Aktuality pro studenty

Co dělat – Coronavirus

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění

 • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.
  Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem:
Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
 • Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny  vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Zpracováno 25.2.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách epidemiologické situace.

Více zde: Co dělat – Coronavirus

Beseda studentů s paní Věrou Sosnarovou dne 17. 3. 2020

V úterý 17. 3. 2020 od 10.00 hodin proběhne v aule školy beseda s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag.

Účast tříd: 2.G, 3.L a 4.A.

Její životní osudy ztvárnil pan Kupka v knize Krvavé jahody, kterou si budou moci studenti koupit (250,-Kč). Ke koupi budou i další knihy o gulazích (po 100,-Kč).

Odeslání pozvánek – MZ jaro 2020

Dne 7. 2. 2020 byly odeslány pozvánky k jarnímu termínu maturitních zkoušek.  Protokol o předání pozvánky podepíší žáci 4. ročníků u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu potvrdí předání pozvánky na osobním protokolu, který je součástí odeslané pozvánky. Protokol zašlete poštou nebo e-mailem.

Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte Mgr. Chrze na jiri.chrz@zshk.cz .

Stáž 4 žáků ze střední školy Glemmen School v Norsku

Ve dnech 2.22.  února 2020 proběhne v naší škole stáž 4 žáků ze střední školy Glemmen School v Norsku. Norští žáci budou po boku našich žáků po dobu 3 týdnů absolvovat zahraniční stáž  ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Projekt je financováni Fondy EHP 2014–2021, program Vzdělávání.

Minimaturita 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 budou žáci druhých ročníků prezentovat výsledky svého dosavadního „bádání“.

Více informací zde.

Zájezd do Anglie 19. 9. – 25. 9. 2020

Program zde.

Prezentace: Zájezd do Anglie

Přihlášky: M. Brychtová, H. Poláková, H. Hošková

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2020

V termínu od 11. listopadu do 2. prosince 2019 je možné podat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky.

Aktuální čtvrté ročníky dostanou přihlášku prostřednictvím svého třídního učitele.

Ostatní, kteří se přihlašují k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou přihlášku do  školy zaslat (poštou nebo jako přílohu e-mailu) nebo osobně v kanceláři zástupců ředitelky (v tomto případě se předem domluvte na termínu prostřednictvím e-mailu jiri.chrz@zshk.cz nebo jana.hermanova@zshk.cz ). Pokud vám formulář přihlášky e-mailem nedošel, ozvěte se také na výše uvedené e-maily.

Výuka 6. 11. 2019

Vzhledem ke stávce učitelů bude omezena výuka tříd SZŠ (dle provizorního rozvrhu). Skupiny VOŠ budou mít výuku v původním rozsahu s drobnými úpravami. Rozvrh bude zveřejněn v průběhu dopoledne.

Třídní schůzky SZŠ – pátek 15. listopadu 2019

14,30 – schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 – setkání rodičů a třídních učitelů

15,3017,00 – informace vyučujících pro rodiče