Hradecký den pro zdraví

Ve dnech 1. a 2. října proběhla v prostorách školy a v jejím bezprostředním okolí akce pro žáky základních škol, která byla zaměřena na zjišťování úrovně tělesné zdatnosti chlapců a dívek 7. a 8. tříd ZŠ a která současně nabízela formou přednášek, prezentací, besed, diskusí a praktických cvičení pod vedením renomovaných odborníků společensky závažná témata. Ta se týkala především zdravého životního stylu, prevence nejrůznějších závislostí, poskytování první pomoci a sebeobrany při napadení. Celý program byl doplněn nabídkou atraktivních volnočasových pohybových aktivit (lana, kubb, ringo, brannball).

Testování tělesné zdatnosti mělo soutěžní charakter, nejlepší družstva a jednotlivci byli oceněni poháry, medailemi a hodnotnými věcnými cenami, všechna družstva obdržela diplom a všichni závodníci účastnický odznak.

Tato dvoudenní akce, kterou pomáhali organizačně zajišťovat i žáci školy, byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem a Oborová zdravotní pojišťovna; o akci projevil zájem také náměstek primátora města Hradce Králové Ing. Martin Soukup.

Ohlasy ze strany účastníků byly velmi pozitivní a všichni se již těší na další takovéto setkání v příštím roce.

Fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii.