Mefanet 2008

Ve dnech 20.-21. listopadu 2008 se konala v Brně 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma E-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů.

Hlavní témata konference byla:

  • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů
  • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách
  • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků
  • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů
  • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek
  • Legislativní problematika, autorská práva
  • Multimediální učební pomůcky pro výuku lékařských oborů

Naše škola představila na této konferenci formou posterů dva výukové programy vytvořené našimi pedagogy: Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii (program je k dispozici na CD) a program Klinická mikrobiologie v otázkách a odpovědích - o programu více v záložce Výuka, přímý vstup na www.zshk.mmsw.cz.

Jsme hrdí na to, že jsme vytvořili výukové programy, které obstojí i v mezinárodní konkurenci.