Archív aktualit

Pozvánka na závěrečné konference k projektům

Dne 11. října 2011 pořádáme konferenci k projektu Virtuální nemocnice a dne 12. října konferenci k projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy. Více zde nebo v záložce Projekty ESF.

 

Seznamy učebnic a pomůcek pro 1. ročníky SZŠ


 

Aktuality

Informace ke stávce 8. prosince 2010

Stravování

Dne 8. 12. 2010 budou stávkovat někteří nepedagogičtí zaměstnanci na domovech mládeže.

Z tohoto důvodu bude ve středu 8. prosince nutné přijmout nezbytná organizační opatření:

  • Pro ubytované bude v normální výdejní době vydána snídaně a v době oběda (doba bude upřesněna) bude vydána večeře.

  • Obědy v tento den nelze zajistit (pro žáky ani pro zaměstnance).

Výuka

Z pedagogických pracovníků budou stávkovat pouze jednotlivci. Výuka bude tedy probíhat podle normálního rozvrhu pouze s mírnými změnami,

které budou zveřejněny standardním způsobem (nástěnka, web školy).

Ubytování

Vychovatelky na domovech mládeže stávkovat nebudou.

Provoz domovů mládeže bude bez omezení (všichni žáci dostali písemné informace pro zákonné zástupce).

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


 

14. ročník studentského dne na zdravotnické škole


 

Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou


 

Humanitární sbírka Diakonie Broumov


DŮLEŽITÉ PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ!!!!

Co je důležité vědět před podáním příhlášky k maturitní zkouškce najdete *zde*.


 Individuální mobilita žáků

Vzhledem k zapojení naší školy do projektu Partnerství škol Comenius se mohou žáci ucházet o finanční prostředky na individuální mobility žáků. Žáci tak mohou získat cenné zkušenosti s delším studijním pobytem v zahraničí a prohloubit spolupráci naší a partnerské školy z Itálie, Francie nebo Finska.
Termín podání žádostí pro Individuální mobilitu žáků ve šk.roce 2010-2011 je 1. prosince 2009.
Bližší informace podá PaedDr. Jaroslava Veselková, e-mail: veselk@seznam.cz
Podrobnější informace - viz přiložený dokument.