Otevírané obory

V příštím školním roce otevíráme tyto obory

Termíny přijímacích zkoušek:

1. kolo 27.6.2018, přihlášky do 31.5.2018

2. kolo 22.8.2018, přihášky do 7.8.2018

Školné

1 500,- / semestr

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558