Enkaustika

V rámci projektu Jak si z domova udělat domov podpořeného Královéhradeckým krajem proběhla soutěž s náznem  „S nástěnkou do světa fantazie“. Na 1. místě se umístil obraz „Zimní království“, autorem byl Ondřej Forman z  1. ročníku oboru asistent zubního  technika, na 2. místě  se umístil obraz „Sychravý podzim“ autorky Míši Mackové ze 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum, o 3. až 4. místo se dělí žákyně 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum – Iveta Vaňková s obrazem „Vánoce v Pekle“ a Inge Ungerová s obrazem „Mléčná dráha“.
Všem vítězům, ale i ostatním účastníkům gratulujeme a všechny tímto zveme na středu 22. října 2008 v 15 hodin na Domov mládeže Komenského, kde proběhne slavnostní zahájení výstavy a předání cen.
Na zahájení byli pozváni zástupci Královéhradeckého kraje, ředitelství školy a pedagogičtí pracovníci, žáci, studenti.
A jak celá výstava vznikala? Zapojilo se 50 žáků z 65 přítomných. Zpočátku si žáci práci s enkaustickou žehličkou zkoušeli na obyčejném kladívkovém papíru a využívali voskových barev, které měli k dispozici z dřívějších výtvarných prací. Všechny zaujala jednoduchost a lehkost, s jakou dílka vznikala. A co potom s využitím těch správných karnabuových voskovek na profesionálním stáložárném kartónu?!
Nebylo obrázku, který by se nepovedl, ať byl člověk zručnější nebo ne. Velkou úlohu hrála fantazie a kombinace barev. Zajímavý relaxační účinek potom mělo samotné hledání názvu obrazu, tak, aby vystihl představu a vidinu, kterou se snažil autor popsat právě názvem díla.
To, že výstavka této zajímavé techniky mohla vyniknout, je také důležité z hlediska jejího umístění na korkové panely, jejichž zakoupení nám bylo umožněno také prostřednictvím grantu.
Nejtěžším úkolem potom bylo samostatné vyhodnocení nejhezčích obrázků. Výběru se účastnilo 62 žáků a pracovníků budovy DMK.  Pouze 6 obrazů bylo hodnoceno vícečetným množstvím hlasů, ostatní hodnocené obdržely jen po jednom hlasu. Tato skutečnost odpovídá obtížnosti výběru a rozličnému vkusu jednotlivých žáků. Prvnímu místu bylo přiděleno 7 hlasů, druhému 6 a mezi třetí a čtvrté místo se rozdělilo 5 hlasů.
Výběr techniky se nám velmi líbil, škoda, že finanční dostupnost dalších pomůcek (enkaustická deska, enkaustické pero, škrabky, rydla, atd.) je poměrně nákladná. Rádi však dostupné metody využijeme např. k výrobě drobných přání, dárků a pohlednic a těšíme se, že potěšíme své blízké kamarády, učitele, rodiče, a nebo jen pro radost sami sobě. Důležité však je, že jsme se naučili opět další z nepřeberné řady technik, kterými se můžeme zabavit aktivně využívat volný čas.

Obrázky najdete v naší fotogalerii.