Hradecký den pro zdraví

V úterý 2. října 2007 byl na naší škole realizován projekt Hradecký den pro zdraví, který byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. Cílem tohoto sportu zasvěceného dne bylo zjistit a porovnat úroveň tělesné zdatnosti žáků 7. a 8. tříd hradeckých základních škol. V prostorách školy, školního hřiště a přilehlého parku mezi sebou s velkým zaujetím i nasazením soutěžila ve čtrnácti disciplínách 16ti členná smíšená družstva jedenácti škol.

Nejlepší družstva i jednotlivci v několika kategoriích byli oceněni poháry a drobnými věcnými cenami. Celá akce byla navíc provázena nabídkou netradičních sportovních aktivit pro využití volného času dětí v tomto poměrně problematickém věku.
A co bylo ze všeho nejdůležitější? Za krásného podzimního počasí prožilo 176 dětí den plný sportu, zdravého soutěžení a dobré zábavy.