Základní informace

Basic information in English/Deutsch

Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Sídlo: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Právní forma: příspěvková organizace

REDIZO: 600 019 772

IČ: 00 581 101

DIČ: CZ 00 581 101

Účet školy: 24938511 / 0100

Datová schránka: 8x3w8vs

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČ 70 889 546

Zřizovací listina č.j.: 14648/SM/2009 ze dne 10.9.2009, vč. platných dodatků

Statutární orgán: od 1. 2. 2002 PaedDr. Soňa Lamichová, naposledy jmenovaná usnesením Rady Královéhradeckého kraje 14/564/2012 dekretem č.j. 3007/SM/2012 ze dne 14. 5. 2012.

Příjem žádostí a dalších podání:

Místem pro podání je sekretariát ředitelky školy, dveře č. 214, tel. 495075111.

Hlavní dokumenty: viz záložka Dokumenty

Právní předpisy vztahující se k činnosti školy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pltaném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.

Formuláře jsou k dispozici na www.zshk.cz, záložka Dokumenty/Formuláře.

Součásti organizace:

 1. Střední škola IZO 110 030 591 kapacita 670 žáků
 2. Vyšší odborná škola IZO 110 030 621 kapacita 322 studentů
 3. Domov mládeže IZO 110 030 605 kapacita 190 lůžek
 4. Školní jídelna IZO 110 100 131 kapacita 650 stravovaných

Obory vzdělání – střední škola:

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (denní)
 • 53-43-M/01 Laboratorní asistent (denní)
 • 53-44-M/03 Asistent zubního technika (denní)
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní)

Obory vzdělání – vyšší odborná škola (tříleté):

 • 53-41-N/11    Diplomovaná všeobecná sestra (denní)
 • 53-43-N/21    Diplomovaný zdravotní laborant (denní)
 • 53-43-N/11    Diplomovaný farmaceutický asistent (denní)
 • 53-44-N/11    Diplomovaný zubní technik (denní)

Doplňková činnost školy:

 1. Hostinská činnost
 2. Ubytovací služby
 3. Pronájem nebytových prostor
 4. Pronájem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku
 5. Vydavatelská činnost
 6. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti