Besídka v domově důchodců

Nácvik programu besídky se konal na pravidelných setkáních pod pečlivým zrakem paní vychovatelky Mgr. Pavly Lebduškové. Děvčata také poctivě trénovala v každé volné chvilce individuálně na pokoji. Besídka se konala 8.12.2008 a skládala se z pásma písní, předčítáním „vánoční pohádky“, básniček a zakončena byla předáváním dárků. Program byl uzpůsoben zdravotnímu stavu i věku seniorů žijících v DD v Chlumci nad Cidlinou. Besídku o délce cca 60 min ve společenské místnosti sledovalo 20 seniorů. Dále děvčata obešla všechny pokoje ubytovaných seniorů a obdarovala dárečky i „nemohoucí“ seniory.
Děkuji studentkám Kašparové Anně, Seidlové Markétě, Šnajdrové Tereze, Klabenešové Ivetě, Košťálové Petře, Nývltové Anetě, Pirklové Ivetě, Staré Julii.

Více v naší fotogalerii.