Maturitní zkoušky

Přezkum didaktických testů

Informace MŠMT o procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části MZ konané formou didaktického testu


Praktické MZ v podzimním termínu 2015

Praktická MZ třídy 4. A se koná dne 9.9.2015 na odd. G Gerontometabolické kliniky FN HK.

Praktická MZ třídy 4. L se koná 9.9.2015 v odborných učebnách školy.


 

Informace MŠMT

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu


Termíny konání MZ jaro 2015

Sdělení MŠMT k časovému rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací pro MZ jaro 2015

Jednotné zkušební schéma (JZS) pro MZ jaro 2015

Podrobné JZS pro MZ jaro 2015


Maturitní trénink

Vyzkoušejte si státní maturity v předstihu. Bližší info zde.


Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání
společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu


Praktické zkoušky - podzim 2014

praktická maturitní zkouška třídy 4.A - Kardiochirurgie, 9.9.2014

praktická MZ 4.B - Chirurgická klinika, odd. C, 10.9.201


Ústní zkoušky - podzim 2014

Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12. září 2014 od 8.00 hodin v budově školy. Rozpisy budou zveřejněny v týdnu po 1.9.2014 (po opravných a dodatečných zkouškách).


Maturita - podzim 2014

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu najdete zde.

V pátek 15. srpna byly prostřednictvím inforamačního systému CERTIS odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu. Potvrzení o doručení pozvánky odešlete na e-mail chrz@zshk.cz.

Termíny jednotlivých zkoušek najdete zde.


Žádosti o přezkum

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkum společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu


Informace k písemným zkouškám SČ MZ

informce najdete zde.


Kriteria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 najdete zde.

Přílohy k jednotlivým kritériím najdete zde.


 

Podzimní termín maturitních zkoušek

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na podzim 2013 - sdělení, přílohy. Pozvánky ke zkouškám společné části MZK byly odeslány elektronicky dne 19. 8. 2013.

Základní informace k písemným zkouškám SČ MZ najdete zde.

Opravná praktická MZ oboru Zdravotnický asistent proběhne dne 6.9.2013 (pátek). Přesné informace podají žákům třídní učitelé v týdnu od 26.8.2013.

Náhradní termíny a opravné termíny ústních zkoušek pro všechny obory proběhnou 16.9.2013 (pondělí). Rozpis bude zveřejněn do 4.9.2013 (po ukončení komisionálních zkoušek v srpnu).


 

Maturity 2013

Odpovědi na nejčastější dotazy k výsledkům písemných zkoušek SČ MZ najdete zde.


Pokyn k maturitní zkoušce konané v roce 2013

Kritéria hodnocení

MŠMT zveřejnilo Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky v roce 2012. Kritéria jsou k dispozici zde.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Užitečné informace k přihlašování k maturitní zkoušce najdete v dokumentu Průvodce přihlašováním žáka k MZ 2013

Odvolání

Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky (didaktický test), může v souladu s § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. písemně požádat MŠMT do 5 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. MŠMT žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZK

Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním mají právo konat MZK za uzpůsobených podmínek, je však nezbytné, aby toto právo doložili řediteli školy posudkem školského poradenského zařízení. Doporučuje se, aby posudek byl vystaven nejdříve 9 měsíců před termínem podání přihlášky k MZK v jarním zkušebním období, ideálně tedy ve 2. pololetí 3. ročníku. V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni nebo třídního učitele. Metodický pokyn MŠMT najdete zde.