Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger27142125
Aktualizace: 2 hodiny 43 min zpět

Vít Rakušan: Ve školství nejsou jen pravdoláskaři, kteří chtějí, aby si děti hrály, a Václav Klaus, který chce, aby se učilo.

11 Srpen, 2019 - 03:00
„Dobré máme mateřské školy a i první stupeň základní školy, ty jsou ve světovém srovnání spíš nadprůměrné. Ale výš už je co měnit. Především máme moc středních škol, některé jsou horší, ale přežívají. Zřizují je kraje a krajští radní si pak ty školy nedovolí zrušit, protože se vždycky objeví petice rodičů. Navrhneme akreditační komise podobné těm vysokoškolským i pro krajské školství. Nebo: proč má Česká republika v rámci OECD největší podíl žáků, kteří zůstávají ve vzdělanostní kategorii svých rodičů? V Německu i ve Finsku jsou střední školy a gymnázia navzájem prostupné, takže děti mohou v růstu nahoru za pochodu přestupovat,“ říká poslanec a bývalý učitel Vít Rakušan v rozhovoru pro Týdeník Echo.


Vít Rakušan (psp.cz)V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Hodně se mluví o tom, jestli se na českých školách příliš bifluje, nebo naopak jestli se nepovolila uzda. Byl jste přísný učitel, nebo vyznáváte „školu hrou“?

Učil jsem deset let a byl jsem přísný učitel. Nechával jsem propadat lidi, známkoval jsem, nepřijal jsem kreditní systém, když jsme si mohli vybrat mezi známkami a kredity. Když jsem třeba v dějepise trval na letopočtech, které žáci musejí znát i bez možnosti googlovat, tak jsem zároveň čtvrťákům předem řekl: Během hodiny vám řeknu tři špatné údaje. Vy mi na další hodině dokážete, že jsem něco řekl chybně, doložíte mi to prameny. Dítěti musíte jednak dát znalosti, jednak ho naučit, aby ty znalosti umělo použít, a kromě toho mu vštípit návyk, aby si ověřovalo informace. A mně se líbí, že mezi mými bývalými žáky je dneska řada angažovaných lidí v nejrůznějších oborech, mnozí z nich mají úplně jiné politické názory než já, a přesto mi s vděčností říkají, jak byl pro ně návyk práce s informacemi důležitý. To přece není tak, že ve školství máme jen pravdoláskaře, kteří si představují, že děti ve škole si budou hrát, a proti nim Václava Klause, který chce, aby se učilo. To jsou dva krajní póly, svět mezi nimi je barevnější. Ono mimochodem na PORGu za Klausova ředitelování se taky neučilo tak, že by paní učitelka vytáhla zápisky a drtilo se. Tam byli a jsou skvělí učitelé, za Klause se neučily jen znalosti, ale i dovednosti. Za to, co předvedl jako ředitel gymnázia, má mou velkou poklonu.

Jsou dvě třetiny ročníku, které dnes směřují na vysokou školu hodně, nebo ne?

Počet samotný mi příliš vysoký nepřijde, doba vyžaduje vyšší vzdělanost lidí než dřív, kdy se většina živila rukama. Není ale optimální skladba oborů. V Německu máte Fachhochschulen, v podstatě vysoké školy pro absolventy průmyslovek bez přílišné akademické zátěže. Těch bychom potřebovali víc i u nás, politologů a odborníků na sociálno asi míň.


Celý rozhovor naleznete v týdeníku Echo
Kategorie: Česká škola

Kvůli růstu cen ubytování stoupá zájem studentů o lepší pokoje na kolejích

11 Srpen, 2019 - 01:00
Dříve jako jedna z těch horších možností, dnes nutnost. Zájem o studentské koleje roste. Na vině je stoupající cena nájemního bydlení i nedostatek bytů na trhu. Přispívá k tomu i větší počet vysokoškoláků a zahraniční studenti. Některé pražské univerzity tak budou muset zájemce zřejmě odmítat. Reportáž přináší iDNES.


Bydlení na kolejích vždy platilo za to levnější. Jeho cena se odvíjí logicky od počtu osob na pokoji i vybavení. Třeba na VŠE může vyjít třílůžkový pokoj se sociálním zařízením na patře na 95 korun za noc, nejdražší, jednolůžkový, nově zrekonstruovaný pokoj na buňce pro dvě osoby za 275 korun za noc.

Ceny jsou tak mnohdy srovnatelné s ubytováním v soukromém bytě. „Samostatný pokoj v bytě se pohybuje zhruba od 7 tisíc měsíčně plus podíl na nákladech,“ přibližuje Jan Kratochvíl z realitní společnosti RE/MAX G8.

Ochotu připlatit si za lepší bydlení potvrzují i správci vysokoškolských kolejí. „Zvýšený zájem ze strany studentů je o samostatné ubytování s vlastním sociálním zázemím na pokoji či buňce,“ říká Petr Mourek, ředitel Správy účelových zařízení ČVUT.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Thilo Sarrazin: Jak zastavit islamizaci Evropy. Důležitou roli hraje školství.

10 Srpen, 2019 - 08:46
Bestsellerem se podle očekávání stala nová kniha politika a esejisty Thilo Sarrazina. Věnuje se v ní opět problému „islamizace Evropy“. Podle kritiků je Sarrazin rasista, islamofob a xenofob, který se navíc nevyzná v koránu a arabském světě. Jeho obhájci naopak zdůrazňují, že na rozdíl od politicky korektních politiků a intelektuálů dokáže popsat problémy spojené s migrací. Lidové noviny přinášejí pohled na novou Sarrazinovu knihu Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht (Nepřátelské převzetí. Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost).

V poslední, páté části knihy Sarrazin odpovídá na otázku, jak zastavit islamizaci Evropy. Za prvé, změnit veřejný diskurz, ve kterém převládá nekritický názor na islám a vyhýbá se pojmenování problémů s muslimskou komunitou. Za druhé, zrušit náboženskou výuku a místo ní zavést občanskou nauku. Za třetí, reformovat azylovou a migrační politiku a přizpůsobit ji realitě. Za čtvrté, potírat paralelní právo šaría a trestat kriminalitu arabsko-tureckých klanů. Za páté, reformovat sociální politiku, která motivuje k migraci. Podle Sarrazina je třeba se věnovat školství a špatným výsledkům žáků z islámských rodin.

Na školách by mělo být zakázané zahalování a sexuální segregace, kdy se muslimské dívky nesmějí účastnit tělocviku nebo výuky plavání.

Autor textu v Lidových novinách Petr Pietraš doplňuje data, která Sarazinovy teze podporují: Zdravotní komise města Duisburg například v roce 2017 z prohlídek dětí nastupujících do první třídy zjistila, že počet dětí, které používají němčinu jako první jazyk, klesá – 16,4 procenta budoucích prvňáčků ji vůbec neovládá, 49,9 procenta dětí migračního původu používá němčinu jako první jazyk, zbytek pak doma jiný jazyk.

Ve čtvrtích s vysokým podílem migrantů je procento dětí používajících cizí jazyk jako první ještě vyšší – ve čtvrti Marxloh 74,4, Bruckhausen 87,5 a Hochfeld 87,9 procenta. Neznalost jazyka zpomaluje nejen začleňování do vzdělávacího systému a společnosti, ale i výuku a osvojení znalostí těch, kdo němčinu ovládají. Situaci komplikuje, že nejen děti, ale ani jejich rodiče neovládají němčinu, čímž se řešení vzdaluje.


Celý text naleznete v Lidových novinách
Kategorie: Česká škola

Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv

10 Srpen, 2019 - 03:00
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve čtvrtek v Ženevě zveřejnil novou zprávu, zaměřenou na půdu, krajinu a zemědělství. Po loňské zprávě o možnostech, jak zabránit oteplení planety o více než jeden a půl stupně Celsia, jde o další naléhavé varování vědců, že bez zásadních řešení v produkci potravin a péči o krajinu nebude možné splnit požadavky Pařížské klimatické dohody ani zajistit dostatek potravin pro světovou populaci.


Zemědělství a produkce potravin aktuálně zabírají třetinu zemské souše, nárokují si 70 % veškeré spotřeby sladké vody na Zemi a zhoršují mnoho ekologických a socioekonomických problémů, včetně změny klimatu a ničení půdy. Odlesňování, průmyslové zemědělství a další nešetrné praktiky při využívání půdy způsobují zhruba čtvrtinu veškerých emisí skleníkových plynů, tj. obdobně jako výroba elektřiny a tepla. Ovšem vegetace a půda také poutají a ukládají oxid uhličitý, v celkovém součtu jsou půda, lesy nebo mokřady zatím čistým “úložištěm” emisí a tedy “brzdou” globálních změn klimatu. Vědci varují, že postupující změna klimatu může tuto důležitou funkci narušit a není jisté, zda se z dosavadního úložiště emisí nestane jejich zdroj.

Většina zkoumaných scénářů budoucího vývoje potvrzuje, že zemědělství a špatná péče o půdu budou hrát klíčovou roli v dalším oteplování planety. Zvyšování organické hmoty v půdě, protierozní opatření, obnova lesů, omezení odlesňování nebo plýtvání potravinami mohou zabránit oteplení až o půl stupně Celsia a významně pomoci s udržením globální teploty na relativně bezpečné úrovni. Ovšem za podmínky, že zároveň razantně srazíme emise ze spalování fosilních paliv a průmyslu.

Změna klimatu už nyní produkci potravin silně ovlivňuje a do budoucna bude tento vliv stoupat, ačkoli v různých regionech s různými dopady. Současný potravinový systém je navíc velmi zranitelný: přes 60 % veškeré sklizně tvoří pouze čtyři plodiny (kukuřice, rýže, pšenice a sója) a produkce potravin je zcela závislá na tom, co se s nimi stane. Například v oblasti subsaharské Afriky poklesne vlivem změny klimatu produkce kukuřice až o ⅖ do poloviny století a úroda pšenice může být o více než třetinu nižší.

Pavel Přibyl, ředitel FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci: „Postupující změna klimatu ohrožuje produkci potravin na celém světě, především v afrických zemích. V subsaharské Africe jsou na zemědělství jako hlavním zdroji obživy závislí dva lidé ze tří, ale úroda klíčových plodin, kukuřice a pšenice, neustále klesá. Řešení vyžaduje dva kroky: pomoci s adaptací zemědělství na měnící se klimatické podmínky a snížit emise skleníkových plynů.“

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen rady Klimatické koalice: „Hynoucí české lesy jsou drsnou ukázkou toho, jak nás měnící se klima v kombinaci se snahou o maximalizaci zisku z využívání přírody připravují o něco, co máme všichni rádi, a navíc nám způsobují miliardové ekonomické škody. Ministerstvo zemědělství o této hrozbě ví dlouhá léta, ale nic neudělalo. Nyní dokonce odmítá potřebné změny lesního zákona, které navrhují poslankyně a poslanci. Ale pokud chceme zase odolné a zdravé lesy, musí Poslanecká sněmovna změny přijmout. Musí však také přijmout zákony, které zajistí rychlé snižování spotřeby fosilních paliv a naopak úspory energie a rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů.“

Jan Freidinger z Greenpeace: „Zadělali jsme si na obrovský problém, je ale v našich silách ho vyřešit, když začneme jednat okamžitě. Dopad lidské činnosti na půdu a na krajinu nemá v historii obdoby. Je do značné míry živen rozpínavostí průmyslového zemědělství a produkcí masa. Po desetiletích plýtvání a bezbřehého konzumerismu se musí celá naše společnost přeorientovat na udržitelnější, zdravější a ve velké míře rostlinnou výrobu. V praxi to mimo jiné znamená globálně omezit maso v jídelníčku o polovinu, v Evropě či USA dokonce o více než dvě třetiny.“

Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN pro Českou republiku: „Změna klimatu je rychlejší než schopnost lidstva na ni adekvátně reagovat. Šéf OSN António Guterres proto svolal na září do New Yorku světový summit pro klimatickou akci. Vyzval lídry států, aby přijeli s ambiciózními plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. A také ke splnění závazků na financování klimatických opatření. Ne ze štědrosti, ale z vlastního zájmu. Klimatická akce může podle zprávy ‚New Climate Economy Report‘ v porovnání s ‚business as usual‘ do roku 2030 vygenerovat ekonomický výnos v hodnotě 26 bilionů dolarů. Jde tedy o výhodnou investici.“

Jan Svitálek, zemědělský expert Člověka v tísni: „Člověk v tísni pomáhá zasaženým a ohroženým komunitám v mnoha zemích světa. Ty se stále více potýkají s dopady klimatické změny. Poskytujeme humanitární pomoc v reakci na častější a intenzivnější přírodní katastrofy jako jsou výjimečná sucha, povodně, tajfuny nebo extrémní mrazy. Přes 10 let pomáháme v těch nejchudších zemích v Africe nebo v Asii s péčí o krajinu, ochranou půdy, zalesňováním, nebo s propagací šetrných zdrojů energie. Přinášíme zemědělské postupy, které minimalizují negativní vlivy zemědělství na životní prostředí a zároveň pomáhají místním obyvatelům se na dopady klimatické změny připravit. Během posledních let si ale všímáme toho, že stejným problémům, které známe z rozvojových zemí, jako jsou právě dlouhá sucha, degradace půdy nebo úbytek lesů, stále více čelíme i tadydoma. Právě proto je nutné brát závěry zprávy IPCC vážně, změna klimatu dopadá i na Českou republiku.“


Zdroj: Společná tisková zpráva Klimatické koalice, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci - FoRS, Greenpeace a Česka proti chudobě a nerovnostem ve spolupráci s Informačním centrem OSN
Kategorie: Česká škola

Vědci tvoří matematické vzorce ulic, aby je ochladili

10 Srpen, 2019 - 01:00
Vědci z Ústavu informatiky Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími evropskými výzkumnými pracovišti vyvinuli městský klimatický model. Ten dokáže detailně simulovat průběh teploty nebo pohyb škodlivého znečištění vzduchu v tak malém prostředí, jakým může být rozpálená městská ulice. Měření a následně vytvořený model pak ukazují, že se teplo nebo znečištění z aut šíří v každé ulici jinak. Na základě simulací lze přizpůsobit třeba výsadbu zeleně nebo vybrat vhodnější materiál na fasády domů. Informují Hospodářské noviny.


Jaroslav Resler (ustavinformatiky.cz)Simulace ukázaly, že ne každý strom musí být pro mikroklima v ulici přínosem. „Zeleň je obecně dobrá, ale její skutečné dopady závisí na konkrétních podmínkách ulice i vlastnostech a umístění jednotlivých stromů,“ popisuje Jaroslav Resler. S jistou mírou zjednodušení podle něj platí, že stromy by neměly růst příliš blízko fasádám domů, protože pak mohou narušovat vzdušný vír, který prostředí ulice ochlazuje a čistí.

Měly by být zachovány dostatečné mezery i mezi stromy samotnými, aby nevznikla jakási hradba, která brání proudění vzduchu. „Také by neměly mít moc nízké kmeny, aby pod nimi zůstal pro proudění vzduchu volný prostor. Do budoucna by tak mohla vzniknout určitá doporučující pravidla, jejichž aplikace pomůže, aby pozitivní efekt stromů na teplotu byl co největší a přitom jejich negativní efekt na čistotu ovzduší zanedbatelný,“ dodává Resler.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Dívky na sociální síti oznámily, že se chtějí zabít. Hledá je policie a žádá veřejnost o pomoc

9 Srpen, 2019 - 13:18
Na sociální síti TikTok se objevilo krátké video, podle kterého chtějí dvě dívky spáchat sebevraždu. Případem se zabývají kriminalisté z Libereckého kraje, kterým se podařilo zjistit jejich možnou podobu. Po dívkách nyní pátrají a o pomoc žádají i veřejnost. Informuje iDNES.

                                                          Video: Policie ČR

„Pokud je někdo pozná, ať se neprodleně ozve na linku 158, abychom si s dívkami mohli o obsahu sdíleného videa co nejdříve pohovořit. Dívky mohou být v ohrožení života,“ dodává policejní mluvčí Ivana Baláková.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Se začátkem školy bude chybět 6000 učitelů. Ministerstvo chce za katedry dostat nepedagogy

9 Srpen, 2019 - 04:00
„Je prima se takhle začátkem srpna dozvědět, že kolegyně s podepsanou smlouvou nenastoupí. Nenašel by se tu někdo, kdo by chtěl pár hodin fyziky a matiky na naší krásné škole,“ ptají se na sociální síti Základní škola Nebušice. Je to jen jeden příklad z mnoha, jak se školství potýká s nedostatkem vyučujících. Ředitelům totiž bude od září scházet přibližně 6000 učitelů. Ministerstvo školství to zjistilo v rámci mimořádného celorepublikového šetření. K tématu se vrací Seznam Zprávy.


Aneta Lednová (ceskatelevize.cz)S personální krizí chce resort ministra Roberta Plagy (ANO) bojovat několika způsoby. Jedním z nich je systémové navýšení platů, keré je součástí programového prohlášení vlády. „Požadujeme, aby pedagogům a nepedagogům vzrostly do roku 2021 platy na 150 procent úrovně z roku 2017,” uvedla Lednová.

Vstup za katedru plánuje usnadnit i odborníkům z praxe a absolventům jiných než učitelských magisterských oborů… Personální situaci v českém školství může podle ministerstva naopak zhoršit návrh hnutí STAN na zavedení tvůrčího volna pro učitele. Na takzvaný sabatikl by měl jednou za deset let právo každý učitel. V průběhu až 10 měsíců by se mohl podle svých představ věnovat osobnímu rozvoji, zahraničním stážím nebo jinému vzdělávání.


Celý text a vide ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Každá koruna k dobru. Učitelé využívají povinné dovolené i na přilepšenou

9 Srpen, 2019 - 03:00
Částečné úvazky má spousta učitelů celoročně. Situace v peněženkách učitelů z regionů není tak napjatá jako jejich kolegů z hlavního města. Náklady v Praze jsou často mnohonásobně vyšší, jedním z hlavních problémů je sehnat finančně dostupné bydlení. Dlouhé volno tak vybírá část učitelů k tomu, aby si k platu trochu přivydělala. Jsou to většinou ti mladší nebo s malými dětmi a hypotékou.
Reportáž přináší iDNES.

Jedním z nich je sedmadvacetiletý Tomáš, který hledá další přísun peněz i během školního roku. V rámci evropského projektu vypomáhá v botanických zahradách zpřístupňovat každý kout handicapovaným lidem a dalším, které mají specifické potřeby. V tom pokračuje také o prázdninách. Jenže projekt není navždy, takže se začínající učitel z Prahy věnuje ještě webdesignu.

„Když uvážím nějaké peníze navíc z brigád, jsem na tom finančně poměrně dobře. Na druhou stranu, za samotné učitelství mám kolem 24 000 korun čistého, což vzhledem k investované snaze není úplně mnoho. Druhou práci mám tak hlavně proto, abych si vůbec něco našetřil,“ vykresluje učitel přírodopisu, který si chce zároveň dalším úvazkem dokázat, že se může věnovat i něčemu jinému, pokud by se rozhodl školství opustit.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Zora Dušková: Sexuálním zneužíváním je dnes ohroženo každé dítě

9 Srpen, 2019 - 03:00
„Statistiky už před patnácti lety tvrdily, že útok sexuálního zneužití v nějaké kontaktní formě zažila každá čtvrtá dívka a každý sedmý chlapec. Když rok 2011 vyhlásila Rada Evropy rokem prevence sexuálního násilí na dětech, potvrdila kampaň One in Five statistiky, s nimiž jsme pracovali už na začátku milénia. To však mluvíme jen o kontaktní formě zneužívání. Přibylo totiž další obrovské riziko v podobě kyberprostoru, kde sice nedochází k dotekům, ale objevují se nové formy zneužívání dětí, ať už v chatech či když se jim otevírají stránky s pornografickým obsahem,“ říká ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková v rozhovoru pro magazín Ona DNES.


Zra Dušková (ditekrize.cz)V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Sexuálně zneužívaných dětí je tedy víc?

Jsem si tím jistá. Děti dnes na internetu tráví spoustu času a rodiče stále ještě nemají správnou představu, o čem také sociální sítě jsou a co tam vlastně jejich děti dělají. Proto je dnes ohrožené každé dítě, dívky i chlapci.

Pokud se dítě nesvěřuje, jak může rodič poznat, že se něco děje?

Utajování je typická součást zneužívání. Většina dětí o těch nejtěžších traumatech, jaké představuje i sexuální zneužívání, nic nepoví, nebo alespoň ne hned. Je třeba si všímat skokových změn. Trauma není sice navenek vidět, ale generuje nějaké změny. Dítě, které bylo nedávno veselé, je najednou pochmurné, rozmrzelé. Dříve mělo předtím spoustu kamarádů, teď se izoluje, jeho zájmy ho najednou netěší. Umělo si ohlídat povinnosti ve škole, najednou je roztěkané a nepozorné. Někam rádo jezdilo a teď nechce. Nápadně se může změnit i jeho chování ke konkrétní osobě – menší děti se bojí, větší volí nevraživost a odmítání. Takové náhlé změně říkáme „zlom“ a může signalizovat, že dítě prožívá trauma, které vyvolává úzkost a strhává jeho pozornost k vnitřnímu prožívání, ke vzpomínkám na tu nepříjemnou událost.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky – elektro

9 Srpen, 2019 - 00:00
Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory s elektrotechnickým základem je součástí materiálů vydaných NÚV k podpoře výuky matematiky na středních a vyšších odborných školách. Navazuje na obdobně koncipovanou sbírku řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy se strojírenským základem.

Sbírku úloh naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období

8 Srpen, 2019 - 03:00
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 obsahuje tři klíčové cíle: 1) více peněz za kvalitní práci pedagogů, 2) dokončení revize kurikula a podpoření implementace inovovaných RVP do škol, 3) zlepšení řízení škol a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a středního článku řízení (krajské úřady),“ píšou autoři konečné verze dokumentu, který zpracovalo MŠMT. Přinášíme předmluvu dokumentu.


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 (dále jen ,,Dlouhodobý záměr 2019-2023“) je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčovou roli při přípravě Dlouhodobého záměru 2019-2023 plnil zastřešující materiál obsahující základní rámec vzdělávací politiky ČR, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen ,,Strategie 2020“), v níž jsou vytyčeny tři základní cíle, a to: 
- snižovat nerovnosti ve vzdělávání, 
- podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, 
- odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.

Dlouhodobý záměr, jakožto jeden z implementačních dokumentů Strategie 2020, respektuje Programové prohlášení vlády z června 2018, Strategický rámec Česká republika 2030 (dále jen ,,ČR 2030“) a současně věcně navazuje na celou řadu studií, analýz, koncepčních a strategických dokumentů vydávaných na národní i nadnárodní úrovni.

S ohledem na přípravu nového klíčového strategického dokumentu v oblasti vzdělávacího systému ČR Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je zcela nezbytné, aby jeho obsah zohlednil dílčí cíle a opatření Dlouhodobého záměru 2019-2023 a zároveň aby byla zajištěna plná synergie obou dokumentů a jednotlivých intervencí, a to i v kontextu tvorby navazujícího Dlouhodobého záměru na období 2023-2027, který již bude plně implementačním dokumentem nové Strategie 2030+.

Jedním z cílů vzdělávání uváděných ve Strategii 2020 je „rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí“. Udržitelný rozvoj je vyvážení ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů tak, abychom dosáhli vyšší kvality života jednotlivce, inkluzívní a prosperující ekonomiky, bezpečné a spravedlivé společnosti, a to vše při zachování či dokonce zlepšení životního prostředí pro další generace. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj tak nepředstavuje jednu specifickou oblast vzdělávání, ale průřezový princip, který je naplňován napříč vzděláváním prostřednictvím aktivních metod vzdělávání, které žáky na všech úrovních vzdělávacího systému motivují a umožňují jim rozvíjet kompetence potřebné pro skutečné jednání ve prospěch udržitelného rozvoje. Ve svém důsledku tyto metody efektivně rozvíjejí celoživotní kompetence a dovednosti žáků, jako je kritické myšlení, společné řešení problémů, rozhodování atd.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj se vyznačuje svými typickými obsahy, principy, metodami a prostředky a zaměřuje se zejména na tyto cíle: 

- pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek rozvoje na všech úrovních, 
- vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity, 
- rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje.

Obsah vzdělávání příštích generací je vzhledem k progresivnímu technologickému vývoji nutné komplexně propojovat se vzděláváním v oblastech digitálních technologií, které prostupují celým procesem a spektrem výuky ve všech oblastech regionálního školství, a systematicky rozvíjet kompetence komplexním pracováním s informacemi v off-line i on-line prostředí. Důraz však musí být kladen i na rozvíjení dalších kompetencí dětí, žáků a studentů, a to primárně čtenářské a matematické gramotnosti, ve kterých dochází na základě zjištění výsledků dílčích šetření, ať již mezinárodních či domácích, ke stagnaci či mírnému zhoršování5, a rovněž na posilování finanční gramotnosti.

Dalšími kompetencemi, na které by měla být zaměřena pozornost, jsou vícejazyčnost a kreativita v souladu s budoucími trendy vývoje společnosti a obsahu vzdělávání. Důraz by rovněž měl být kladen na klíčové kompetence týkající se hodnotové orientace žáků a společenských postojů, kterými jsou zejména vzdělávání pro demokracii a občanskou společnost, zaměření na mezigenerační dialog či pomoc potřebným. Nejedná se pouze o hodnoty a postoje, ale také o budování občanské gramotnosti.

Snižování nerovnosti ve vzdělávání je dalším důležitým tématem, které reflektuje již výše zmiňovaná Strategie 2020. „Strategie usiluje o to, aby žádná společenská skupina nebyla v přístupu ke školnímu vzdělávání znevýhodněná a aby vzdělávací příležitosti i výsledky byly co nejméně ovlivněny takovými faktory, jako je pohlaví, socioekonomický status, region, národnost, původ kulturně odlišném prostředí apod., které jedinec nemůže ovlivnit.“ Proto je základním předpokladem fungujícího vzdělávacího systému umožnit každému jednotlivci maximálně rozvinout vlastní vzdělávací potenciál a zajistit dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny, tedy zajistit otevřený přístup ke vzdělávání.

V této souvislosti je nutné zmínit téma genderové rovnosti ve vzdělávání. Relevantním tématem je v tomto směru genderová segregace vzdělávacích drah, která se následně projevuje i genderovou diskriminací na pracovním trhu. Klíčovou roli v odstraňování genderových stereotypů ve vzdělávání hraje zmíněný otevřený přístup ke vzdělání spolu s kvalitním, genderově nestereotypním kariérovým poradenstvím. Široká informovanost o vzdělávacích možnostech, stejně tak jako informace ze sféry práce napomáhají odstraňovat zažité stereotypní myšlení.

Při uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v oblasti vzdělávání bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vycházet z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a z toho vycházejících Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.

Opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně opatření prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u ohrožených cílových skupin, vychází z Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020, který taktéž, stejně jako tento dokument, vychází z priorit stanovených ve Strategii 2020.

V souladu s další z priorit Strategie 2020 stavějící na podpoře kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu zůstává naprosto zásadní otázkou vzdělávací politiky v ČR problematika financování, a to především ve vztahu k odměňování a celkovému zvýšení atraktivity pedagogického povolání. Růst platů pedagogických pracovníků a úprava podmínek v období nástupu k výkonu pedagogické praxe patří bezesporu ke klíčovým tématům Dlouhodobého záměru 2019-2023.

Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry ČR byl i tento připraven pro celý systém regionálního školství, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů, sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů vzdělávací politiky ČR. Vyhodnocování dlouhodobého záměru ČR je prováděno v souladu s ustanovením § 9 školského zákona, a to jednou za čtyři roky před přípravou nového dlouhodobého záměru.

Podle potřeby může být dílčí hodnocení Dlouhodobého záměru 2019-2023 realizováno průběžně za kratší období, přičemž inspiraci nabízí průběžné vyhodnocení implementace Strategie 20208. Evaluace Dlouhodobého záměru 2019-2023 může být rovněž průběžně realizována pro potřeby hodnocení efektivity vynaložených prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ,,ESIF“).

Průběžná realizace a podpora úkolů a cílů stanovených v Dlouhodobém záměru 2019-2023 bude finančně zabezpečena zejména v rámci přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu do kapitoly MŠMT. Řada opatření bude spolufinancována z prostředků ESIF.9 Celkový rámec finančních prostředků vychází z objemu finančních prostředků, které bude mít MŠMT v dalším období k dispozici pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného vzdělávání (dále jen ,,regionálního školství“) ze státního rozpočtu a z ESIF.


Dokument ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Afrika popírala AIDS, Evropa zpochybňuje očkování. Fake news ovlivňují všechny sféry života, říká vědec

8 Srpen, 2019 - 02:00
Profesor matematiky, vědec a prezident Mezinárodní vědecké rady Daya Reddy přijel z Jihoafrické republiky do Prahy přednášet sedmi stovkám vědců o problematice fake news. "Jihoafrický prezident dlouho popíral spojitost mezi HIV a AIDS. Tisíce lidí kvůli tomu předčasně zemřely," uvedl příklad ze své země Reddy na kongresu logiky, metodologie a filozofie vědy a techniky, který se v těchto dnech koná v pražských Dejvicích. Rozhovor přinášejí Hospodářské noviny.


Daya Reddy (worldscienceforum.org)Reddy v rozhovoru mimo jiné říká:

Fake news ovlivňují všechny sféry našeho života. Objevují se už i v politické a také ve vědecké sféře, zejména co se týče klimatické změny, očkování. Na jednu stranu je to velký problém pro média, která komunikují s veřejností, ale zároveň i pro vědeckou komunitu, protože tyto zprávy velmi ovlivňují to, jak veřejnost chápe naši práci...

Když se objeví nějaké fake news, jakási pseudověda, odborníci z daného oboru v tom mají samozřejmě okamžitě jasno. Mezi lidmi mimo obor, často i mezi vědci, kteří se specializují na jiné oblasti, však tyto zprávy vytváří zmatení... Například, že očkování je pro vás špatné. Známým příkladem je zveřejnění práce, která ukázala spojitost mezi očkováním a autismem. Tato práce byla záhy široce odsouzená jako podvodný projekt. Ale její závěry byly prezentovány jako fakt. Pseudověda se pohybuje zcela mimo běžný proces, ve kterém velmi opatrně ověřujeme vědecké poznatky. A přitom může být její dopad na společnost nedozírných rozměrů...

Chceme docílit toho, aby lidé, kteří si přečtou třeba na Twitteru, že očkování není dobré, začali pátrat po dalších zdrojích informací. Aby si k tomu načetli vědecké články, zjistili, co si o tom myslí skuteční odborníci, a sami zjistili, co je validní a důvěryhodné a co už je nesmysl. To je náš cíl. Ale v záplavě informací, které dnes máme, to rozhodně není jednoduché.


Celý rozhovor naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Hrozí, že ministerstva nesplní závazek zveřejňovat všechny materiály podpořené z veřejných peněz pod otevřenou licencí

8 Srpen, 2019 - 02:00
Z materiálů jako jsou brožury, slovníky, mapy apod., které vznikly za podpory veřejných grantů a fondů, by měli mít užitek všichni, ne pouze příjemci dotací. Ministerstva školství a sociálních věcí se proto zavázala, že podmínkou bude pro příjemce souhlas se zveřejněním všech výstupů pod veřejnou licencí, aby kdokoliv další mohl materiály používat, upravovat a pak následně šířit.


Tamara Kováčová (eduin.cz)Ukázkovým příkladem, kdy místo vzdělávání stát zafinancoval pouze komerční aktivity, je projekt Angličtina a němčina pro strojaře opavské firmy Open Agency, která inkasovala od daňových poplatníků skoro dva a půl milionu korun. Firma ovšem učebnici odmítla zveřejnit a ukázalo se, že příjemci evropských peněz nejsou nuceni vzniklé výstupy zveřejňovat. Sdílení vzniklých materiálů závisí jen na jejich dobré vůli.

Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí se v Akčním plánu pro otevřené vládnutí zavázaly "zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání". Prakticky to znamená, že Angličtinu a němčinu pro strojaře by mohly používat firmy, které připravují své zaměstnance na stáže či práci v zahraničí.

Akční plán pro období 2018 až 2020 je součástí protikorupčních opatření, proto jej spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Podle monitoringu jsou však dosavadní postupy ministerstev velmi minimalistické. Ministerstvo školství sice s příjemci dotací podepsalo smlouvu o zveřejňování výstupů pod veřejnou licencí dokonce ještě před samotným závazkem, ale učinilo tak jen pro jeden typ projektů (OP VVV). “Ministerstvo práce a sociálních věcí naplňuje svůj závazek ve strategii, ale zatím nevidíme žádný konkrétní krok, který by vedl k reálnému opatření, který o systémové podpoře otevřenosti mluví,” říká Tamara Kováčová, které vede v EDUinu projekt Otevřené vzdělávání. Jako první drobnou vlaštovku alespoň MPSV podpořilo návrh, aby Rada hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartita) v roce 2020 zveřejňovala analytické, vzdělávací a další relevantní materiály pod otevřenou licencí Creative Commons.

Bylo by užitečné vědět, jak chtějí ministerstva v naplňování svých závazků postupovat. “Obě ministerstva by měla například představit seznam svých dotačních programů s doplněným harmonogramem, do kdy se v následujících dvanácti měsících do podmínek pro žadatele do každého dotačního programu propíše požadavek na otevřenost materiálů. Jde o významný krok k tomu, aby se s veřejnými prostředky nakládalo hospodárně,” dodává Kováčová.


Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro otevřené vzdělávání
Kategorie: Česká škola

Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení

8 Srpen, 2019 - 01:00
K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol.


Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz. Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.

Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity: „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“

Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.

Europass – dodatek k osvědčení je možné využít nejen při hledání práce, ale i při studiu v zahraničí. Dodatky k osvědčení dlouhodobě vydává svým absolventům více než polovina středních škol. Na svých webech je má již 143 škol, od začátku roku se jejich počet ztrojnásobil.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Do šetření Eurostudent se zapojilo na 35.000 studentů

8 Srpen, 2019 - 00:00
Do šetření Eurostudent, které se zabývá studiem a životními podmínkami vysokoškoláků, se zapojilo téměř 35.000 studentů. To je o více než 12.000 respondentů víc než v předchozím šetření před třemi lety.


Výsledky šetření budou známy na podzim . Do dotazování se zapojilo 34.855 vysokoškoláků, dotazník úplně dokončilo 19.356 studentů. Celkem se zapojili studenti 24 veřejných a 15 soukromých vysokých škol. Zhruba 60 % respondentů tvořili studenti bakalářských, 26 % navazujících magisterských a 14 % tzv. dlouhých magisterských studijních programů.

Šetření Eurostudent je mezinárodní a probíhá téměř ve všech zemích EU a Evropského hospodářského prostoru. V České republice jej na zadání ministerstva provádí Centrum pro studium vysokého školství. Koná se jednou za tři roky, Česká republika se do projektu zapojila již popáté. V šetření se získávají data například o socioekonomickém zázemí studentské populace a jejich finanční situaci, bydlení, kombinování studia s prací, hodnocení kvality studia, zkušenostech se studiem a prací v zahraničí nebo plánech studentů do budoucna.

„Jsem velmi potěšen, že se ministerstvu ve spolupráci s realizátorem šetření a zejména díky spolupráci a péči vysokých škol, které se do šetření zapojily a oslovily své studenty, podařilo zajistit zvýšený počet respondentů. Data, zejména ta kvalitativní, získaná v rámci šetření, jsou velmi cennou plastickou zpětnou vazbou o podmínkách studia v ČR jak pro ministerstvo, tak i pro samotné vysoké školy. Díky odpovědnému přístupu vysokých škol a jejich studentů-respondentů se zvýšila vypovídací hodnota a kvalita výstupů šetření, které slouží jako cenný vstup pro tvorbu efektivní veřejné vysokoškolské politiky, “ uvedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT
Kategorie: Česká škola

Ve škole vidíme, co to s dětmi dělá, když doma zažívají násilí, říká učitelka. A tak se rozhodla spolu se žáky uspořádat benefici…

7 Srpen, 2019 - 05:00
Žáci jedné základní školy v Praze 6 připravili benefici pro neziskovku, která pomáhá dětem ohroženým domácím násilím, hned v několika předmětech se zamýšleli nad tématem násilí a manipulace, a ještě zažili hřejivý pocit, že i oni dokážou někomu pomoci. „Možná si i uvědomili, že se oproti jiným dětem mají dobře, to taky není na škodu,“ říká učitelka Karolína Valerová, která celou akci vymyslela. Reportáž přináší magazín Rodiče vítáni.Organizace Centrum LOCIKA školu zaujala svým posláním obnovit zdravé vztahy v rodině a nenutit dítě vybírat si mezi jedním a druhým rodičem. „I my se ve škole setkáváme s dětmi, které mají v rodinách problémy a ve škole pak vidíme, co to s dětmi dělá,“ říká Valerová.

„Snažíme se to propojovat v širším kontextu – výtvarka, čeština, občanská nauka… Při slohu jsme včera probírali téma manipulace, které s násilím úzce souvisí, hráli jsme si na to scénky,“ doplňuje učitelka. Osvěta nemine ani rodiče – škola chce informační videa pouštět na třídních schůzkách.

Na výtvarce dojde řeč i na to, jak se může ve škole projevovat dítě z rodiny, kde probíhá násilí. „Je zlý na ostatní, agresivní, chce získat nadvládu aspoň ve třídě, nebo je naopak pasivní, nikomu nepomůže,“ popisují dívky, co načerpaly dopoledne od odborníků. Učitelka do dění téměř nevstupuje, je vidět, že děti téma zajímá a vystačí si sami. „Báli jsme se, jak prezentaci zvládnou ti nejmladší, ale říkaly učitelky druháčků, že to děti velmi prožívaly a spolužákům to podali tak krásně, až z toho bylo smutno,“ popisuje Karolína Valerová. „Vypadá to, že si z toho všichni odnesli, co měli.“


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Autista nahlásil šikanu. Učitel místo pomoci nechal sepsat seznam jeho chyb

7 Srpen, 2019 - 04:00
Když desetiletý britský chlapec trpící lehčí formou autismu oznámil svému učiteli, že ho jeho spolužáci šikanují, očekával u pedagoga zastání. Ten ale vyzval ostatní studenty, aby vytvořili seznam důvodů, proč nemají chlapce rádi. Postižený žák poté musel své špatné vlastnosti napsat na plakát a vyvěsit ho v učebně. Informuje iDNES.


Incident se odehrál loni v listopadu na základní škole v anglickém městě Derby. Rodiče chlapce se však o celé záležitosti dozvěděli až nyní poté, co jejich syn přinesl plakát na konci školního roku domů a přečetl jim ho.

Chlapec podle listu The Guardian trpí lehčí formou autismu, má problémy se soustředěním a hyperaktivitou. Proto potřebuje zvláštní přístup. Jeho spolužáci mu na popud učitele řekli, že ho budou mít rádi za předpokladu, že je přestane otravovat a nebude křičet. Chtěli také, aby nebyl smutný, ale veselý. Učitel poté chlapce vyzval, aby tyto výtky sepsal na plakát a připevnil ho na zeď učebny, kde bude stále všem na očích.

 „Můj syn hledal u učitele pomoc. Místo toho, aby pedagog poučil ostatní děti o šikaně, obvinil oběť a řekl jí, aby nedělal to a to a to,“ uvedl chlapcův otec Damian Lightroller.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Zbyly statisíce ze stipendií. Posloužit mohou pro učitele

7 Srpen, 2019 - 03:00
Pouze necelou třetinu peněz vyčleněných na středoškolská stipendia vyplatil za druhé pololetí Karlovarský kraj. Ze dvou milionů na ně pošle 606 500 korun. Podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče situace souvisí s přísnějšími podmínkami pro jejich získání. Informuje MF DNES.

Jaroslav Bradáč (kr-karlovarsky.cz)
„Jde zejména o prospěch do průměru 1,5. Samozřejmě dále jsme řekli, že stipendia slouží všem profesím, kromě lyceí a gymnázií. Výsledky sice rapidně poklesly, ale na druhou stranu jsem rád, že nějaké jsou,“ komentoval Bradáč. Z 5040 zdejších žáků dostane příspěvek za druhé pololetí 386 mladých lidí.

Vedení kraje nyní přemýšlí, jak zbylé peníze stipendií využít. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové v úvahu připadá program, ve kterém by kraj rozdělil náborové příspěvky učitelům. „Pokusili bychom se ho vyhlásit ještě do konce roku. Chtěli bychom jej nastavit nejen pro učitele středních, ale i základní škol, protože je jasné, že pokud bychom jej nastavili pouze pro střední školy, budeme sbírat učitele ze škol základních,“ přiblížila.


Celý text naleznete v MF DNES
Kategorie: Česká škola

V krajích se liší neúspěšnost u maturit, nejvíc na učilištích

7 Srpen, 2019 - 02:00
Mezi kraji v ČR jsou výrazné rozdíly v podílu středoškoláků, kteří nezvládli maturitní zkoušku. Nejvíce se neúspěšnost u maturit liší na učilištích a nástavbách. V různých částech země je to až o zhruba 30 procentních bodů. Nejmenší rozdíly jsou na gymnáziích, a to kolem dvou procentního bodů. Nejúspěšnější jsou maturanti v Praze či ve Zlínském kraji, nejhůře jsou na tom v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy výsledků maturitních zkoušek v letech 2013 až 2018, kterou vypracoval Cermat. Informuje ČTK.

Celý text naleznete zde
Citovanou analýzu Cermatu naleznete zde


Kategorie: Česká škola

Startují semináře pro úředníky k reformě financování

7 Srpen, 2019 - 01:00
V srpnu a září se bude konat další kolo seminářů pro úředníky k reformě financování. Zástupci MŠMT budou školit úředníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Další semináře na téma změny financování asistentů pedagoga se budou pořádat pro zástupce základních škol se speciálními třídami a škol speciálních. Celkem by se mělo proškolit kolem 1500 účastníků.


Semináře se budou konat v Praze a Olomouci. Budou zaměřeny na vysvětlení změny financování regionálního školství, a to zejména pro oblast školství zřizovaného obcemi či kraji. Semináře budou obsahovat také praktickou část včetně konkrétních výpočtů PhMax a PhŠkoly pro modelovou školu. Úředníci odborů školství obcí a krajů mají na starosti kontrolu údajů rozhodných pro výpočet financí na rok 2020 a budou s reformou radit školám spadajícím do jejich působnosti.

Již v březnu se seminářů zúčastnilo zhruba 250 pracovníků krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Tyto instruktáže se soustředily především na údaje z oblasti zaměstnanců a mzdových prostředků, které jsou rozhodné pro stanovení výše PHškoly.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stránky