Život ve tmě

Dne 21. 10 2008 jsme v rámci charitativního dne „Bílá pastelka“ zorganizovali na domově mládeže zábavný večer Život ve tmě. Vyzkoušeli jsme pocity lidí s  poškozeným zrakem a nevidomých. Uvědomili jsme si  význam  jednotlivých smyslů, a zvláště těch, které jsou pro nevidomého nezbytností.  Bez hmatu, čichu a sluchu zrak nelze nahradit.
Přestože jsme se zabývali velice vážným tématem, o legraci nebyla nouze. Akce se zúčastnilo 17 žáků, především z  1. ročníku.

Obrázky najdete v naší galerii.