Předvánoční besídky ve FNHK - názory žákyň

Dne 25. listopadu a 27. listopadu 20008 jsem měla možnost zúčastnit se spolu s dalšími spolužačkami ze třídy 1. B besídky pro děti ve FNHK. Na tento slavný den jsme se připravovaly cca měsíc dopředu a najednou to bylo tady. Měla jsem velké obavy, jak nás dětičky vezmou, ale bylo to nádherné, vidět tolik překvapených dětských obličejíčků. Se spolužačkami a naší paní vychovatelkou jsme si pro ně připravily mnoho zajímavých her. Například vědomostní soutěž „Riskuj“, ta se dětem moc líbila. Nakonec jsme zazpívaly a rozdaly dárečky. Nikdy v životě jsem neviděla tolik rozzářených a šťastných očí. Jsem ráda za tuto zkušenost. Těším se na další besídky, které nás určitě neminou. Katka Truhlářová 1.B

Ve dnech 25. a 27. listopadu jsme my, prvačky budoucí sestřičky ze zdravotnické školy v Hradci Králové, navštívily místní fakultní nemocnici, kde jsme uspořádaly vánoční besídku pro ty nejmenší pacienty, abychom jim zpříjemnily pobyt. Horlivé přípravy propukly již před několika týdny, kdy jsme se pod vedením paní vychovatelky Hovorkové pustily do vymýšlení programu. Nápad střídal nápad, vymýšlely jsme, aby byl co nejoriginálnější a nejzábavnější. Naším cílem bylo, aby se děti nenudily a zažily příjemné odpoledne. A pak přišel den D. Hry a soutěže jsme měly nacvičené, připravené byly i dárečky a ceny. Přišla sice tréma, ale zahnaly jsme ji a vyšly do Staré nemocnice na dětskou neurologii. Čekalo nás zde asi deset dětí. Program zahájila Péťa s Monikou hrou na flétnu. Děti se aktivně hlásily do soutěží a my si ani nevšimly, jak rychle čas plyne a byl konec. Závěrem jsme si společně zazpívali písničku Dělání, dělání… a rozdaly jsme dárečky na památku. Dojetí bylo oboustranné a loučení těžké. Dětem se představení líbilo a my jsme se na chvíli vrátily do dětských let a bavily se s nimi. Když jsme odcházely, byly jsme plné dojmů a ani nás nenapadlo myslet na předchozí trému. Ve čtvrtek 27. 11. jsme již věděly do čeho jdeme a byly připravené i s drobnými změnami v programu. Ačkoliv na dětské klinice FNHK bylo více pacientů, asi dvacet pět, zažily jsme stejně skvělé odpoledne a opět jsme se vracely plné dojmů s tím, že na Velikonoce se vrátíme, protože nejhezčí pocit je vidět dětský úsměv a my jsme rády, že se nám podařilo jejich tvářičky alespoň na chvíli rozzářit.  Petra Kosejková 1.B

„Jsme ze zdravotnické školy a budou z nás možná zdravotní sestřičky…….“, tak začínala besídka pro děti z neurologie a dětské kliniky FNHK. Malé pacienty jsme navštívily 25. a 27. 11. 2008. Naše vystoupení bylo plné her a soutěží, za které děti dostávaly odměny a dárečky. Mohly si vyzkoušet skládání puzzle na čas, pantomimu, namotávání provázků, poznávání věcí podle hmatu a čichu nebo vědomostní hru „Riskuj“. Nechyběla ani ukázka hry na flétnu. Závěr celého vystoupení tvořila písnička „Dělání, dělání…“, ke které se přidaly i děti. A nás všech dvanáct děvčat odcházelo s příjemným pocitem, že jsme udělaly něco pro rozveselení pobytu dětí v nemocnici. Velkou zásluhu na tom má paní vychovatelka Petra Hovorková, která s námi měla trpělivost a pomohla nám celý program secvičit. Poděkování patří i Královéhradeckému kraji, odkud nám v rámci grantu „Jak si z domova udělat domov“ poskytli finanční prostředky na nákup materiálu k výrobě dárků. Tato akce by neměla být poslední, další program se chystá v jarních měsících.  Marie Včelišová 1. B

Besídka na dětské neurologii

Besídka ve FN dětská klinika