Den Země

V rámci oslav Dne Země (20. 4.) se naše domovy mládeže rozhodly uspořádat několik zajímavých akcí, které probíhaly téměř celý měsíc.

Začali jsme již 22. 3. Světovým dnem vody. Vytvořili jsme euroclip zaměřený na informace o vodě, její ochraně a možnostech každého z nás aktivně vodou šetřit, který je vyvěšen v chodbě DM. Dvě skupiny studentů se seznámily s historií a využitím jezu Hučák na Labi v Hradci Králové.

Začátkem dubna jsme uklidili nejen dvůr, ale i zahradu u DM, kterou si neukáznění kolemjdoucí pletou s odpadkovým košem.

„Nejnáročnější týden“ začal v pondělí 16.4. Podařilo se nám vyčistit kus levého břehu Orlice od mostu u „Staré nemocnice“ směrem k Brněnské ulici. Vybaveni igelitovými taškami a gumovými rukavicemi jsme se rozprostřeli po dané lokalitě a pečlivě sbírali vše, co do přírody nepatří. Za necelou hodinu byly všechny tašky plné. Vůbec jsme netušili, kolik odpadu lze na tak malém kousku přírody nalézt. Rozhodně jsme se poučili pro příští rok a bez velkých odpadkových pytlů již nevyrazíme. V úterý nás navštívili zástupci městské policie. Seznámili nás s technikami sebeobrany a výcvikem služebních psů. Zdánlivě to k našim oslavám nepatří, ale pobyt na čerstvém vzduchu, na louce a se zvířetem, to již má logiku. Nejnabitější byla středa, kdy se odehrály tři akce najednou. Malý meziinternátní volejbalový turnaj proběhl paralelně s oslavou Dne Země v muzeu, kde jsme se zúčastnili besedy o cestě po Africe, a výrobou Škozeny, postavy zrozené z prázdných pet lahví, krabic a dalšího odpadu, který se na domově mládeže vyprodukoval. Na její tvorbě se podíleli studenti 1. ročníku. Poukazuje nejen na nutnost třídit odpad, ale hlavně na zbožné přání všech ekologicky zaměřených lidí odpad vůbec nevytvářet. Čtvrtek jsme využili k natření laviček a odpadkových košů v zahradě, kterou se nám díky programu Škola pro udržitelný život podařilo v loňském roce přeměnit na multifunkční místo určené nejen pro trávení volného času mládeže, dospělých a zároveň i zrakově postižených lidí, ale i pro školní výuku. Ve stejný den přišli i chlapci z vedlejšího domova mládeže s paní vychovatelkou, aby se seznámili se stromy a keři, které se v zahradě vyskytují.

Letos jsme se také poprvé zapojili do akce UNICEF a do poloviny dubna jsme ušili 13 panenek, které budou poskytnuty na charitativní účely. Prodaná panenka zachrání život jednomu dítěti v rozvojové zemi, protože mu zajistí očkování proti šesti smrtelným nemocem. Studenti tak dokázali, že nejsou lhostejní ke globálním problémům.

V úterý 25. 4. jsme zorganizovali soutěž k oslavám Dne Země podle vzoru Riskuj. Tři zástupci skupin se za velké podpory spolužáků utkali ve znalostech ze zeměpisu, biologie, historie a ekologie. Všichni si oprášili vědomosti ze základní školy a dozvěděli se i mnoho nových zajímavých informací.

Poslední akce se uskutečnila ve čtvrtek 27. 4. Využili jsme krásného počasí a na zahradě uspořádali koncert skupiny Africké bubny. Čtyři chlapci a jedna dívka ze spřáteleného domova mládeže nás téměř dvě hodiny bavili svým uměním, vysvětlovali nám výrobu a historii afrických bubnů a přiblížili nám kulturu, která je pro mnohé z nás velmi vzdálená. A to byla opravdu důstojná tečka za největším ekologickým svátkem.

Mgr. Hana Kujalová
vychovatelka DM

Obrázky z akce si můžete prohlédnout v naší Galerii obrázků

Adidas Yeezy