Mikulášská besídka pro postižené děti

Jako každoročně i letos jsme připravili pro děti z Mateřské školy Lentilka (pro zrakově postižené) a děti z Integračního školního centra PROINTEPO  krásnou Mikulášskou besídku. Na její přípravě se podílelo mnoho studentů a především studentek. Už od října se na DMK malovaly nádherné hedvábné šály s dětskými motivy, které dětem udělaly velkou radost a zároveň jim poslouží jako rehabilitační pomůcka.  Studenti z tř. 1. G  nacvičili pohádku Sůl nad zlato a připravili si Mikuláše, čerta a anděla, kteří 5. prosince 2007 prověřovali přímo v jednotlivých zařízeních, jak se děti chovaly. Ty hodné, což byly všechny, odměnili balíčky a perníčky, které pro ně napekla Lucka Zavřelová z 3. E se svojí maminkou. Do malování šálů se zapojilo 34 děvčat, přípravu a realizaci besídky absolvovalo 16 studentů a studentek 1. ročníků. Za dobrou reprezentaci a skvělé provedení jim byla udělena pochvala. Prezentace proběhla i v denním tisku v Hradeckém deníku, včetně jeho webu.

Fotogalerie