Zpráva o zahájení projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy


„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Název projektu

Multimediální první pomoc pro pedagogy - M3P

Doba realizace

listopad 2008 - říjen 2011

Realizátor

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,

Hradec Králové, Komenského 234

Partneři

Cíl projektu

  • Vytvořit multimediální výukový program obsahující texty, videa, fotografie, schémata, animace;

  • V akreditovaném kurzu DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (rozsah 20 hodin) proškolit 500 pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje;

  • Zvýšit dostupnost DVPP v oblasti PPP možností organizovat kurzy přímo ve škole zájemce.

Stručný popis projektu

V projektu bude, mimo jiné, vytvořen multimediální výukový program provozovaný v prostředí internetu (opora pro školení ped.pracovníků, ale také pomůcka pro výuku PPP). Navíc budou vytvořeny a ověřeny metodické a pracovní listy pro pedagogy základních škol. Následně budou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji zdarma proškoleni v kurzu o rozsahu 20 hodin, a to buď ve škole realizátora, nebo ve své vlastní škole.

Hlavní etapy projektu

březen 2009 - březen 2010: Tvorba multimediálního programu a textových materiálů

duben 2010 - říjen 2011: Školení pedagogických pracovníků

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Heřmanová, koordinátorka projektu

herma@zshk.cz, tel. 495075204