Otevírané obory

Ve školním roce 2017-2018 otevřeme následující obory (přijímací řízení v dubnu 2017):

  • Zdravotnický asistent
  • Zdravotnické lyceum
  • Laboratorní asistent

Povinnou součástí přijímacího řízení jsou celostátně organizované zkoušky z českého jazyka a matematiky, konané formou testů (ukázky najdete v sekci Ukázky testů). Důležité pro rozhodování o přijetí bude také prospěch ze ZŠ (poslední dvě vysvědčení) a zájem žáka o obor (zapojení do kroužku PP, soutěží apod.). Podrobnější kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2017.