53–44–N/11 - Diplomovaný zubní technik

3 leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
denní forma vzdělávání

OTEVÍRÁME každoročně 1 studijní skupinu.

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR - vhodný pro chlapce i dívky. Připravuje vysoce kvalifikovaného odborníka pro práci v zubních laboratořích státních i nestátních zdravotnických zařízení bez odborného dohledu. Umožňuje absolventům uplatnění na trhu práce v rámci EU.


POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • zkouška z kreslení a modelování
 • písemný test z biologie člověka
 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
 • průměr známek maturitního vysvědčení
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)


FORMA VÝUKY

 • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři klinických pracovišť
 • přednášky v oblasti managementu, práva a legislativy
 • výuka cizích jazyků – anglický nebo německý
 • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu
 • odborná praxe probíhá v zubních laboratořích v místě bydliště studenta


UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • státní i soukromé zubní laboratoře
 • zubní laboratoře stomatologických klinik
 • rezortní výzkumný ústav
 • výroba a distribuce stomatologických materiálů, přístrojů a nástrojů
 • po následném absolvování specializačního studia je oprávněn provozovat samostatnou živnost nebo vést zubní laboratoř


MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium pro zubní techniky
 • odborné kurzy a školení
 • vysokoškolské vzdělání - zubní lékařství, jiné


Bližší informace:
Ing. Petra Doubravová , tel. 495 075 226

Nike Hypervenom Phantom III

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán DZT.pdf242.47 KB