Návštěva Poslanecké sněmovny

Studenti naší školy,obor zdravotnické lyceum,  navštívili Poslaneckou sněmovnu a Pražský hrad. Odborná exkurze v Poslanecké sněmovně byla zaměřená zejména na současnou politickou situaci a s tím spojenou ekonomiku, seznámili jsme se s prací poslanců a chodem sněmovny, jejími úkoly a povinnostmi. Na Pražském hradě jsme byli svědky velkého střídání stráží a poté jsme navštívili historickou výstavu v paláci hradu.