků do školy. V rámci projektu byla realizována témata prevence šikany a násilí - vytvoření pozitivních hodnot v třídním kolektivu, zvýšení právního vědomí žáků, prevence zneužívání návykových látek, prevence násilné kriminality.

Obrázky z projektu naleznete zde .

Nike