Konference pro laboranty

Dne 23.9.08 se část třídy 4.L v rámci Cvičení z mikrobiologie účastnila konference Preanalytická fáze mikrobiologických laboratorních vyšetření. Konferenci připravili laboranti Ústavu klinické mikrobiologie a byla určena především pro střední zdravotnický personál. Žáci se z přednášek dozvěděli odborné informace, aktuality oboru a nejčastější dotazy a chyby na téma odběru materiálu. Současně se přesvědčili, že i po ukončení studia se od nich očekává další vzdělávání, sebeprezentace a prezentace práce, kterou vykonávají.

Po ukončení odborného programu byli žáci primářem UKM pozváni na raut. Pro některé to byla první zkušenost s touto formou společenského styku. Během kuloárové diskuze si žáci domluvili spolupráci s UKM při tvorbě odborných studentských prací.

Puma