Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

úterý 21.11.2017  |  lichý  |

 chýbajúci
Činčurová (0..13), Makarovová Ouhrabková (3..5), Rundová (0..13), Strnadová (0..13), Václavíková (0..13), Zemanová (3..3), Matějková (0..13),  
2.P, 1.K, 3.U,  
112 (3..4),  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda skupina predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
  3 4.H a ZSP 325 Čechová M, N 3.-6. hod. náhrada za 5.10.
  7 2.H   SPR 316 Doubravová M přesun z 24.11.
Činčurová 2 4.A Dm TEV T1     odpadá
  3 4.A Dm TEV T1     odpadá
  5 1.G   ZEM 319 Lacman P  
  6 4.G Dm TEV T1     odpadá
  7 1.B Pm TEV T2     odpadá
  8 1.A Pm TEV T3     odpadá
Matějková 7 2.H   PAT 316     odpadá, DSP
  8 4.E, 4.G   PAT 112 Geryk P  
  9 4.E, 4.G   PAT 112 Geryk P  
Rundová 0 4.G 1 SEB 110     odp., DSP
  1 4.G 1 SEB 110     odp., DSP
  4 1.G   BIO 319 Štindl N výměna za CHE 28.11.
  5 2.G Dm TEV T2 Jarotek P  
  6 2.G Dm TEV T1 Náhlovská N  
  7 2.G Pm TEV T1     odpadá
  8 2.G Pm TEV T1     odadá
Strnadová 1 2.A c VOP 313 Šafaříková S Spojiť s VOP 2.A 309
  2 2.A c VOP 313 Šafaříková S Spojiť s VOP 2.A 309
  5 3.G   PSK 110 Vasilevská N SP
  6 3.E   PSK 110 Veselková N SP
  8 2.B   PSK 109     odp., DSP
Václavíková 5 1.L Pm PRP 403 Kopecký    
  6 1.F   VYZ byt     ŘS
  7 1.F   VYZ byt     ŘS
  8 1.F   PSK byt   N ŘS
  10 1.U   PRP 320     ŘS


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
  3 3.E, 3.G OES ZE   exkurze Záchytná stanice
  10 3.P   TJ 307 třídnická hodina
  11 3.P   TJ 307 TH
112 3 3.A JCE BJ AU  
112 4 3.L BCH VS 318  
20.11.2017 13:35  generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk