53–44–M/03 – Asistent zubního technika

Obor OTEVÍRÁME ve školním roce 2020/2021.

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • praktická zkouška z kreslení a modelování
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2020    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

 • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři klinických pracovišť
 • výuka cizích jazyků – anglický, německý
 • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • státní i soukromé zubní laboratoře
 • uplatnění na trhu práce v rámci EU

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • navazující obor vyššího odborného studia Diplomovaný zubní technik
 • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium

Bližší informace:

Ing. Petra Doubravová

Kompletní ŠVP je uložen v pracovně zástupců ředitelky.

Adidas