53-43-N/21 - Diplomovaný zdravotní laborant

Perspektivní obor s širokou možností uplatnění v EU, vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovaného zdravotního laboranta, který bude schopen samostatně působit v klinických i jiných laboratořích, obor je vhodný pro studenty:

 • zvídavé
 • kreativní
 • pečlivé a zodpovědné

Ve školním roce 2020/2021 studijní skupinu NEOTEVÍRÁME.

Požadavky k přijímací zkoušce

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Forma výuky

 • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka v multidisciplinárních oborech pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři klinických pracovišť
 • praktická výuka na špičkových pracovištích fakultní nemocnice a dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daných oborů
 • výuka klinické biochemie, hematologie, mikrobiologie a histologie
 • přednášky v oblasti managementu a administrativy, práva a legislativy
 • výuka cizích jazyků – anglický a německý
 • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu

Obor přináší předpoklady

 • pro plnění řídících úkolů ve zdravotnických zařízeních
 • pro zapojení se do vědecké a výzkumné práce
 • k lektorské činnosti

Uplatnění v praxi

 • laboratoře zdravotnických zařízení státní i soukromé
 • laboratoře vědeckých pracovišť – vysokých škol, výzkumných ústavů
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře farmaceutických firem
 • laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu
 • laboratoře potravinářského a vodárenského průmyslu

Profesní růst

 • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

 

Bližší informace:

Mgr. Eva Vágnerová

Nike Sneakers

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán DZL.pdf214.12 KB