Aktuality


Stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Rada Královéhradeckého kraje schválila motivační a prospěchová stipendia pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra - viz tisková zpráva:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kraj-zacne-motivovat-studenty-a-studentky-oboru-diplomovana-vseobecna-sestra-105774/


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 1 volný den pro žáky střední školy, a to na 29. září 2017. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Vyhlášení 4. a 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 4. kolo, 5 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 4. kolo, 4 volná místa
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 4. kolo, 2 volná místa
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 5. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 2. října 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 9. října 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

18. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Třídní schůzka SZŠ - pátek 10. listopadu 2017

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule
15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů
15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče

proběhnou volby do školské rady

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis (bude zveřejněn týden před schůzkou)


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 11.12.2017 do 15.12.2017

Kde:  v naší aule

V kolik:  8.00 - 10.00 (jedna třída) a 10.00 - 12.00 (druhá třída)

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lelákovou - e-mail: lelak@zshk.cz


Den otevřených dveří na VOŠ

Zájemci o studium na vyšší odborné škole se mohou přijít podívat do školy dne 22. listopadu mezi 8.00 - 17.00 hodinou.


Vyhlášení 3. a 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

 • 53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma - 3. kolo, 15 volných míst
 • 53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik, denní forma - 3. kolo, 7 volných míst
 • 53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant, denní forma - 3. kolo, 1 volné místo
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma - 4. kolo, 30 volných míst

Uzávěrka přihlášek 14. září 2017, přijímací zkoušky, budou-li se konat, 21. září 2017. Kritéria . Tabulka pro přepočet prospěchu.

1. září 2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zahájení školního roku 2017/2018

Pondělí 4. září 2017       8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ (platí i pro kombinovanou formu studia)

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpisy na 4. a 5. září. V pondělí a úterý budou probíhat školení a třídnické práce. Pravidelná výuka dle rozvrhu začne ve středu 6. září 2017.


Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek: 1.9.2017. Termín přijímací zkoušky (bude se konat pouze v případě, že počet uchazečů převýší počet volných míst): 8.9.2017.

23.8.2017, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 17.8.2017 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu. Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, musí obratem poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz.

Pokud jste pozvánku neobdrželi (a máte konat  didaktický test nebo písemnou práci), je zřejmě problém s vaší e-mailovou schránkou a v tomto případě se ozvěte také na chrz@zshk.cz nebo na telefon 495 075 202. Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Stipendium pro studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Královéhradecký kraj rozhodl o poskytování stipendií studentům oboru Diplomovaná všeobecná sestra již v příštím školním roce 2017-2018. V současné době se připravuje metodický pokyn, který stanoví přesná pravidla. Předpokladá se, že půjde o kombinaci paušální částky a prospěchového stipendia.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zkrácené studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra (tzv. 4+1)

Vzhledem k tomu, že platnost zákona je nastavena od 1.9.2017, nelze v této době přijímat do vyššího ročníku. Podrobné podmínky budou známy na začátku září. Předpokládáme složení rozdílových zkoušek z cizího jazyka II. (Německý jazyk nebo Italský jazyk), Filozofie, Biofyziky, Klinické biochemie, Radiologie a nukleární medicíny, Hematologie a transfuziologie, Genetiky, Mikrobiologie, imunologie a ochrany veřejného zdraví, Výživy a dietetiky, Rehabilitačního ošetřovatelství.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Janu Heřmanovou (herma@zshk.cz).

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Teoretická výuka proběhne v těchto termínech:

7.-8.9., 14.-15.9., 21.-22.9., 29.9., 5.-6.10., 12.-13.10,19.-20.10., 2.-3.11, 9.-10.11.2017

Odborná praxe:

od 13.11.2017 do 5.1.2018


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od úterý 13. 6. 2017 bude škole zpřístupněn projekt MZ2017P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V pracovně zástupců ředitelky si budete moci vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu. V pondělí 26. 6. 2017 je konečné datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete www.novamaturita.cz.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 20. června 2017 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd

Zdravotnický asistent

1.A - Mgr. Zemanová, 1.B - Mgr. Lankašová, 1.C - Mgr. Dohnalová

Zdravotnické lyceum

1.E  - Mgr. Polívková1.G - Mgr. Svidenská

Laboratorní asistent 

1.L - Mgr. Takáčová


Hrou proti AIDS

Kdy: "hrajeme si" v týdnu od 1. 5. 2017 - 12. 5. 2017

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Nejlepší zdravotnická škola 2016

V prvním ročníku soutěže Nejlepší zdravotnická škola 2016, kterou vyhlašuje divize Medical Services Mladé fronty a.s., byla porotou ze všech zdravotnických škol v České republice jako vítězná vybrána naše škola. Předání ocenění se uskutečnilo dne 28. 3. 2017 na slavnostním galavečeru Sestra roku. Tento velký úspěch je odrazem práce učitelů i žáků a studentů školy a já všem aktérům děkuji.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Zaměstnaný absolvent

Nabízíme žákům a studentům možnost zapojit se do projektu Zaměstnaný absolvent, který realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Podrobné informace o projektu naleznete ZDE. Leták k projektu je k dispozici ZDE.


Zájezd do Anglie v září 2017

Chcete s námi na zájezd do Anglie? Přihlášky a zálohu odevzdejte do 27.1. 2017. Viz příloha.


Předávání cen Firma škole a Škola firmě 2016

Královéhradecký kraj a krajská hospodářská komora společně předávali ocenění v Firma škole a Škola firmě. Tahle spolupráce je důležitá především kvůli podpoře technických a zdravotnických oborů. Podívejte se na reportáž.


Volný den žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji volný den pro žáky střední školy, a to na pátek 18. listopadu 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Třídní schůzky SZŠ - pátek 11. listopadu 2016

14,30 - schůze třídních důvěrníků v aule

15,00 - setkání rodičů a třídních učitelů

15,30 - 17,00 - informace vyučujících pro rodiče

Organizace třídních schůzek - viz rozpis

Umístění jednotlivých tříd - viz rozpis


Hrou proti AIDS

Zveme základní školy k účasti na Hrou proti AIDS; přijďte si „zahrát“ v době od 1. 12. 2016 - 16. 12. 2016

Kde: v naší aule

V kolik:   8,00 - 10,00 hod (jedna třída); 10,00 hod - 12,00 hod (druhá třída)

Jde o interaktivní program primární prevence Hrou proti AIDS realizovaný za podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Více informací najdete v pozvánce.


Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení do oboru:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10

Termín odevzdání přihlášek: 12.10.2016  

Termín zkoušek: 20.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


E-knihy

na webové adrese https://www.inscriptum.cz můžete zdarma využít e-učebnice pro VOŠ (Výživa člověka, Kosmetologie aj.)


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8
 • Diplomovaný zubní technik - počet míst 2

Termín odevzdání přihlášek: 27.9.2016  

Termín zkoušek: 5.10.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Nabídka ubytování na DM

DM VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 i Komenského 268 nabízí volné místo k ubytování dívek. Nástup možný od 1. 10. 2016. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Přezkoumání výsledků didaktických testů

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu v podzimním termínu najdete zde.


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 2 volné dny pro žáky střední školy, a to na 29. a 30. 9. 2016. Studenti VOŠ budou mít zadáno samostudium.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Praktické a ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu

V záložce Organizace studia / Maturity / Rozpisy najdete informace k praktickým zkouškám a rozpis ústních zkoušek. Maturanti musí být ve škole 15 minut před zahájením ústních zkoušek případně dle pokynů svých třídních učitelů.


 

Zahájení školního roku 2016/2017

8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpis na 1. září

Rozdělení přijatých uchazečů do jednotlivých tříd - viz seznamy (budou zveřejněny do 31.8.)

V pátek 2. září proběnou školení a třídnické práce - viz na "suplovací nástěnce" ve škole

Pravidelná výuka dle rozvrhu začne v pondělí 5. září.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - počet míst 10
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - počet míst 8

Termín odevzdání přihlášek: 6.9.2016  

Termín zkoušek: 13.9.2016

Kritéria viz záložka Přijímačky/Vyšší odborná škola.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pozvánky k maturitní zkoušce v podzimním termínu - DT a PP

Dne 19.8.2016 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním termínu.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí pozvánky e-mailem na chrz@zshk.cz nebo mohou převzetí potvrdit osobně v sekretariátu školy.

Na ústní a profilové zkoušky se pozvánky nezasílají. Další informace najdete v záložce maturity.


Úřední hodiny

Úřední hodiny pro potvrzení průkaz na dopravu: 22. - 25. 8. 2016: 8.00 - 14.30, 29. - 31. 8. 2016: 8.00 - 14.30                                                                         


Maturitní zkoušky podzim 2016 - termíny

Náhradní termíny praktických zkoušek a termín ústních zkoušek najdete v záložce Organizace studia / Maturity / rozpisy.


Maturitní zkoušky podzim 2016 - ukončení přihlašování

Ve středu 29. 6. 2016 bylo ukončeno přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. Výpis z přihlášky k MZ byl odeslán přihlášeným žákům na e-mailovou adresu žáka. Do 7. 7. 2016 musí žák potvrdit převzetí tohoto výpisu - odeslat přiložený podepsaný a nascanovaný protokol o předání výpisu z přihlášky na chrz@zshk.cz.


Ukončení školního roku

Ocenění žáků a vydání vysvědčení viz info zde.


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Od úterý 14. 6. je škole zpřístupněn projekt MZ2016P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V pracovně zástupců ředitelky si můžete vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu. V pondělí 27. 6. 2016 je nejzazší datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete www.novamaturita.cz.


Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ

Dne 17.6.2016 proběhne v aule školy slavnostní vyřazení absolventů v těchto časech:

9.00 hodin skupiny 3.F a 3.P

v 11.00 hodin skupiny 3.U a 3.Z

Absolventi se dostaví 1 hodinu před zahájením slavnosti k nácviku.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 21. června 2016 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (jméno najdete na rozpisu tříd do učeben, e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd

zdravotnický asistent 1.A  1.B

zdravotnické lyceum 1.E   1.G

asistent zubního technika 1.H


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na SZŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení na obor Zdravotnické lyceum. Termín odevzdání přihlášek do 24. 5. 2016 - viz text vyhlášení. Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body.

Soňa Lamichová, 17. 5. 2016


Výsledky přijímacího řízení na SZŠ - 2. kolo

Seznam přijatých uchazečů na obor zdravotnické lyceum - zde.


Výpis výsledků didaktických testů

Dne 16. 5. 2016 byly na e-mailové adresy maturantů odeslány výpisy výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Pokud jste výpis neobdrželi, ozvěte se na chrz@zshk.cz. Dle informace z CERMATu je momentálně systém zahlcen - výpisy jsou na cestě, buďte trpěliví.


Přijímání přihlášek k ubytování na DM

Do 31. 5. 2016 mohou žáci a studenti školy podávat přihlášky k ubytování na Domově mládeže ve školním roce 2016/2017. Formulář přihlášky - zde.


Maturitní zkoušky

Do složky Organizace studia/maturity/rozpisy byly přidány rozpisy ústních zkoušek tříd 4.B, 4.G a 4.H.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SZŠ

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení na obor Zdravotnické lyceum. Termín odevzdání přihlášek do 6. 5. 2016 - viz text vyhlášení. Tabulka pro přepočet průměrného prospěchu na body.

Soňa Lamichová, 29. 4. 2016


Slavnostní vyřazení absolventů

slavnostní vyřazení maturitních tříd proběhne v těchto termínech:

pátek 10.6.2016 od 10.00 hodin v aule školy pro třídy 4.B, 4.G, 4.H

čtvrtek 16.6.2016 od 10.00 hodin v aule školy pro třídy 4.A, 4.D a 4.E


Třídní schůzky SZŠ - pátek 15. dubna 2016

Organizace třídních schůzek - viz zde.

Umístění jednotlivých tříd a kabinetů bude zveřejněno zde (13. dubna)


Den otevřených dveří ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

FN HK pořádá 8. 4. 2016 den otevřených dveří pro studenty oborů DVS, ZA a LA - bližší informace zde.


Pozvánky k maturitní zkoušce v jarním termínu

Dne 2.3.2016 byly e-mailem odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu.

Aktuální žáci školy potvrdí převzetí pozvánky u svého třídního učitele.

Žáci, kteří se hlásí k náhradnímu nebo opravnému termínu, mohou poslat podepsaný a naskenovaný protokol o převzetí nebo pozvánku e-mailem na chrz@zshk.cz nebo mohou převzetí potvrdit osobně v pracovně zástupců ředitelky.


Co dům dal, aneb před rokem 1989

Od pondělí 7. března 2016 můžete navštívit retro výstavu na Domově mládeže, Hradecká 868.


Maturitní trénink - jaro 1. kolo

Všichni maturanti jsou zaregistrováni do on-line Sciotestování maturitních předmětů. Přihlášení do aplikace je možné pod přístupovými údaji (hash žáka a heslo), které obdržíte spolu s instrukcemi u svých třídních učitelů. Testování bude zpřístupněno od pondělí 15. února 2016. Instrukce k testování najdete zde. V případě problémů kontaktuje zástupce ředitelky školy.


Den otevřených dveří - středa 20. ledna 2016

Zveme uchazeče o studium a jejich rodiče na den otevřených dveří spojený s prohlídkou budoucích pracovišť ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - podrobnosti viz leták.


Knihovna - omezení provozu

Ve dnech 4. až 24. února 2016 bude školní knihovna uzavřena.


Opravná absolutoria

Dne 11.1. 2016 od 14.00 hodin proběhne opravné absolutorium 3.Z.

Dne 14.1.2016 od 12.00 hodin proběhne absolutorium 3.P.

Studenti se dostaví 15 minut před zahájením do budovy školy a přihlásí se svým vedoucím učitelům studijních skupin.


MATURITA - jaro 2016

Dne 14. 12. 2015 byly všem přihlášeným žákům odeslány e-mailem "Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce" pro školní rok 2015/2016.

Žáci současných 4. ročníků potvrdí převzetí tohoto výpisu na protokolu u svého třídního učitele.

Žáci, kteří konají maturitní zkoušku v opravném nebo náhradním termínu, si vytisknou protokol o předání výpisu (je součástí přílohy k doručenému e-mailu) a po podpisu odešlou protokol na chrz@zshk.cz.

(stejným způsobem budou postupovat žáci aktuálních 4. ročníků, kteří např. z důvodu nemoci nemohou protokol podepsat u svého třídního učitele.


Třídní schůzky SZŠ - pátek 13. 11. 2015

Organizace třídních schůzek - zde.

Rozpisy umístění tříd a obsazení kabinetů - zde.


MZ 2016 - přihlašování k náhradnímu nebo opravnému termínu

Absolventi, kteří se chtějí přihlásit k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky, mohou podepsat přihlášku v pracovně zástupců ředitelky.

Pokud se nemůžete do školy osobně dostavit do 1. prosince 2015 kontaktujte Mgr. Chrze na e-mailu chrz@zshk.cz.


Volné dny žáků

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji 3 volné dny, a to na 16. 11., 21. a 22. 12. 2015.

Soňa Lamichová


Studentský den již po dvaadvacáté

Informace o této tradiční akci najdete zde.

Akce proběhne s podporou Statutárního města Hradec Králové


Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2016

Tisk nebo odeslání formáláře přihlášky pro žáky - nejpozději 12. listopadu 2015 (škola vytiskné nebo odešle formuláře přihlášek)

Nejzažší termín pro předání přihlášek žáků řediteli školy - nejpozději 1. prosince 2015

Ukončení přihlašování žáků v IS CERTIS školou - od 1. do 15. prosince 2015

Předání výpisu z přihlášky žákovi proti jeho podpisu -- nejpozději 21. prosince 2015

Základní informace k maturitní zkoušce ve školním roce 215/16 - viz maturitní zpravodaj č. 33.


Nové stanovy

Vzhledem k novému občanskému zákoníku je nutné změnit název a stanovy našeho občanského sdružení Š-R-D. Prosíme  zákonné zástupce o prostudování návrhu stanov, které budeme schvalovat na schůzkách rodičů  v pátek 13.11.2015 v 15,00hodin. Stanovy najdete zde.


Přístup do školy

Od pondělí 12. 10. 2015 bude spuštěn vstup do školy pouze na čipy - viz info.

 Změna!!  Vzhledem k problémů s instalací videotelefonu bude otevírání dveří na čipy spuštěno až ve čtvrtek 15. 10. Identifikace při vstupu a odchodu je funkční již od pondělí.


Ubytování na DM

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ nabízí volné ubytovací místo žákyni střední školy nebo VOŠ. Nástup možný ihned. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Objednávání stravy

Vzhledem k tomu, že si již většina strávníků zajistila nové identifikační médium, ruší se vydávání papírových stravenek a opět je možné objednávání stravy po internetu ( www.strava.cz ).


72 hodin

Naše škola se do akce "72 hodina" zapojuje již podruhé a to projektem domova mládeže „Volný čas a spolupráce“. Bližší informace najdete zde.


Příjímací řízení na VOŠ - 4. kolo

V úterý 29. září 2015 se koná 4. kolo příjímacího řízení na obory VOŠ (příhlášky je nutné doručit do 22. září).

Diplomovaný zdravotní laborant - 1 volné místo

Diplomovaný farmaceutický asistent - 3 volná místa

Diplomovaná všeobecná sestra - 4 volná místa

Podrobnosti najdete na záložce Přijímačky - Vyšší odb. škola - Kriteria


Absolutoria

Do Organizace studia/Absolutorium/Rozpisy byl přidán rozpis 3.P


Maturitní zkoušky - společná část - podzimní termín

Ve středu 9. 9. 2015 byly e-mailem odeslány  "záznamy o hodnocení písemné práce" z českého jazka.

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 byly e-mailem odeslány "Výpisy výsledků didaktických testů" společné části maturitní zkoušky.

V pátek 11. 9. 2015 a v úterý 15. 9. 2015 byly e-mailem odeslány "Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka".

V pondělí 14. 9. 2015 byly e-mailem odeslány "záznamy o hodnocení písemné práce" z anglického jazyka.

Pokud jste neuspěli a chcete podat žádost o přezkoumání výsledku hodnocení postupujete podle informativního textu.

Pokud jste uspěli a nekonáte již další zkoušky v profilové části, kontaktujte svého bývalého třídního učitele ohledně možnosti předání maturitního vysvědčení.

Pokud jste záznam nebo výpis očekávali a nebyl vám doručen ozvěte se na chrz@zshk.cz.


Spolu s celou Evropou

Ve středu 23.září od 9-16 hodin proběhne na cyklostezce v hradeckých lesích 1.ročník "Kolečkové brusle".

Volně přístupná akce pro žáky všech typů škol i pro širokou veřejnost je součástí celoevropské kampaně MOVE Week , kterou organizuje ČASPV spolu s naši školou.

Přijďte si zasportovat spolu s milionem ostatních Evropanů ve stejný čas na různých místech. Bližší informace zde.


Příjímací řízení na VOŠ - 3. kolo

V pátek 18. září 2015 se koná 3. kolo příjímacího řízení na obory VOŠ (příhlášky je nutné doručit do 11. září).

Diplomovaný zdravotní laborant - 9 volných míst

Diplomovaný farmaceutický asistent - 10 volných míst

Podrobnosti najdete na záložce Přijímačky - Vyšší odb. škola - Kriteria


Zahájení školního roku 2015/2016

8,00 třídy SZŠ      10,00 třídy VOŠ

První ročníky zahájení v aule školy, ostatní třídy v přidělených učebnách - viz rozpis na 1. září

Rozdělení přijatých uchazečů do jednotlivých tříd - viz seznamy.

Ve středu 2. září proběnou školení a třídnické práce - viz rozpis na 2. září

Pravidelná výuka dle rozvrhu začne ve čtvrtek 3. září.


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Dne 18. 8. 2015 byly e-mailem odeslány pozvánky k psíemných zkouškám společné části maturitní zkoušky. Potvrzení převzetí této pozvánky můžete provest osobně v pracovně zástupců ředitelky nebo zaslat podepsaný a nascanovaný protokol o převzetí pozvánky na e-mail chrz@zshk.cz nejpozději do 27. 8. 2015. Pokud jste pozvánku neobdrželi ozvěte se ihned. Místo protokolu můžete jako potvrzení odeslat nascanovanou a podepsanou pozvánku!


Příjímací řízení na VOŠ - 2. kolo

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 se koná 2. kolo příjímacího řízení na obory VOŠ (příhlášky je nutné doručit do 6. srpna).

Diplomovaná všeobecná sestra - 20 volných míst

Diplomovaný zdravotní laborant - 4 volná místa

Diplomovaný zubní technik - 4 volná místa

Diplomovaný farmaceutický laborant - 8 volných míst

Podrobnosti najdete na záložce Přijímačky - Vyšší odb. škola - Kriteria


Úřední hodiny po dobu prázdnin

Pondělí a středa od 8 do 11 hodin. Potvrzení na jízdenky se budou vydávat 19. 8. 2015 od 9 do 16 hodin, poté od 24. do 28. 8. 2015 od 8 do 15 hodin.


Ocenění nejlepších žáků školy za školní rok 2014/2015

V pátek 26.6.2015 byli v aule naší školy již podruhé oceněni výjimeční žáci střední zdravotnické školy. Nebyli to jen Ti, kteří mají výborný prospěch, ale i ti, kteří pomáhají svým spolužákům, klientům na praxi, nebo se jim podařilo napsat a obhájit zajímavou práci, nebo uspěli v nějaké sportovní soutěži…

Jednotlivé třídy spolu se svými třídními učiteli zvolily ze svého středu spolužáky, které by chtěly ocenit. Právě oni pak převzali poděkování ředitelky školy a triko s logem školy.

 Z  1. ročníku byly oceněny: Michaela Sobolová (1.A),  Monika Halamková a  Anna Halberštátová (1.G),  Andrea Prokorátová (1.H)

Z 2. ročníku  převzali pochvalu ředitelky školy:  Daniel Karlíček (2.A), Martina Machová (2.E), Jiří Láska (2.G),  Kateřina Miholová(2.L)

Z 3. ročníku byly oceněny žákyně: Veronika Frisová a Ludmila Banduričová (3.E), Soňa Knápková a Kristýna Pleskotová (3.G), Patricie Pastorová (3.H)

Fotky najdete ve kronice.


Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

viz - příjímačky - vyšší odborná škola - výsledky


Nabídka ubytování

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ nabízí volná ubytovací místa na školní rok 2015/16 pro žáky střední školy. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Maturitní zkoušky - podzimní termín

Nejpozději v pondělí 15. 6. 2015 bude školám zpřístupněn projekt MZ2015P k procesu přihlašování žáků k podzimnímu období maturitních zkoušek. V týdnu od 15. 6. 2015 si můžete vyzvednout, vyplnit a odevzdat přihlášku. Ve čtvrtek 25. 6. 2015 je nejzazší datum, do kterého můžete předat přihlášku. Základní informace ohledně podzimního maturitního období najdete zde.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků SZŠ

V úterý 16. června 2015 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Úvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd. Pokud se schůzky nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, kontaktujte po rozdělení žáků do tříd svého budoucího třídního učitele (jméno najdete na rozpisu tříd do učeben, e-mail viz záložka Lidé).

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd najdete zde 10. června - do tohoto termínu můžete zasílat pořadavky na chrz@zshk.cz (do e-mailu napište obor a požadavek na společné umístění do třídy).


Rozpisy maturitních zkoušek

Do složky Organizace studia/ Maturity/rozpisy zkoušek byly vloženy rozpisy pro jednotlivé třídy. V případě nesrovnalosti kontaktují žáci neprodleně svého třídního učitele. Požadavkům na účast u přijímacích zkoušek na VŠ bylo vyhověno.


Volné dny žáků

Ve dnech 29. a 30. června 2015 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání volné dny pro žáky a studenty školy. Důvodem je příprava na stavební úpravy v budově školy.

PaedDr. Lamichová, ředitelka školy


Maturita 2015

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky najdete zde.


Aktuální stav vyřizování odvolání

Všechny zápisové lístky byly odevzdány, kapacita oborů je naplněna. Zbývající odvolání jsem předala Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k vyřízení. 

22. května 2015, 11.30, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Výsledky přijímacích zkoušek na SZŠ pro školní rok 2015/2016

seznamy přijatých uchazečů

zdravotnický asistent

zdravotnické lyceum

laboratorní asistent

Pokud jste se v seznamech nenašli, nejste přijati. Máte-li ale o studium zájem, postupujte podle těchto instrukcí.

informace k vydávání rozhodnutí

informace k odvolání

vzor odvolání pdf   doc


Přijímací zkoušky

Ve středu 15. dubna 2015 v 9,00 hodin v aule školy budou rodiče informováni o dalším průběhu přijímacího řízení - viz Komentář k dalšímu postupu.


V pátek 17. 4. 2015 proběhnou třídní schůzky:

Od 14.30 hod. schůze třídních důvěrníků Občanského sdružení a vedení školy  - aula

Od 15 hod. setkání rodičů a třídních učitelů – učebny viz rozpis

Od 15.30 do 17.00 hod. informace vyučujících pro rodiče - kabinety, pracovny viz rozpis


Pozvánky k přijímacím zkouškám

Ve dnech 30. a 31. března byly odeslány pozvánky k příjímacím zkouškám, které se konají dne 15. 4. 2015. Pokud jste pozvánku očekávali, ale nebyla Vám doručena do 8. 4. 2015, kontaktuje zástupce ředitelky na chrz@zshk.cz. Omlouváme se za chybu v pozvánce pro uchazeče o obor Zdravotnický asistent - správně má být počet přijímaných uchazečů 60 (místo chybně uvedeného počtu na pozvánce 30).


Výstava  -  Československé legie ve Francii

Zveme Vás na výstavu Československé legie ve Francii, která je instalovaná v aule školy. Podrobnosti zde.


Přijímačky 2015

V záložce Přijímačky/Kritéria najdete kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení. Uchazeči o obor Zdravotnický asistent a Laboratorní asistent musí mít na přihlášce potvrzení lékaře, že jsou zdravotně způsobilí tento obor studovat. V záložce Ukázky test najdete ilustrační testy a správná řešení testů z matematiky a českého jazyka.


Klima školy-dotazník pro žáky

Prosíme všechny žáky školy o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho cílem je vyhodnotit názory Vás žáků na klima ve škole.


Přijímačky 2015

V záložce Přijímačky/Střední škola najdete informace CERMATu k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení, do kterého se naše škola zapojila.


Maturity jaro 2015

V záložce Organizace studia/Maturity je zveřejněn časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací pro MZ jaro 2015.


Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na SZŠ na den otevřených dveří, který se koná 21. ledna 2015 od 8.00 do 17.00 v budově školy. Informace o škole a o přijímacím řízení podá vedení školy v aule v následujících časech: 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00.


Opravný a náhradní termín absolutoria oboru DFA

Dne 21.1.2015 od 8.30 hodin v učebně 129 proběhne opravný a náhradní termín absolutoria. Studenti se dostaví v předstihu 15 minut.


Volby do školské rady

Ve dnech 18. - 19. prosince 2014 proběhnou volby do školské rady VOŠZ a SZŠ. Do konce listopadu máte právo navrhnou kandidáty z řad pedagogů, zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků. K volbám se dostavte s platným občanským průkazem ve čtvrtek 18. prosince 2014 (pedgogové, zletilí žáci SZŠ a studenti VOŠ) nebo v pátek 19. prosince 2014 (zákonní zástupci nezletilých žáků). Seznam navržených kandidátů najdete zde.

30. 10. 2014 PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Hlasujte pro svou školu!

Bylo zahájeno hlasování o Střední Roku 2015. Hlasování bude probíhat nakonec až do 15. ledna 2015, proto nezapomeňte hlasovat na www.StredniRoku.cz

Bylo zahájeno i hlasování o Vošce Roku 2015. Hlasování bude probíhat nakonec až do 15. ledna 2015, proto nezapomeňte hlasovat na www.VoškaRoku.cz

Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2015

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k náhradnímu nebo opravnému termínu maturitní zkoušky, si mohou vyzvednout příhlášky u Mgr. Heřmanové v pracovně zástupců ředitelky.


Nabídka volného místa

Přijmeme učitele odborných předmětů střední školy- obor zdravotní laborant, vyučované předměty - cvičení z klinické biochemie, chemie.

Požadované vzdělání – VŠ – magisterské vzdělání-  klinická biologie a chemie + pedagogické vzdělání.

Nástup – 1. 1. 2015. Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2015. Pracovní poměr lze prodloužit, případně změnit na dobu neurčitou.


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 8,00 do 17,00 hodin zveme všechny budoucí uchazeče o studium na SZŠ a jejich rodiče k prohlédnutí školy.


V pátek 14. 11. 2014 proběhnou třídní schůzky:

Od 14.30 hod. schůze třídních důvěrníků Občanského sdružení a vedení školy  - aula

Od 15 hod. setkání rodičů a třídních učitelů – učebny viz rozpis

Od 15.30 do 17.00 hod. informace vyučujících pro rodiče - kabinety, pracovny


Účastníme se Týdne vzdělávání dospělých

Zdravotnická škola se i letos zapojila do Týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Úřad práce v HK. V úterý 11.11.2014 od 13.00 nabízíme seminář Novinky v poskytování první pomoci, který povede Mgr. Blanka Kadeřávková. Účastníci si budou moci vyzkoušet nové techniky v poskytování první pomoci. Seminář se bude konat v krajské pobočce ÚP ČR v Hradci Králové, ve Wonkově ulici 1142, ve 3. patře, budovy B, č. 318. Zájemcům doporučujeme, aby přišli v pohodlném oblečení.


Nabídka ubytování

Domov Mládeže VOŠZ a SZŠ budova Hradecká 868 nabízí volné místo pro dívku. Nástup možný okamžitě. Zájemci hlaste se u Mgr. Kujalové na tel. č. 495512003 nebo osobně na DM Hradecká, nejlépe vždy mezi 10 - 14 hod.


Maturitní trénink

Vyzkoušejte si státní maturity v předstihu. Bližší info zde.


Projekt "72 hodin"

Do dobrovolnického projektu "72 hodin" se škola zapojuje akcí "Podzimní úprava zahrady". Více k akci najdete zde.


Přijímací řízení - VOŠ - DFA - 3.kolo

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ, obor Diplomovaný farmaceutický asistent, se uskuteční dne 19. 9. 2014 (přihlášky podávejte do 12. 9. 2014). Předpokládaný počet přijímaných studentů je 8 (počet se může změnit podle aktuálního stavu).

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Maturitní zkoušky v podzimním termínu

Ústní zkoušky - 11. 9. 2014, od 8.00 hodin v budově školy. Ve složce maturity/rozpisy najdete rozpisy ústních maturitních zkoušek.

Praktické MZ - 4.A dne 9.9.2014, 4.B 10.9.2014, Fakultní nemocnice.


Přijímací řízení - VOŠ - DVS - 2. kolo

Vysledky přijímacího řízení najdete zde.

Rozdělení přijatých uchazečů DVS a DFA. Případné požadavky na přesuny mezi třídami 1.P a 1.V řešte až po nástupu s třídnimi učiteli.


Zahájení školního roku 2014/2015

třídy SZŠ - 8,00

třídy VOŠ - 10,00

Natupující 1. ročník zahajuje dne 1. září 2014 v aule školy, ostatní třídy v určených učebnách - viz rozpis na  pondělí a úterý. Od středy výuka dle rozvrhu.


Maturitní zkouška v podzimním termínu

V pátek 15. srpna byly prostřednictvím inforamačního systému CERTIS odeslány pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu. Potvrzení o doručení pozvánky odešlete na e-mail chrz@zshk.cz.

Termíny jednotlivých zkoušek najdete zde.


Přijímací řízení na VOŠ

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ se uskuteční dne 21. srpna 2014 (přihlášky podávejte do 15. srpna). Platí stejná kritéria jako pro 1. kolo. Předpokládaný počet přijímaných studentů:

 • obor Diplomovaná všeobecná sestra: 1
 • obor Diplomovaný farmaceutický asistent: 14

Počet přijímaných studentů se ještě může změnit podle aktuálního stavu.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Maturita - podzim 2014

Základní informace pro žáky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu najdete zde.


Přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

V pondělí 16. 6. 2014 (v odpoledních hodinách) bude možné předat žákům k vyplnění přihlášku k podzimnímu termínu maturitních zkoušek. Formuláře přihlášek budou k dispozici v pracovně zástupců ředitelky nebo u třídních učitelů. Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku, je středa 25. 6. 2014. Do 7. 7. 2014 obdrží žáci výpis přihlášky k MZ.


Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

V úterý 17. června 2014 v 15,00 proběhnou ve škole třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku SZŠ. Uvodní část bude probíhat v aule školy a schůzky budou pokračovat v určených učebnách podle jednotlivých tříd.

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd najdete zde.


Fyzikální konference (Elixír do škol)

Víkend 17. a 18. května 2014 proběhl na Zdravotní škole v Hradci Králové ve znamení fyzikálních hrátek. Na školu přijeli učitelé fyziky z celé republiky, aby se zúčastnili přednášek a dílen a vyměnili si zkušenosti z vlastní výuky fyziky. Zde si můžete prohlédnout program konference a reportáž ČT1.


Rozpisy ústní části maturit

Upozornění pro maturanty

V rozpisech ústní části maturitních zkoušek byly provedeny změny v časové ose zkoušek. Opravené jsou k dispozici v záložce Organizace studia/Maturity/rozpisy.


Slavnostní vyřazení žáků 4. ročníků SZŠ

30.5.2014 v 10.00 budou vyřazni absolventi tříd 4.A, 4.G, 4.H

6.6.2014 v 10.00 třídy 4.B, 4.E


Aktuální stav vyřizování odvolání

V současnosti jsem vyřídila odvolání uchazečů, kteří se umístili:

 • obor Zdravotnický asistent - do 103. místa
 • obor Zdravotnické lyceum - do 93. místa
 • obor Asistent zubního technika - do 35. místa

Všechna zbývající odvolání jsem postoupila Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k vyřízení.

22. května 2014, 7.00, Soňa Lamichová, ředitelka školy


Informace k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Informace najdete zde.


Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2014/2015

seznamy přijatých uchazečů

asistent zubního technika

zdravotnické lyceum

zdravotnický asistent

Pokud jste se v seznamech nenašli, nejste přijati. Máte-li ale o studium zájem, postupujte podle těchto instrukcí.

informace k vydávání rozhodnutí

informace k odvolání

vzor odvolání pdf doc


Volné dny žáků

Ve dnech 2. a 9. května 2014 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání volné dny pro žáky 1.-3. ročníku střední školy. Studenti VOŠ budou mít výuku podle rozvrhu. Důvodem je konání písemných maturitních zkoušek a oprava oken v budově školy.

PaedDr. Lamichová, ředitelka školy


Výuka v době přijímacích zkoušek 22. a 23. 4. 2014

1. až 3. ročník - náhradní program. Rozvrh pro čtvrté ročníky SZŠ a třídy VOŠ najdete zde.


Videoportál pro maturanty

Pro přípravu ke státní části maturitní zkoušek můžete využít bezplatný internetový portál www.ematurity.cz.


Pozvánka na výstavu keramických děl

Ve dnech 14. - 18. dubna 2014 se v prostorách DM Hradecká koná výstavka drobných keramických děl vytvořených žáky ubytovanými na DM. Jste srdečně zváni.


Pozvánky k přijímací zkoušce

Dne 3. a 4. dubna 2014 byly všem uchazečům o vzdělávání ve střední škole rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce.


Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

MŠMT zveřejnilo kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014. Sdělení MŠMT s přílohami najdete na záložce Organizace studia - Maturity.


PISA 2015 PILOTNÍ ŠETŘENÍ

Ve středu 2. dubna 2014 proběhne na škole testování patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA. Testování zjišťuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků. Výsledky testování nebudou započítávány do klasifikace. Výstupy budou využity pro identifikaci oblastí pro zlepšení a srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.


Dotazníkové šetření - klima školy

Prosíme studenty naší školy, aby věnovali několik minut vyplnění následujícího dotazníku. Na dotazník přejdete po kliknutí na tento odkaz.


Přijímací řízení - potvrzení zdravotní způsobilosti

Uchazeči, kteří se hlásí ke studiu na střední školu na obor vzdělání Zdravotnický asistent nebo Asistent zubního technika, si stáhnou ve složce Přijímačky/střední škola/přihláška příslušný formulář pro posouzení zdravotního stavu ke vzdělání, nechají ho potvrdit svým praktickým lékařem a odevzdají jej společně s přihláškou ke studiu.


Krajské finále Českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu

Ve středu 29.1.2014 proběhne v tělocvičně ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové již 3.ročník krajského finále Českého poháru ZŠ a SŠ v kin-ballu, jehož hlavním pořadatelem je naše škola.

Vy, kteří tuto novou moderní sportovní hru z Kanady znáte, víte, že přináší spoustu napětí, týmové spolupráce a překvapivých herních situací, a proto přijměte tuto informaci jako pozvánku na tento turnaj. Vy, kteří jste se s ní ještě nesetkali, se přijďte podívat na něco, co jste ještě neviděli a co určitě potěší Vaše srdce sportovního diváka a fanouška, na hru s velkým míčem, o který soupeří najednou tři družstva.

Turnaj probíhá s finanční podporou Královéhradeckého kraje a je vynikající možnosti pro všechny žáky základních a středních škol setkat se na sportovní úrovni s družstvy, která v kraji představují kin-ballovou špičku. Soutěž má svůj vrchol na jarním Mistrovství ČR, takže půjde jistě o velmi dramatická utkání, která ovšem proběhnou zcela v duchu fair play, který představuje jeden ze základních principů této hry.

Zahájení turnaje je v 8,30 hodin, předpokládaný konec v 15,00 hodin. Pro všechny, kteří se budou chtít podívat, je vstup volný a kdykoliv.


Přijímací zkoušky na VOŠ

V záložce Přijímačky/VOŠ/formulář přihlášky ke studiu najdete formulář pro posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte současně s přihláškou ke vzdělávání.


Informace k přijímacím zkouškám na zdravotnické lyceum

Informace k SCIO testům najdete zde.


Den otevřených dveří

Ve středa 15. ledna 2014 od 8,00 do 17,00 bude škola otevřena pro veřejnost.


Rozvrh 3.P

Nový rozvrh 3.P s platností od 18.11.2013 najdete zde.


Volné dny žáků

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2013 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání volné dny pro žáky 1.-4. ročníku střední školy. Studenti VOŠ budou mít odbornou praxi nebo zadané samostudium. Důvodem je nutnost dokončit opravy oken ve škole i na domově mládeže.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Informace pro uchazeče o obor Zdravotnické lyceum

V záložce Přijímačky/Kritéria byla zveřejněna informace o skladbě zkoušek v nadcházejícím přijímacím řízení.


4. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení na obor Diplomovaný zdravotní laborant - 5 volných míst. Termín konání zkoušek 26. 9. 2013.  Temín podání přihlášek: 23. 9. 2013. Za přijímací řízení se nehradí žádný poplatek.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Opravný termín absolutoria 3.F

Opravný termín odborných zkoušek absolutoria pro skupinu 3.F byl stanoven na 25.9.2013 od 8.30 hodin.


Pozvání k návštěvě školy

V sobotu dne 14. září 2013 bude škola v rámci Dnů evropského dědictví otevřena pro veřejnost. Při své procházce po historických školách zavítejte i k nám. Podrobnější informace viz program.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Podzimní termín maturitních zkoušek

Do složky Maturity/rozpisy byl přidán rozpis ústních zkoušek dne 16.9.2013.


Burza učebnic

V pondělí 9. září od 11,30 proběhne burza učebnic pro žáky střední školy. Organizuje třída 3.G (Mgr. Lacman)


Nákup nových učebnic pro první ročníky

Prodej nových knih pro první ročníky (dle seznamu, který dostali rodiče na úvodní třídní schůzce v červnu) proběhne v úterý 10. září od 9,30 - rozpis bude zveřejněn.

Předpokládaná cena asi 2000 - 2500 Kč.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení na obor Diplomovaný zdravotní laborant - 8 volných míst. Termín konání zkoušek: 19. 9. 2013. Termín podání přihlášek: 13. 9. 2013. Za přijímací řízení se nehradí žádný poplatek.

PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Projekt Leonardo

V rámci projektu Leonardo da Vinci se studenti 3. ročníků budou moci zúčastnit odborné stáže v sociálním zařízení v Lipsku v Německu. Stáž se bude konat v měsících květen-červen 2014 a bude trvat 3 týdny. Podmínkou je znalost německého jazyka a ochota pracovat se seniory.                       

Bližší informace u PaedDr. Jaroslavy Veselkové nebo Bc. Mileny Marešové.


Festival dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Podrobnosti viz přiložený leták.


Zahájení školního roku 2013/2014

Natupující 1. ročník zahajuje dne 2. září 2013 v aule školy, ostatní třídy v učebnách - viz níže

třídy SZŠ - 8,00

třídy VOŠ - 10,00

předběžný rozpis na pondělí a úterý - pozor změny jsou možné.


Podzimní termín MZ

do složky Organizace studia/Maturity byly přidány termíny pro podzimní maturitní zkoušky. Rozpis pro ústní zkoušky bude zveřejněn do 4.9.2013.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ, a to na obory:

 • Diplomovaná všeobecná sestra - 8 volných míst
 • Diplomovaný farmaceutický asistent - 10 volných míst
 • Diplomovaný zdravotní laborant - 19 volných míst
 • Diplomovaný zubní technik - 8 volných míst

Počet volných míst se může ještě změnit. Termín konání zkoušek: 22. 8. 2013;  přihlášky nejpozději do 15. 8. 2013. Kritéria z 1. kola zůstávají v platnosti. Za přijímací řízení se nehradí žádný poplatek.

PaedDr. Lamichová, ředitelka školy


Výsledky přijímacích zkoušek - VOŠ

Výsledky přijímacích zkoušek ze dne 22. 8. 2013 najdete v sekci Přijímačky - VOŠ - výsledky


Informace pro dojíždějící žáky

Od 1. 10. 2013 budou dojíždějící žáci potřebovat k nákupu jízdenek svoji vlastní čipovou kartu. Tiskopis "Žádosti o osobní čipovou kartu IREDO" si můžete stáhnou zde.


Přihlášování žáků k podzimnímu termínu MZ

Vytištěné příhlášky budou ve středu 12. června 2013 k dispozici u třídních učitelů. Kontaktujte své třídní učitele a domluvte si termín pro kontrolu a podpis přihlášky.


Dotazníkové šetření - klima školy

Prosíme studenty naší školy, aby věnovali několik minut vyplnění
následujícího dotazníku. Na dotazník přejdete po kliknutí na tento odkaz.


Maturita 2013

Odpovědi na nejčastější dotazy k výsledkům písemných zkoušek SČ MZ najdete zde.


Výsledky didaktických testů

Dne 15. 5. 2013 byly na e-maily maturantů odeslány výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Pokud jste tento výpis neobdrželi, kontakujte svého třídního učitele nebo pošlete info na chrz@zshk.cz.


Rozpisy na ústní maturitní zkoušky

Do složky Maturity byly vloženy rozpisy ústních maturitních zkoušek pro společnou i profilovou část MZ.


Třídní schůzky pro nový 1. ročník (ve školním roce 2013/14)

Třídní schůzky pro rodiče žáků prvních ročníků ve školním roce 2013/14 se konají v úterý 18. června 2013 v 15,00. Třídní schůzky začnou společnou částí v aule školy a budou pokračovat v přidělených učebnách. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd (včetně přidělených učeben na schůzky) bude zveřejněno po ukončení přijímacího řízení.


Aktuální stav vyřizování odvolání

Dne 27. 5. 2013 jsem uzavřela přijímání na obory

 • Zdravotnický asistent (bylo doručeno všech 60 zápisových lístků)
 • Zdravotnické lyceum (bylo doručeno všech 60 zápisových lístků)
 • Laboratorní asistent (bylo doručeno všech 30 zápisových lístků)

Všechna zbývající odvolání jsem postoupila KÚ KHK k vyřízení.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Pojeďte s námi do ANGLIE!

Naše škola pořádá tradiční zájezd do Londýna, Canterbury, Oxfordu a Brightonu v termínu 7.-13. 9. 2013. Každý žák dostává příspěvek 500 Kč od sdružení  Škola -Rodiče-Děti. Více informací   zde.  Zájemci, hlaste se v kabinetě jazyků 2:  H. Pol áková, M. Vodičková


Přijímací řízení na SZŠ pro školní rok 2013/2014

informace k vydávání rozhodnutí

vzor odvolání

informace k odvolání

seznamy přijatých uchazečů

laboratorní asistent

zdravotnické lyceum

zdravotnický asistent

Pokud se v seznamu přijatých nenajdete, nejste přijati.

Jestliže o studium u nás stojíte, postupujte dle instrukcí zde.

Přihlášku do Domova mládeže si můžete stáhnout zde.


Volné dny žáků

Ve dnech 2. a 3. května 2013 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání volné dny pro žáky 1.-3. ročníku střední školy. Studenti VOŠ budou mít řádnou výuku. Důvodem je nutnost organizačně zajistit průběh společné části maturitní zkoušky.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Třídní schůzky - 19. dubna 2013

Informace o konání třídních schůzek najdete zde.


Pozvánky k přijímací zkoušce na SZŠ

Dne 3. dubna 2013 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám na SZŠ. Pokud je v nejbližší době neobdržíte, kontaktujte prosím sekretariát školy (tel. 495075111).


Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

V záložce Přijímačky/VOŠ/Kritéria byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2013_2014.


Žákovské mobility

V rámci projektu Comenius – žákovské mobility se v příštím školním roce 2013-14 mohou 2 žáci naší školy zúčastnit 3měsíčního studijního pobytu v Lotyšsku ve městě Sala. Pobytové a cestovní náklady jsou hrazeny z ESF. Projekt je již schválen!

Bližší informace a přihlášky u Lenky Takáčové – kabinet MAT-FYZ-IKT


Kritéria přijímacího řízení na SZŠ

V záložce Přijímačky/Střední škola/Kritéria byla zveřejněna kritéra přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2013-2014.


Den otevřených dveří

Ve středu 16. 1. 2013 se koná Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaší návštěvu.


Minimaturity 2012-13

Také letošní školní rok probíhá školní projekt pro druhé a třetí ročníky - MINIMATURITY 2013. Připomínáme všem žákům termíny odevzdání práce a obhajob.
Členové komise se na Vaše práce a jejich prezentace těší.


Maturitní ples

Dne 18. 1. 2013 se konal v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové Maturitní ples naší školy. Pěkně jsme se pobavili. Čtvrté ročníky připravily nevšední videa, která se promítala před slavnostním šerpováním. Může te se podívat.


Volné dny žáků

Ve dnech 3. a 4. ledna 2013 vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání volné dny žáků střední školy. Studenti VOŠ budou mít zadané samostudium.

Žáci a studenti nastoupí do školy v pondělí 7. ledna 2013.

Soňa Lamichová, ředitelka školy


Maturitní trénink - oprava

Info - zde.


Informace pro žáky čtvrtých ročníků

Co je důležité vědět před podáním přihlášky k maturitní zkoušce najdete zde.


Maturitní trénink

Testování znalostí žáků čtvrtých ročníků proběhne ve dnech 14. 11. 2012 až 23. 11. 2012. Každý přihlášený žák obdrží od třídního učitele přihlašovací údaje a sám provede testování podle instrukcí zde.


Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ (VOŠ 21)


Rozvrh

Od pondělí 12. listopadu 2012 platí nová verze rozvrhu. Nový rozvrh bude na webu školy zveřejněn v pátek 9. 11. 2012. Změny, které platí pro třídy VOŠ  (3.P, 1.F, 3.F), najdete zde.


Studentský den

Ve čtvrtek 15. listopadu bude žít naše škola oslavou studentského svátku. "Studentský den", který bude v letošním školním roce ve stylu RETRO - 60. léta, organizují pro všechny žáky školy studenti ze tříd 3.E a 3.G, kteří opět připravili k zamyšlení, zpracování i k výtvarnému ztvárnění řadu aktuálních témat. Podrobnější info zde.


Průkazy ISIC

Zájemci si vyplní žádost o vystavení průkazu, kterou obdrží při nástupu do školy. Škola zajistí během měsíce září distribuci těchto průkazů. Předpokládaná cena - 260,- Kč.


Termín ústních maturitních zkoušek v podzimním období

Termín ústních maturitních zkoušek v podzimním období (opravné a náhradní termíny) je stanoven na 11. září 2012 v budově školy.

Rozpis bude zveřejněn 4.9. ve složce Maturity/rozpisy.


Zahájení školního roku

Zahájení školního roku pro třídy SZŠ - pondělí 3. 9. 2012 v 8,00

Zahájení školního roku pro třídy VOŠ - pondělí 3. 9. 2012 v 10,00

Podrobnosti - viz rozpis zde.


Třídní schůzky pro 1. ročník (2012/13)

Třídní schůzky pro rodiče žáků prvních ročníků ve školním roce 2012/13 se konají 19. 6. 2012. Třídní schůzky začnou společnou částí v aule škoy a budou pokračovat v přídělených učebnách (viz rozpis). Rozdělení žáků do jednotlivých ročníků můžete vidět zde.


Výsledky maturitních písemných prací

Dne 13. 6. 2012 zveřejnil CERMAT výsledky maturitních písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků. Žáci, kteří nedosáhli minimálního počtu bodů, budou kontaktováni třídními učiteli. Všem neúspěšným doporučuji v souladu s §82, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) písemně požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o přezkoumání výsledku této zkoušky, a to do 8 dnů ode dne oznámení výsledků. Při formulaci své žádosti spolupracujte se svými vyučujícími českého jazyka.

Žádost o přezkum adresujte na:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor školství

Pivovarské náměstí 1245

500 03  HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové dne 13. 6. 2012, PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ

Slavnostní vyřazení absolventů studijní skupiny 3.V proběhne dne 8.6.2012 od 14.30 v aule školy.

Slavnostní vyřazení studijních skupin 3.F, 3.P a 3.Z proběhne 15.6. v 9.30 v aule školy.


Informace pro maturanty spojené s předáváním závěrečných dokumentů

Slavnostní vyřazení maturantů proběhne dne 18.6.2012 v aule školy:

třída 4.A, 4.B v 9.00 hodin

třída 4.E, 4.G v 10.30 hodin

třída 4.H ve 12.00 hodin


Mistrovství ČR v kin-ballu

Družstvo školy se stalo mistry ČR v kin-ballu. Více informací najdete v kronice školy. Blahopřejeme!


Dotazníkové šetření - klima školy

Prosíme studenty naší školy, aby věnovali několik minut vyplnění následujího dotazníku. Na dotazník přejdete po kliknutí na odkaz:
http://www.zshk.cz/limesurvey/index.php?sid=96653&lang=cs

Děkujeme za Váš čas
za AE tým David Zlatovský


Seznamy přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013

seznamy přijatých uchazečů:

zdravotnický asistent

zdravotnické lyceum

asistent zubního technika

vzor odvolání - doc        vzor odvolání - pdf

Přihláška k ubytování na Domově mládeže

Přijímací řízení bylo ukončeno.


Závěrečný workshop - Virtuální zdravotní pojišťovna

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 13,30 se v budově školy koná závěrečný workshop k projektu Virtuální zdravotní pojišťovna. Program workshopu, který je zaměřen na problematiku "vykazování a vyúčtování zdravotní péče" najdete zde.Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky byly odeslány v pátek 30. března. V případě, že pozvánku během příštího týdne neobdržíte, kontaktujte prosím p. Vyčítalovou - vycit@zshk.cz.


Soutěž - Finanční gramotnost - projekt normy

Informace najdete zde.


Mezinárodní projekt Comenius Partnerství škol

Krátká videa na téma Den studenta ve škole jsou umístěna v kronice školy.


Kritéria hodnocení maturitní zkoušky v roce 2012

V záložce Organizace studia/Maturity najdete Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitních zkoušek.


Studentská konference

Dne 3. dubna 2012 pořádáme Studentskou konferenci nazvanou Provázanost nových teoretických poznatků s klinickou praxí. Se svými pracemi vystoupí 5 odborníků z praxe a 10 studentů VOŠ. Program najdete zde.


Odpady jinak

Tak se jmenuje výstava výtvarných prací žáků hradeckých domovů mládeže.  Slavnostní zahájení se uskuteční  v úterý 10. dubna 2012 od 18,45 hod. v budově Domova mládeže VOZŠ a SZŠ v Komenského ul.  268.  Soutěž je součástí projektu „EVVO aktivity i pro domov mládeže“ a koná se za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Výrobky ukazující, jak lze odpadový materiál využít, vytvořili žáci z domovů mládeže Vocelova (Masarykova a Hradecká ul.), žáci z DM SOŠ a SOU Hradební a ubytovaní žáci VOŠZ a SZŠ, kteří jsou zároveň pořadateli akce.  Výstavu můžete navštívit i v jiných dnech od 10. do 20. dubna vždy mezi 12 a 20 hod. K návštěvě zveme širokou veřejnost. Pozvánku najdete zde.


Sbírka použitého ošacení

Naše škola se zapojila do sbírky použitého oblečení Diakonie Broumov. Podrobnější informace zde.


UNIV 2K

V rámci projektu UNIV 2 KRAJE věnovanému proměně škol v centra celoživotního učení budeme od března do června 2012 pilotovat další dva programy. Program - Pečovatel o blízkého nemocného člověka (info zde) pomůže získat odborné znalosti, dovednosti a návyky pro péči o nemocného člena rodiny v domácím prostředí. Program - Asistent v sociálních službách je určen pracovníkům v sociální sféře, kteří budou po jeho absolvování samostatně vykonávat a poskytovat odbornou péči klientům v zařízeních sociální péče.


Závěrečný workshop - Virtuální zdravotní pojišťovna

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se koná v budově školy závěrečný workshop k projektu "Zvyšování kompetencí žáků zdravotnických oborů zařazením mezipředmětového celku Vykazování a vyúčtování zdravotní péče". Podrobnosti najdete na stránkách projektu http://www.zshk.cz/virtualnipojistovna/. Zde najdete také přihlašovací formulář.


Soutěž finanční gramotnost

Zadání soutěže - Finanční gramotnost pro 2. ročníky najdete zde.


Individuální mobilita žáků

V rámci aktivity Partnerství škol Comenius mají  žáci naší školy možnost ucházet se o finanční prostředky na individuální mobility. Žáci tak mohou vycestovat na 3 měsíce a studovat na střední škole v Cogninu- Chambery ve Francii, kde získají  cenné zkušenosti s delším studijním pobytem v zahraničí a poznají život středoškolského studenta na partnerské škole ve Francii.
Termín podání žádostí pro Individuální mobilitu žáků ve šk.roce 2012-2013  je 1. prosince 2011.
Bližší informace: Mgr. Lenka Takáčová, e-mail: lenka.takacova@centrum.cz nebo PaedDr. Jaroslava Veselková, e-mail: veselk@seznam.cz
Podrobnější informace - viz www.naep.cz.


Informace o studiu žáků

Rodiče mohou nově sledovat informace o prospěchu svých dětí na adrese http://isas.zshk.cz/ nebo v nabídce Rodiče - ISAS. Mějte přehled o studiu vašich dětí! Dotazy a připomínky hlaste na adresu martin.sin@zshk.cz (technické dotazy) nebo pour@zshk.cz (chyba přístupu, ovládání ISAS).

Kde získat přihlášení na ISAS?

Na této stránce zadejte rodné číslo svého dítěte. Po jeho zadání a odeslání údajů na email (zpravidla Zákonného zástupce 1) vám přijde email s odkazem a po kliknutí na něj se objeví požadované informace. Přihlášení do systému provede zde.

Problém s přihlášením do ISAS

Podívejte se na naši stránku s řešením problémů se zasláním registračních údajů a seznamem zachycených problémů.


Návštěva školy

Zveme Vás na návštěvu školy i mimo termíny Dnů otevřených dveří. Rádi se Vám budeme věnovat (prosíme pouze o ohlášení vaší návštěvy na sekretariát školy - 495 075 111


Archív aktualit


Nebo se podívejte na naposledy přidané stránky