Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger23492125
Aktualizace: 20 min 8 sek zpět

Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

33 min 27 sek zpět
Kongresový hotel Jezerka na Seči hostí 20. a 21. listopadu 2017 již 6. ročník konference Digitální technologie ve výuce, který je zaměřený na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií do výuky. Akci pořádá už tradičně Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

V průběhu dvou dnů účastníci vyslechnou 9 plenárních příspěvků a budou moci, s důrazem na praktické využití a metodické postupy ověřené ve výuce, vybírat ze 42 praktických workshopů. Poprvé v letošním roce představí své zkušenosti i učitelé ze zahraničí, konkrétně z Rakouska a Belgie.

Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Snižování osobního příplatku učitelům je nezákonné, vzkazuje Učitelská platforma

17 Listopad, 2017 - 07:30
V důsledku navyšování tarifů učitelských mezd dochází na některých školách ke snižování osobního příplatku. Učitelská platforma disponuje právním výkladem, podle kterého je tento postup nezákonný. Učitelé tak mají právo trvat na osobním ohodnocení, které za svou práci získali.


Od 1. listopadu došlo k slibovanému navýšení mzdových tarifů pro učitele. Některé školy ovšem v důsledku nedostatku financí snižují učitelům osobní ohodnocení. “Bylo nám všem plošně zrušeno osobní ohodnocení s tím, že nám bude dáváno individuálně. V reakci na to jsem dala výpověď,” sděluje učitelka s tříletou praxí v bývalém okrese Praha – západ.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové je snižování osobního ohodnocení nepřípustné. “To je přesně ta situace, kdy dochází k frustraci učitelů, protože jim všichni slibují zvyšování mezd, ale nakonec k němu u některých nedojde. Navíc Nejvyšší soud vydal judikát, který snižování osobního ohodnocení v důsledku zvyšování mzdových tarifů nedovoluje.”

Přesné znění judikátu: Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků (§ 131 odst. 1 zák. práce), může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduj e jeho odnětí.

Okolnost, že zaměstnanec při plnění svých pracovních úkolů porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, ani míra jeho schopností a dovedností potřebných k výkonu práce nejsou – neprojeví-li se ve výsledcích práce zaměstnance posuzovaných podle množství a kvality – z hlediska důvodů pro snížení nebo odnětí osobního příplatku významné.

Stejné stanovisko mají i školské odbory: “Pokud někde došlo ke snížení osobních příplatků z nedostatku finančních prostředků, považuji takové opatření za neseriózní a za hranou zákona. Prostřednictvím odborové organizace a jednáním s příslušným zřizovatelem lze hledat nápravu. Nejzazší řešení je cesta soudní.” říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Zdroj: Tisková zpráva Učitelské platformy
Kategorie: Česká škola

Ian Buruma: Neživme v pravicových populistech dojem, že jsou oběťmi liberální nesnášenlivosti

17 Listopad, 2017 - 06:00
„Postavy na krajní pravici až donedávna neměly vůbec žádnou prestiž. Tito muži (nebyly v oněch kruzích téměř žádné ženy), kolektivními vzpomínkami na nacistické a fašistické běsy vypuzení na okraj většiny společností, měli odpudivý nádech postarších frekventantů pokoutních pornokin. Stephen Bannon, v Trumpově světě stále velmi vlivná osobnost, tak trochu působí právě tímto způsobem – podivín v zamatlaném pršiplášti,“ píše historik a spisovatel Ian Buruma v komentáři, který převzaly Hospodářské noviny.


Ian Buruma (youtube.com)Buruma mimo jiné píše:

Mnohé se ale změnilo. Mladší příslušníci krajní pravice, zejména v Evropě, jsou často výrazně oblečení v šatech na míru, čímž připomínají fašistické šviháky předválečné Francie a Itálie... Tito pravičáci nového střihu jsou téměř salonfähig, jak říkají Němci, tedy natolik vážení, aby se pohybovali ve vyšších kruzích. Zjevný rasismus je tlumený, zaslepenost zahalena vrstvou chytrého řečnění. Dychtí po prestiži.

Měl jsem nedávno příležitost se s typickým ideologem tohoto typu setkat na akademické konferenci organizované Centrem Hannah Arendtové na americké univerzitě Bard College. Konference se týkala populismu a oním ideologem byl Marc Jongen, politik krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) s doktorátem z filozofie...

Hned pod slupkou byla sebelítost. Rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové poskytnout v Německu útočiště velkému počtu uprchlíků z válek na Blízkém východě Jongen vylíčil jako „akt násilí“ vůči německému lidu. Přistěhovalce a uprchlíky označil za zločince a násilníky (třebaže kriminalita mezi uprchlíky v Německu je mnohem nižší než mezi „domorodci“). Islám olupuje německý Volk o jeho skutečnou totožnost. Lidé jako Jongen jsou neustále označováni za nacisty. A tak dál.

Nato propukla menší akademická bouře. Víc než 50 renomovaných amerických akademiků podepsalo dopis protestující proti rozhodnutí Centra Hannah Arendtové pozvat Jongena, aby promluvil...

To mi připadá scestné hned z několika důvodů... Protest proti pozvání Jongena byl nejen intelektuálně nesoudržný, ale také takticky hloupý, protože potvrzuje přesvědčení krajní pravice, že liberálové jsou nepřátelé svobody projevu a že pravicoví populisté jsou oběti liberální nesnášenlivosti. Líbí se mi představa, že Jongen z konference na Bard College odjížděl zdvořile zdiskreditovaný. Kvůli protestu však dostal šanci proměnit porážku ve vítězství.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Česko čeká problém - ještě větší nedostatek pracovníků kvůli stárnutí populace. Může to zmírnit migrace či změna vzdělávání

17 Listopad, 2017 - 05:30
Česko čeká v budoucnu nejspíš daleko větší problém s nedostatkem pracovních sil, než jaký má teď. Důvodem je odchod početně silných ročníků do penze a příchod mnohem méně početné nastupující generace. Za pár desetiletí by mohlo chybět až 700 tisíc pracovníků. Na konferenci o dopadech digitalizace na pracovní trh to řekl ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Ungerman. Podle proděkana Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petra Mazoucha příchozí pracovní síla možná nedokáže pokrýt ani obory, jichž se robotizace nedotkne. Informují Hospodářské noviny.


Jaroslav Ungerman (repro ČT)Podle nedávné studie ministerstva práce Iniciativa Práce 4.0 by v příštích dvou desetiletích po nástupu robotů mohla v Česku zaniknout asi desetina pracovních míst, tedy zhruba 408 až 420 tisíc postů. U 35 procent nynějších pozic by se mohla díky novým technologiím výrazně změnit náplň. Týká se to zhruba 1,4 milionu pozic. Podle studie Úřadu vlády ČR by na pět ohrožených pozic mohly připadnout dvě nové. Počet pracovníků v zemi bude záviset na porodnosti, migraci, vzdělávání či věku odchodu do penze. Pracovních sil by tak mohlo o 400 tisíc ubýt, uvádí studie.

"Problém nedostatku pracovních sil je teprve na začátku,“ řekl Ungerman. Podle něj problém představuje hlavně struktura české ekonomiky a vzdělávání. "Jsme v situaci, která bude vyžadovat i bolestná řešení," dodal.

Také podle studie VŠE, jejímiž autory jsou Mazouch a prorektor školy Jakub Fischer, vzdělávací systém už nyní nezajišťuje dostatek absolventů do žádaných oborů. Podle výsledků budou kvůli stárnutí chybět lidé i profesích, jichž se robotizace příliš nedotkne. Týká se to sociálních služeb a zdravotnictví. "Myslíme si, že příchozí pracovní síla, která je menší a menší, možná nedokáže uspokojit ani oblasti, kde žádná digitalizace nebude. To je možná to nejvážnější sdělení studie," řekl Mazouch.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

V kraji ubývá mladých, kvůli nižší porodnosti se budou rušit školy

17 Listopad, 2017 - 05:30
Není to nic optimistického. Počítáme, že do roku 2050 poklesne počet mladých lidí v libereckém regionu téměř o pětinu,“ upozornila ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu Dagmar Dvořáková. Zatímco těsně po sametové revoluci žilo v kraji 186 994 lidí do 29 let věku, vloni jich bylo o 44 tisíc méně a v roce 2050 jich má být dokonce o 70 tisíc méně. To je jako by se dohromady do posledního člověka vylidnila města Jablonec nad Nisou, Frýdlant, Turnov a Český Dub. To vše se postupně odrazí například i ve školství. Informuje MF DNES.cz.


„Teď ještě dobíhá na základních a středních školách populační vlna, kdy rodily silné ročníky ze sedmdesátých let. Ale to už dobíhá. Dětí bude postupně ubývat, tudíž se zase budou rušit školy. Navíc se u mladých mění návyky a celkový způsob života, který už teď má negativní dopad na trhu práce,“ zmínila Dvořáková.

Mladým lidem se totiž nechce tolik manuálně pracovat. Oproti roku 2007 došlo u učebních oborů s výučním listem k poklesu zhruba o třetinu a u odborných oborů s maturitou o čtvrtinu.

Vzdělaných lidí v kraji přitom přibývá. Zatímco mezi staršími lidmi má vysokoškolské vzdělání 9 procent populace, u mladých do 29 let věku vlastní vysokoškolský diplom 17,5 procent.

„Na papíře to takhle vypadá hezky. Je pravda, že mezi mladými je teď trend mít třeba dvě vysoké školy. Otázkou však je, jak moc je to vzdělání kvalitní, když oproti minulosti není problém se na vysokou dostat. Rovněž skladba nabízených oborů je mnohdy bizarní, na trhu práce často neupotřebitelná,“ myslí si středoškolská učitelka Lucie Kardová.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Týden globálního vzdělávání startuje v sobotu 18. listopadu

17 Listopad, 2017 - 05:00
V týdnu od 18. do 26. listopadu 2017 se v České republice uskuteční Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.


Cestování do různých koutů světa se stalo samozřejmostí. Může však být obohacující a současně i velmi zničující. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a rozvíjet je. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V České republice se do letošního ročníku zapojí organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Harmonogram hlavních akcí naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Oldřich Botlík: Co čeká budoucí ředitelku Cermatu

16 Listopad, 2017 - 06:30
Ministr Štech našel novou ředitelku Cermatu, státní organizace připravující státní maturitu a jednotné přijímací zkoušky. Kvůli zajištění kontinuity však změnu o rok odložil. „Na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, tj. do 30. 11. 2018, bude Cermat řídit nadále pan Zíka. Vítězná uchazečka, paní Kleňhová, bude v tomto období zástupkyní ředitele pro oblast analýz a vnějších vztahů. Od 1. 12. 2018 by měla Michaela Kleňhová řízení převzít," uvedl. M. Kleňhovou tedy čeká především rozhodnutí příštího ministra školství, zda ji koncem roku 2018 do funkce skutečně jmenuje. Změna je však nutná a v osobě paní Kleňhové se po dvou letech hledání konečně objevil vhodný kandidát. Tak se snad dočasné působení Jiřího Zíky nepotáhne i přes třetí školní rok.


Oldřich Botlík (eduin.cz)Paní Kleňhová má za sebou úspěšnou profesní dráhu při vytváření školských statistických přehledů. Umí pracovat s rozsáhlými datovými soubory a má rovněž bohaté zkušenosti s přesnou a důkladnou analytickou prací. I když ji osobně neznám, věřím, že data získaná v plošných zkouškách bude chápat jako velmi bohatý zdroj hodnotných informací, které jsou duševním vlastnictvím celé společnosti – nejen Cermatu či jeho ředitele/ředitelky. Měla by se proto zasadit o systematické zpřístupňování (částečně) anonymizovaných verzí prvotních dat a databáze odpovědí žáků na otevřené úlohy. Může napomoci včasnému zveřejňování agregovaných výsledků zkoušek v lidsky čitelné podobě a rovněž ukončit utajování jmen lidí, kteří se na přípravě zadání již proběhlé zkoušky podíleli. Doufám také, že odolá případnému pokušení (či nátlaku), aby informovala veřejnost zkresleně, nebo část informací dokonce zatajila – na to se totiž nakonec téměř vždycky přijde a ona jako statistička to jistě ví.

M. Kleňhová však možná ještě neví, že ji čeká ještě jeden, obtížnější úkol: totiž překonat provinciálnost atmosféry, která se kolem státní maturity a jednotných přijímaček vytvořila. Malost současných poměrů má podle mého názoru tři příčiny. První je, že pojetí zkoušek z češtiny a matematiky bylo značně zastaralé už ve druhé polovině devadesátých let, kdy se o státní maturitě začalo mluvit a kdy proběhly tzv. sondy Maturant. Za opravdu kvalitním pojetím maturity máme zpoždění 35 let nebo více, ale většina učitelské veřejnosti o tom neví. Což je druhou příčinou zatuchlosti – pojetí našich plošných zkoušek totiž pomáhá ve výuce konzervovat stav, který bychom naopak měli společným úsilím a ve vlastním zájmu co nejdříve překonat. V zemích, kde už jsou dále (příkladem jsou třeba některé spolkové země Německa či Dánsko), nemá zkouška jednorázový „zaškrtávací“ charakter, neboť by kvůli jeho zdánlivé objektivitě ztratila mnohem důležitější vlastnosti. Těžištěm je školní část, v níž maturanti dostávají příležitost předvést výsledky svého studia veřejnou obhajobou „malé diplomky“ nebo souhrnu seminárních prací menšího rozsahu. V režii státu k ní případně přibude opravdu hodnotná písemná část – žádná konverze oznámení na zprávu nebo řešení logaritmické rovnice. Tím se dostávám ke třetí příčině – ochotníkům, jimiž se Cermat obklopil a kteří se snaží dodat jeho produktům „odbornou“ záštitu. Obvykle ovšem tím, že většinu připomínek ignorují, bagatelizují nebo se snaží ukřičet jejich autory. Až zoufale nám chybí otevřená konstruktivní diskuse o tom, kterým pojetím výuky současná maturita škodí a jak moc.

Bylo by naivní myslet si, že problémy odstraní více úrovní nebo povinná matematika. Jejich překonání také rozhodně není úkolem příští ředitelky Cermatu. Paní Kleňhová však může zbavit zmíněné ochotníky jejich výlučného postavení a předložit veřejnosti solidní podklady k diskusi. Opravdu se Cermat u státní maturity zaměřuje výhradně na to, co je společné všem „legálním“ pojetím výuky? Nebo naopak do testů účelově zařazuje i prvky, jejichž hlavní funkcí je, aby si na nich zbytečně vylámalo zuby stále větší procento maturantů? Velmi problematická jsou například také pravidla hodnocení písemných prací z češtiny. První analýzy dat zveřejněných na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím dokazují, že například kritérium hodnocení věnované pravopisu funguje špatně. Budoucí ředitelka Cermatu by už nyní mohla začít přemýšlet o tom, zda pojetí státní maturity opravdu odpovídá § 73 školského zákona. Ten říká: Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností. Až si totiž zmíněného ustanovení všimnou žáci, bude stačit jedna kvalitně připravená správní žaloba proti nevhodně pojatému testu a katalogu…

V období, kdy bude v Cermatu zástupkyní ředitele pro oblast analýz a vnějších vztahů, paní Kleňhová jistě využije svých zahraničních kontaktů a zkušeností na mezinárodní úrovni k tomu, aby se v problematice plošných zkoušek zorientovala. I u nás snad najde dostatek lidí, kteří jí v tom rádi pomohou. Přejme jí i českému školství, ať se nenechá provinciálními poměry převálcovat a znechutit. Ať najde cestu, jak dostat Cermat i českou státní maturitu na kosmopolitnější úroveň.
Kategorie: Česká škola

Jiří Padevět: Nemyslím si, že by tady bylo víc násilí než před dvaceti lety, ale je víc vidět

16 Listopad, 2017 - 06:00
„Jak to, že prezident, který nás neustále otcovsky brání proti islamistickým hordám, které jsou přítomny ze všeho nejvíc v jeho hlavě, okamžitě nepřijel do školy v Teplicích a neřekl, že takové útoky odsuzuje? Tohle je totiž role prezidenta, alespoň tak ji chápu já… Tam měli vedle sebe stát prezident, předseda vlády, ministři vnitra, školství, kultury… Když to totiž neudělají, je to velká chyba. Jejich mlčení nebo nesmělé brumlání dodá křiklounům na sociálních sítích další sílu a naznačí jim, že se vlastně chovají patřičně,“ říká historik Jiří Padevět v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Jiří Padevět (twitter.com)V rozhoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Posunuli jsme se někam v tomto přehlížení?

Nejsem si jistý, zda jsme se někam posunuli.

Takoví jsme byli vždycky?

Společnost je v zásadě stejná. Bojovníků ochotných něco dělat je vždy minimum – i z dějin protektorátu vidím, že hrdinů ani grázlů nikdy není většina. Tím víc si musíme hrdinů vážit. Zbytek lidí chce prostě přežít, což je naprosto legitimní: jít do práce, večer do kina, nemít starosti. Je to v pořádku, tohle lidský druh chrání od totální devastace. Je ale potřeba, aby se všichni tihle lidé, když k nějaké takové události dojde, zachovali správně. Aspoň jednou za život. Aby zvedli telefon, zavolali policii a řekli – tady někoho mlátí, tohle je moje číslo, když budete potřebovat svědectví, já vám ho podám.

Čím si ty incidenty z poslední doby vysvětlit?

Určitá část společnosti získala motivaci být víc vidět, třeba i kvůli úpadku politické kultury? Posun kultury je problém. To, o čem se bavíme, se tu přece začátkem 90. let dělo taky, možná v masivnějším měřítku, jen jsme neměli sociální sítě, které by to patřičně rozšířily. Bylo tu tvrdé skinheadské jádro, které bavilo jít se mlátit s Romy každé odpoledne. Byly tu rasové vraždy. Společnost teď není horší, jen o tom víc víme. Na konci 90. let začal stát po náccích tvrdě jít a oni se stáhli. Už v půlce další dekády ale přišli s novou taktikou. Bombery nahradili černými košilemi, snažili se vypadat přijatelněji pro část veřejnosti a snažili se infiltrovat do politiky. Nemyslím, že by tady bylo víc násilí než před 20 lety, ale je víc vidět.

To všechno v době, kdy ekonomika rekordně roste, nezaměstnaných je minimum, rostou platy, nejsou tu migranti. A stejně je atmosféra napjatá.

Ekonomicky se Česká republika má tak dobře jako dosud nikdy. Špatné nálady, často cezené právě přes sociální sítě, jsou podle mě především dílem dezinformační války, vedené Ruskem proti Západu. Nevím, co by se dělo, kdyby tu byla třicetiprocentní nezaměstnanost a chudoba jako v Německu ve 30. letech. Chci být optimista, svět bude ještě nějakou dobu vypadat jako dnes. Když se podívám do historie, lidské chování a morálka se v podstatě nemění, mění se pouze technologie. Ano, může nastat blackout nebo jiná katastrofa v půlce Evropy, chaos a do tří dnů rabování a vraždění. Ale tyhle černé scénáře mám radši ve filmu.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Místo výuky programování přinejlepším Excel. Česku odjíždí informatický vlak

16 Listopad, 2017 - 05:30
Školy nestačí technologickému pokroku, děti na starých počítačích učí jen základy informatiky. K rozvoji IT dovedností tak pomáhají dětem komerční kurzy. V českém školství peníze na výuku informatiky chybí, ačkoli s nimi Strategie digitálního vzdělávání počítá. Ministerstvo školství nicméně nedokáže vyčíslit, kolik je třeba do rozvoje IT na školách investovat. „Ministerstvo v tuto chvíli nemá odhady finančních prostředků na investici,“ uvedl úřad. Informuje server e15.cz.


Podle Daniely Růžičkové z Národního ústavu pro vzdělávání je proto důležité, že vznikají i komerční projekty. „Bylo by skvělé, kdyby přibývaly. Informatické vzdělání na úrovni dětí a žáků je v plenkách a podobné projekty pomáhají ukazovat, jak může vypadat, co může nabídnout, proč stojí za to se jím zabývat,“ uvedla Růžičková.

Informatika se podle ní proměňuje. „Směřuje více k základním principům zpracování informací a ke schopnosti uplatnit informatické postupy v řešení i neinformatických problémů,“ řekla Růžičková.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Středoškoláci se budou moci podílet na rozvoji Prahy, ustanovili na to sněm

16 Listopad, 2017 - 05:00
Studenti středních škol se budou moci podílet na budoucím směřování hlavního města. Do rozhodování se mohou zapojit přes Středoškolský sněm hl. m. Prahy, který připravila Česká středoškolská unie (ČSU) ve spolupráci s magistrátem. Ustavující jednání, kterého se zúčastní na 60 zástupců SŠ a odborných učilišť, proběhne ve čtvrtek 16. listopadu. Informuje server Novinky.cz.

Lenka Štěpánová (twitter.com)Sněm má reprezentovat zájmy mladých lidí a promítnout je do reálného života metropole. Každého zasedání se má účastnit zástupce vedení Prahy, s nímž budou studenti debatovat o dlouhodobých záměrech v různých oblastech správy města.

Radní pro školství Irena Ropková by si přála, aby plnil funkci poradního orgánu městské rady. Na ustavujícím jednání studenti rozhodnou, jakým způsobem bude sněm jednat a kterým tématům se bude přednostně věnovat.

„Česko je na tom obecně velmi špatně, co se týká zapojení mladých lidí do chodu školy prostřednictvím studentských rad. Ruku v ruce s tím jde nezájem o politiku či nízká důvěra v demokratickou správu státu,“ posteskla si pro Novinky zástupkyně středoškoláků Lenka Štěpánová.

Studenti by podle ní měli již na škole, a nejen té střední, dostat důvěru, že dokážou konstruktivně jednat, což je základní podmínkou pro jejich další aktivitu. „Příkladem takové důvěry je participativní rozpočet, účast na pedagogických poradách nebo pravidelné diskuze na školní témata, do kterých jsou ke stolu přizváni kromě pedagogů a vedení školy i žáci, jejichž slovo by mělo mít stejnou váhu,“ je přesvědčená Štěpánová.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Seminář pro koordinátory ekonomické olympiády

16 Listopad, 2017 - 05:00
INEV Institut ekonomického vzdělávání) spolu s Občankáři (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd) spustil přihlašování na seminář pro koordinátory Ekonomické olympiády 2017/18. Na semináři se koordinátoři mimo jiné dozví, jak studenty úspěšně provést Ekonomickou olympiádou, na co se při přípravě zaměřit a co studenti potřebují umět, aby se probojovali třeba až do finále v České národní bance.

Během semináře si krátce shrneme roli koordinátorů při organizaci školního kola. Zároveň budou po celý den k dispozici organizátoři Ekonomické olympiády a vedení Občankářů, kterých se účastníci mohou zeptat na vše, co je zajímá.

Datum konání semináře: 24.11.2017 (pátek, 9 - 17 hod)

Místo konání: reprezentativní prostory Anglo-American University v Praze, Letenská 120/5, 118 00 Malá Strana

Účast na semináři je pro pedagogy zdarma. Během akce bude k dispozici malé občerstvení.

Další informace a přihlašovací formulář naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Minikonference „Globální témata v českých školách?“

16 Listopad, 2017 - 05:00
Na programu konference je panelová diskuse na téma Výzvy současnosti ve výuce – jak o nich učit, v paralelních dílnách se účastníci seznámí se zkušenostmi pedagogů zapojených do projektu Světová škola a budou diskutovat na téma Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci.

Minikonference proběhne 28. listopadu 2017 od 9.00 do 13.00 hodin v Adalbertinu, Hradec Králové a účast na konferenci je zdarma.

Další informace a možnost přihlášení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Průzkum k "inkluzi": Pro učitele jsou největší překážkou počet žáků ve třídách a administrativní zátěž

15 Listopad, 2017 - 15:18
"49 % ředitelů a 38 % učitelů základních škol uvádí, že jim nová opatření buď zcela nebo částečně pomohla zajistit lepší podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nejvíce reforma pomohla při zajištění peněz na asistenty a pomůcky," uvádí mimo jiné zpráva o reprezentativním šetření́, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami platných od září 2016.

Průzkumy, které provedla agentura Nielsen Admosphere, přináší nová zjištění:

· 49 % ředitelů a 38 % učitelů základních škol uvádí, že jim nová opatření buď zcela nebo částečně pomohla zajistit lepší podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nejvíce reforma pomohla při zajištění peněz na asistenty a pomůcky.
· 94 % základních škol má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
· Podle 72 % ředitelů základních škol není financování významnou překážkou pro vzdělávání žáků se SVP.
· Jako překážku pro zajištění vzdělávání žáků se SVP v potřebné kvalitě ředitelé běžných škol nejvíce uvádějí nedostatek uchazečů na pozice asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga.
· Učitelé základních škol jako překážku nejvíce uvádějí velký počet žáků ve třídách, pro dvě třetiny z nich se jedná o překážku nebo významnou překážku, polovina učitelů považuje nějaký nový administrativní úkon spojený s poskytováním podpůrných opatření za neúměrně zatěžující.

Předchozí průzkumy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací ukazují, že:

· 30,9 % z 14 000 dětí, kterým bylo diagnostikováno lehké mentální postižení, jsou Romové.
· Jenom 30 % Romů ve věku 20 – 24 let má všeobecné nebo odborné středoškolské vzdělání, ve srovnání s 82 % většinové populace.
· U romského dítěte je 15krát větší pravděpodobnost, že mu bude diagnostikováno lehké mentální postižení a že bude umístěno do oddělené školy nebo třídy, než u dítěte neromského.
· V Česku je 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků.

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 3 % celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity či národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i po 10 letech romské rodiny a jejich děti potýkají s diskriminací. Přestože se financování podpory žáků v rámci inkluzivního vzdělávání zlepšilo, praxe ukazuje, že ve školách přetrvává segregace a diskriminace romských dětí nebo dětí s postižením. Stále nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, čímž se jejich šance na uplatnění na pracovním trhu značně snižují. Nedostatečná podpora plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání brzdí celkový ekonomický růst a společenský rozvoj České republiky.

Tyto předběžné výsledky průzkumů představila Nadace Open Society Fund Praha na své konferenci Společně do školy: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice, která proběhla ve dnech 14. a 15. listopadu v Praze. Zúčastnili se jí ministr školství Stanislav Štech, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády, Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor a řada předních osobností z Evropské unie a Rady Evropy. Mezi dalšími účastníky byli také učitelé a ředitelé škol, zástupci občanské společnosti, zahraniční hosté z UNESCO, Middlesex University London, Step4SEAS ze Španělska, organizátoři z romské komunity i rodiče romských dětí a dětí s postižením. Konference se zaměřila na aktuální stav vzdělávání Romů u nás a posouzení nezbytných opatření pro podporu plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání pro všechny. Úplný výzkum k dopadům reformy inkluzivního vzdělávání bude publikován v lednu 2018.

Šetření zrealizovala agentura Nielsen Admosphere, zadavatelé šetření jsou Nadace OSF, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Reprezentativní vzorek základních škol byl vybrán na základě výběrových kvót kraj, velikost obce a velikost školy. Výsledné vzorky respondentů byly naváženy dle struktury učitelů a ředitelů ZŠ v ČR z hlediska pohlaví a věku. Finální velikost vzorku zahrnuje 507 učitelů a 126 ředitelů základních škol ze všech krajů ČR.
Kategorie: Česká škola

Jak by mělo ministerstvo školství komunikovat svoje záměry?

15 Listopad, 2017 - 13:54
SKAV a EDUin zvou na zítřejší Kulatý stůl, který se bude věnovat tomu, co by měla obsahovat komunikační strategie ministerstva a jak by měla vypadat moderace odborné diskuze ve vzdělávání. Co si představujeme pod transparentním systémem připomínkových řízení strategických dokumentů? Jak by mělo ministerstvo zohledňovat názory odborné veřejnosti? Co už se v minulosti podařilo a můžeme na tom stavět a čemu se vyvarovat?


O tom všem budou diskutovat:

Bohumil Kartous / EDUin
Jindřich Kitzberger / Duhovka Group, Centrum školského managementu PedF UK
Petr Kulíšek / Národní síť MAS
Klára Laurenčíková / ČOSIV
Petr Pavlík / MŠMT Ondřej Šteffl / Scio

Moderuje: Silvie Pýchová / SKAV

Diskuse se koná od 14.00 do 16.00 v Pražském kreativním centru na Staroměstském náměstí 4
Kategorie: Česká škola

Cermat vydal souhrnnou zprávu o jednotných přijímačkách. Doporučuje „posílit průběžnou kontrolu kvality výuky (na základě měření výkonu žáků)"

15 Listopad, 2017 - 09:55
V závěru souhrnné zprávy o jednotných přijímačkách Cermat přináší následující doporučení: V oblasti kvality vzdělávání: 1. Posílit průběžnou kontrolu kvality výuky (na základě měření výkonu žáků) 2. Hledat cesty zvýšení kvality vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností v mateřském jazyce, jejichž tristní úroveň ukazují zejména výsledky maturitních zkoušek konaných formou písemné práce. 3. Posílit hodinové dotace matematiky na druhém stupni ZŠ.


V rámci konceptu vzdělávacího systému:

4. Řešit problém středních škol, který spočívá ve stále se zvyšující obtížnosti vyrovnání se s velmi rozdílnou a často prokazatelně nízkou úrovní vědomostí a dovedností absolventů základních škol, a to zejména v matematice.

a. Ověřit a v rámci vzdělávání pedagogů nabídnout efektivní metody výuky. b. V rámci reformy financování podpořit výuku v menších skupinách (dělení hodin, apod.)
c. Stanovit jednoznačné požadavky na úroveň vědomostí a dovedností v uzlových bodech vzdělávací dráhy.

5. Kariérové poradenství – podpořit rodiče a žáky při rozhodování o další cestě vzdělávacím systémem (po ZŠ a v rámci prvních ročníků SŠ)
6. Zvýšit platy učitelů, posílit pravomoci ředitelů a současně uložit zřizovatelům kontrolu práce ředitelů.

V rámci řešení lokálních disproporcí výsledků vzdělávání:

 7. Analyzovat příčiny lokální determinovanosti špatných výsledků přijímacích i maturitních zkoušek a poskytnout zřizovatelům relevantní údaje a doporučení (oborová struktura, optimalizace škol atd.).

Samostatnou kapitolu by měla tvořit průprava pro společné vzdělávání, a to jak pro správnou identifikaci mimořádně nadaných žáků, tak i žáků vyžadujících specifické přístupy a metody vzdělávání.

Souhrnná zpráva včetně přílohy je ke stažení zde
Kategorie: Česká škola

Metodická informace pro ředitele škol – prevence a postup při šetření stížností

15 Listopad, 2017 - 09:34
Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob.


Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

Publikace je ke stažení zde
Kategorie: Česká škola

Změny na školách mohou čekat i gymnázia. Staly se z nich lepší základní školy, říká krajský radní

15 Listopad, 2017 - 09:22
Po slučování krajských středních škol by mohly změny potkat také gymnázia. V karlovarském regionu jich funguje devět a podle radního pro školství Jaroslava Bradáče se z nich staly lepší základní školy. „Na gymnázia se vytahují skoro všechny děti, které mají studijní předpoklady. Záležet tak bude na rozhodnutí krajského zastupitelstva. Buďto řekne, že gymnázia mají být pro talenty, nebo se smíříme s tím, že jsme z nich udělali lepší základní školy,“ uvedl pro MF DNES.


Jaroslav Bradáč (kr-karlovarsky.cz)V regionu kvůli chystaným změnám vznikla pracovní skupina, která má již posvěcenou úpravu oborů zhodnotit. „Obávám se, že vznik jakési expertní komise kraje, která má již schválený materiál znovu posoudit, je už jen jakousi „úlitbou bohů“, kteří stejně jakékoliv připomínky zametou pod stůl,“ varoval Petr Zahradníček.

Podle Jaroslava Bradáče by ale odborníci měli odhalit případné zádrhely nebo to, zda kraj něco neopomněl. Současná diskuze se podle něj netočí kolem jádra celé věci, ale spíše kolem zástupných problémů. „Podstatou, proč ony změny musíme udělat, je kvalita. Tedy aby si školy nepřetahovaly žáky a měly vybavení, které žáci potřebují,“ řekl radní.

Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES
Kategorie: Česká škola

Optimalizace jako gilotina. Spojí se gymnázia v jeden subjekt?

15 Listopad, 2017 - 09:10
Optimalizace. Tohle slovo má pro některé střední školy v regionu podobu gilotiny. Bude je kraj, který je jejich zřizovatelem, rušit? Jaká bude jejich budoucnost, o které rozhodne krajské zastupitelstvo 4. prosince? Ve městech se obávají zániku středoškolského vzdělávání. V Hostinném se kvůli tomu podepsalo pod petici 2600 lidí. „K optimalizačním krokům přistupujeme z důvodu zkvalitnění vzdělávání v našem kraji a v souvislosti s demografickým vývojem,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, zodpovědná za resort školství. Volných míst ve středních školách je jednou tolik co žáků. Informuje Krkonošský deník.


Martina Berdychová (vychodocesi2.cz)V Hostinném chtějí vyřešit situaci propojením gymnázia a střední odborné školy s vrchlabským gymnáziem. Se splynutím pod jeden silný subjekt souhlasí obě školy i vedení měst. Jiné školy zatím hledají cestu k vyřešení plánované optimalizace obtížně.

„Naše gymnázium a střední odborná škola splyne s Gymnáziem Vrchlabí pod jeden společný, nový subjekt, který rovnocenně zastřeší obě školy. Poskytne oběma organizacím dlouhodobou stabilitu,“ vysvětluje navrhovaný krok, předložený vedení kraje, ředitel Gymnázia a SOŠ v Hostinném Martin Vlášek. „Jestli je v kraji dvojnásobně volných míst oproti počtu studentů, tak je optimalizace asi potřeba,“ uznává. „Pokud by k ní nedošlo letos, řešili bychom ji za dva roky znovu. Proto jsme se snažili najít řešení, které nejen udrží středoškolské vzdělávání ve městě, ale ještě ho rozšíří,“ říká Vlášek.

„Je to logický krok s ohledem na počet žáků a míst. Bránit se tomu nebudeme. Pravdou je, že se překrýváme ve spádových obcích a pokud k tomu přidáme gymnázium v Jilemnici, které sice spadá pod Liberecký kraj, ale je vzdálené jen deset kilometrů, tak hustota gymnázií je tady velká,“ připomíná ředitel Gymnázia Vrchlabí Miroslav Šafránek.

Obchodní akademie v Trutnově by v rámci optimalizace středních škol měla splynout s jinou střední školou ve městě. Podle našich informací jsou ve hře tři. Střední zdravotnická škola, průmyslovka a gymnázium. „Žádné konkrétní informace k tomu nemám. Před čtrnácti dny na jednání v Hradci Králové nám sdělili tyto varianty. Napsal jsem, co si o tom myslím. Celé to považuji za naprostý nesmysl,“ uvedl ředitel trutnovské obchodní akademie Miroslav Albrecht.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Z konkurzu na ředitele NÚV vhodný kandidát nevzešel, řízením je pověřen Václav Pícl

15 Listopad, 2017 - 08:05
Ve výběrovém řízení pozici ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) konkurzní komise žádného z uchazečů jako vhodného kandidáta nedoporučila. Do doby jmenování nového ředitele/ředitelky na základě výsledku nového konkursního řízení pověřil ministr Štech od 15. 11. 2017 řízením NÚV náměstka pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Mgr. Václava Pícla. Vypsání nového konkurzního řízení bude ponecháno na rozhodnutí nového ministra/ministryně.


Ve výběrovém řízení na ředitele/ředitelku Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) byli jako vhodní uchazeči doporučeni dva kandidáti - stávající ředitel Ing. Jiří Zíka a RNDr. Michaela Kleňhová. Výběrová komise doporučila Michaelu Kleňhovou jako vhodnou uchazečku na prvním místě.

Její koncepce obsahovala přesahy směrem k využití dat získaných z jednotných přijímacích zkoušek a maturit k další analytické práci, která povede ke zvýšení kvality ve vzdělávání. Stávající ředitel Jiří Zíka byl označen také jako vhodný uchazeč, umístil se na místě druhém.

"Z důvodu zajištění kontinuity výkonu činností souvisejících s předáním řízení CERMATu a již rozpracovaných procesů a postupů souvisejících s přípravou a zajištěním přijímacího řízení na střední školy a maturit v roce 2018 jsem rozhodl, že na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, tj. do 30. 11. 2018, bude CERMAT řídit nadále pan Zíka. Vítězná uchazečka, paní Kleňhová, bude v tomto období zástupkyní ředitele pro oblast analýz a vnějších vztahů. Od 1. 12. 2018 by měla Michaela Kleňhová řízení CERMAT převzít," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

Michaela Kleňhová působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT pak jako vrchní ředitelka sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 pak pracovala v Českém statistickém úřadu na postu ředitelky sekce demografie a sociálních statistik.

Zdroj: Tisková zpráva MŠMT
Kategorie: Česká škola

Konference k podpoře začínajících učitelů

15 Listopad, 2017 - 06:00
Již potřetí se setkají významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry, a především učitelé a ředitelé škol na Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. Letošní ročník je věnován začínajícím učitelům, jejich podpoře, vedení, identifikaci jejich potřeb a postavení ve školském systému.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9.00 hodin v Národní technické knihovně,

Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stránky