Mikulášská besídka v MŠ Lentilka a v zařízení Prointepo

Besídka se konala 3. 12. 2008 a zúčastnilo se jí 13 žáků prvních ročníků, především ze třídy 1.H, ubytovaných v DM v Komenského ul.  Nácvik vystoupení, výroba masek a  domečků se konala v rámci MPP, výrobu dárečků ( malované skleněné výseky) finančně podpořil grant získaný od Královéhradeckého kraje. Celou akci jsme připravovali  cca dva měsíce.  Žáci postupně získávají kompetenci k sociální prospěšnosti a sociálnímu cítění. Učí se verbální i neverbální formou kultivovat svůj projev. Naučené dovednosti se snažili využít i pro školní výuku. Byla to velmi prospěšná a zdařilá akce. Žákům se velmi líbila a mají velký zájem pokračovat v podobných aktivitách.

Více v naší fotogalerii.