Podnikání v praxi

Ve druhém pololetí tohoto školního roku se studenti 3. ročníku oboru zdravontické lyceuem seznámili s podnikáním. Odborníci z praxe jim během přednášek představili jednotlivé obory, které jsou v podnikání velmi důležité zejména motivace, business idea, základy marketingové komunikace, finanční plánování, sestavení rozpočtu .Na závěr celého kurzu vystoupili studenti před odbornou porotu a představili své podnikatelské záměry. Celý projekt je podporován Královehradeckým krajem .