53–41–N/11 – Diplomovaná všeobecná sestra

3leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
denní studium

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

  • písemný test z biologie člověka
  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

FORMA VÝUKY

  • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka v multidisciplinárních oborech pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři klinických pracovišť
  • praktická výuka na špičkových pracovištích fakultní nemocnice a dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daných oborů
  • výuka psychologie, komunikace, pedagogiky a sociologie
  • přednášky v oblasti managementu a administrativy, práva a legislativy
  • výuka cizích jazyků – anglický, německý a italský
  • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu

PRACOVIŠTĚ ODBORNÉ PRAXE

  • hlavní partner - Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Nemocnice Náchod, Pardubice, Havlíčkův Brod, Hořice, Jičín, Jilemnice, Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Ústí nad Orlicí
  • Nemocnice mimo region-např. Praha, Mladá Boleslav, Šumperk
  • Domovy důchodců, Senior centra, zařízení hospicové péče, Ústavy sociální péče pro děti, mládež a dospělé, Agentury domácí péče, Charita
  • ordinace lékařů pro děti a dorost, pro dospělé, ordinace odborných lékařů, ordinace zubních lékařů

UPLATNĚNÍ V PRAXI

  • státní i soukromá lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení
  • primární ošetřovatelská péče
  • zdravotnická zařízení dlouhodobé péče
  • zařízení sociálních služeb a péče
  • agentury domácí péče


MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – PROFESNÍ RŮST

  • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium
  • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

 

MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

  • po ukončení studia mají absolventky možnost vyjet na pracovní stáž do Milána (Itálie). Stáže umožňuje na svých pracovištích v rámci programu "Progetto formazione" špičkové Onkologické centrum Monzino

PROSPĚCHOVÁ  STIPENDIA

  • z rozhodnutí

Bližší informace

Mgr. Blanka Kadeřávková , tel. 495 075 215

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán_DVS.pdf297.7 KB