Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger23849125
Aktualizace: 2 hodiny 20 min zpět

Tajný učitel: O delegitimizaci České školy

2 hodiny 44 min zpět
Má-li učitel nějaký názor, je obvykle pevný. Musí z podstaty věci být, jelikož učitel jej musí být schopen obhájit pod palbou všetečných otázek někdy téměř třicetihlavé třídy. Potíž nastává, je-li člověk-učitel nucen okolnostmi svůj názor hájit způsobem, jenž překračuje rámec obvyklého, více či méně civilizovaného rámce. Například, pokud je názorový oponent zrovna dominantní silou, určující stav věcí pro všechny zúčastněné a pokud tento oponent z titulu svého přesvědčení a z pocitu vyššího oprávnění svých činú, neváhá sáhnout k argumentačním faulům v osobní i profesní rovině.

Vnímá-li člověk akutně stav věcí vzdělávacích jako nespravedlivý, neinformovaný a ze své podstaty chybný, může udělat dvě věci. Může tiše rezignovat a uznat rozhodnutí demokraticky zvolených činitelů jako nutné zlo, které je sice nepříjemné, ale vůči kterému se nelze bránit, aniž by člověk nabourával samou podstatu demokracie. Kam by společnost došla, kdyby si každý jen tak nesouhlasil se zákony a vyhláškami zajišťujícími hladký chod věcí?

Na druhé straně, víte-li, že se vlak řítí do propasti, nevarujete ostatní pasažéry, nezatáhnete ruční brzdu a neotevřete za jízdy dveře, ač je to zakázané? Není dokonce Vaší povinností tak učinit? Není tato povinnost silnější než nařízení? Myslím, že ano. Proto tvrdím, že v situaci, kdy skupina lidí nasměruje vlak vzdělávání do propasti, nelze mlčky přihlížet. Potíže nastávají, zaútočí-li tito lidé, říkejme jim třeba samozvaní zachránci vzdělanosti, na samotnou platformu, která poskytuje prostor kritickým hlasům.

Vidíme to všude kolem. Má to dokonce jméno. Říká se tomu delegitimizace médií. Používá to Trump, Okamura, Babiš, Zeman a všichni populisté, jimž se veřejná média se svými nepohodlnými názory pochopitelně nelíbí. V souladu s projevy skupinové hlouposti se tato skupina v pudu mocenské sebezáchovy vymezuje vůči kritice způsobem, který oponenty marginalizuje, vytěsňuje, napadá jejich charakter, profesní způsobilost či psychické zdraví a pokud je ani tímto nemůže umlčet, snaží se alespoň dehonestovat místo, kde se kritika publikuje.

Učebnicový příklad tohoto chování můžeme zaznamenat při sledování dění z posledních dnů mezi učitelskými weby Česká škola a Pedagogické info. Pod záminkou neférové cenzury příspěvků pod články na České škole, vmanipulovala malá konzervativní skupinka vzdělávacích centralistů a "antisluníčkářů" pravidelné přispěvatele k exodu, takříkajíc en masse.

Redaktor webu Česká škola mazal příspěvky, které považoval za spam. Zřejmě to považoval za součást své práce. Fakt, že většina spamových komentářů pocházela z klávesnic této skupinky, je jich ostatně více a jsou schopni několika simultánních výronů třeba pěti obsáhlých nenávistných komentářů za sebou, jim poskytla morální oprávnění k nařčení redaktora z podjatosti, načež nastalo veřejné kamenování par excellance.

Tímto se dosáhlo stavu, kdy se lidé uzavírají ve svých názorových bublinách. Diskuze tím bude trpět, o tom není pochyb. Z názorové polarizace a izolace nikdy nevzešlo nic dobrého. Cíle však bylo dosaženo. Kritici centralizovaného systému byli úspěšně dehonestováni a (zdánlivě) vytlačeni na mediální a názorovou periferii. Omyl pánové. Diskuze neskončila, nýbrž právě pořádně začíná.

Bez souhlasu autora převzato z jeho blogu 
Kategorie: Česká škola

Robotizace nažene muže do ženských profesí. Zvýší se platy i prestiž, věří ředitelka Gender Studies

4 hodiny 11 min zpět
„Je to jeden z možných scénářů. Díky robotizaci ubude i míst v typicky mužských oborech, jako je stavebnictví nebo průmysl, a naopak se zvýší potřeby zdravotnictví a školství. Vstup mužů do tradičních ženských oborů by mohl zvýšit jejich prestiž, a hlavně úroveň odměňování, která je dnes tristní,“ myslí si ředitelka Gender Studies Helena Skálová. Tématem se zabývá ČRo Plus.


Helena Skálová (linkedin.com)Rozdíly v platech mezi muži a ženami se poprvé od roku 2006 opět zvětšují. A bude tomu tak i nadále, pokud se nepodaří vyřešit nerovnost v technologických odvětvích. Tvrdí to odborníci před začínajícím Světovým ekonomickým fórem v Davosu. Rozvoj odvětví jako IT nebo biotechnologie, kde stále dominují muži, prohloubí nerovnost v postavení mužů a žen a nejsilněji zasáhne právě ženy.

„Rozdíl v platech prohlubuje to, že ženy mají obtížný přístup do vedoucích pozic, ať už v politice nebo v podnikatelské sféře. Naopak se zlepšuje jejich přístup ke vzdělání a zdravotní péči, což ale negativní trend nevyrovná,“ říká ředitelka Gender Studies Helena Skálová.

Podle ní se o rovnosti pohlaví ve vyspělých zemích stále více mluví, tvrdá data tomu ale neodpovídají. Britský deník Guardian navíc uvádí, že 57 procent pracovních pozic, které dnes zastávají ženy, do osmi let nahradí nové technologie a roboti. Práce bude naopak přibývat v sociálních službách.

Celý text a pořad ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Odpovědi prezidentských kandidátů na otázky Učitelské platformy

22 Leden, 2018 - 12:01
Učitelská platforma se před druhým kolem volby obrátila na prezidentské kandidáty s následujícími otázkami: 1. Jaké vidíte tři nejpalčivější problémy českého vzdělávání a jakou vidíte možnou nápravu? 2. Jakým způsobem (jakou konkrétní činností či akcí) se v případě zvolení prezidentem o tyto změny zasadíte? Tady jsou odpovědi:


Odpověď Miloše Zemana, pondělí 22. ledna:

Vážená paní Mazancová, pan prezident se zavázal nevést osobní kampaň (mimo diskuse nyní s protikandidátem, se kterými souhlasil). Otázky "co byste v případě zvolení" trochu nekorespondují s pětiletým mandátem, který pan prezident vykonává. Chápu, že pro srovnání potřebujete stejné odpovědi od obou, ale kroky pana prezidenta v úřadu a jeho dlouhodobá podpora učitelů jsou snad dostatečnou odpovědí. Jsou to jasné činy, na rozdíl od slibů.

Odpověď Jiřího Drahoše, pátek 19. ledna:

1. Jaké vidíte tři nejpalčivější problémy českého vzdělávání a jakou vidíte možnou nápravu?

Dlouhodobě palčivým problémem českého školství je ostudně nízká úroveň platů nepedagogických, ale hlavně pedagogických pracovníků, včetně učitelů. Peníze ve školství určitě nejsou všechno, ale bez jejich výrazného a trvalého navýšení půjde vše ostatní špatně nebo nepůjde vůbec. České společnosti, a politické reprezentaci obzvlášť, dosud chybělo dostatečné uvědomění, že tím šetříme na úkor své budoucnosti. Druhým palčivým problémem je absence rozumné míry společenské shody na tom, kam by mělo naše školství dlouhodobě směřovat. Bez nalezení rozumného konsensu se půjde špatně a pomalu kupředu a vlak pokroku na nás čekat nebude. A konečně za třetí palčivý problém považují zbrklý, nekvalitní a namnoze až lajdácký způsob přípravy nových zákonů a reforem. To samozřejmě neplatí jen pro školství. Neúspěchy potom diskreditují i dobře míněné záměry a stát ztrácí důvěru v očích občanů, v případě školství třeba učitelů a ředitelů. Nepamatuji se, že by dosluhující prezident někdy tato závažná témata ve školství zvedl a měl potřebu na ně svou autoritou upozornit vlády a občanskou společnost.

2. Jakým způsobem (jakou konkrétní činností či akcí) se v případě zvolení prezidentem o tyto změny zasadíte?

V oblasti školství jsou možnosti a výkonné pravomoci prezidenta velmi omezené, a je to tak správně. Přesto i tam lze najít poměrně silné instrumenty. Jako prezident bych určitě otevíral společensky důležitá téma, kterých je v oblasti školství, vzdělávání a vzdělanosti celá řada. Připomínal bych potřebu řešení systémových problémů ve školství politické reprezentaci při jednání s ní, například při sestavovánívlády a při koncipování vládních programů. Svou autoritou bych podporoval bych hledání potřebného společenského konsensu a snažil bych se hledat průsečík rozdílných názorů ve společnosti. S pomocí týmu odborných poradců bych bedlivě sledoval proces přípravy nových zákonů a dalších regulací. Upozorňoval bych na zbrkle a nekvalitně připravené legislativní návrhy a nedostatečně projednané s dotčenou veřejností již v době projednávání na vládě. Tedy mnohem dříve, než na samém konci, kdy zákony dostává prezident k podpisu. Využíval bych k tomu možnosti dané ústavou, tedy účasti prezidenta na jednání vlády a vyžadovat od členů vlády zprávy.
Kategorie: Česká škola

Učitelská platforma: Drahoš se v problémech vzdělávání orientuje, Zeman si vystačí s frázemi

22 Leden, 2018 - 11:57
Učitelé z Učitelské platformy se prezidentských kandidátů zeptali, jaké tři největší problémy v oblasti školství vidí a jak by přispěli k nápravě. Tým Miloše Zemana byl ve své odpovědi omezen prezidentovým závazkem nevést kampaň, ale připomněl prezidentovu dlouhodobou podporu učitelů. Tým Jiřího Drahoše byl konkrétnější, vedle nedostatečného financování a nízkých mezd učitelů upozorňuje i na chybějící shodu společnosti, k čemu mají školy vzdělávat. Dále vyzyvatel současného prezidenta považuje za problém ve vzdělávání lajdáckou přípravu školských zákonů a reforem.

Téma vzdělávání nebylo v předvolebních debatách prezidentských kandidátů zastoupeno dostatečně. Proto se nadpředmětová Učitelská platforma, která usiluje o zvýšení kvality výuky ve školách, zeptala obou postupujících prezidentských kandidátů, jaké tři nejzásadnější problémy ve vzdělávání vidí a jak by je ze své pozice řešili. Miloš Zeman, držící se závazku nevést kampaň, stručně přes svůj tým odpověděl: „Otázky "co byste v případě zvolení" trochu nekorespondují s pětiletým mandátem, který pan prezident vykonává. Chápu, že pro srovnání potřebujete stejné odpovědi od obou, ale kroky pana prezidenta v úřadu a jeho dlouhodobá podpora učitelů jsou snad dostatečnou odpovědí. Jsou to jasné činy, narozdíl od slibů.“ Prezidentův tým byl následně vyzván, aby uvedl, na jaké tři problémy ve vzdělávací oblasti se chce Miloš Zeman v případě volebního úspěchu zaměřit. Tým Miloše Zemana již dále neodpověděl.

Prezident Miloš Zeman aktivně vystupoval proti inkluzi a upozorňoval na veškerá rizika společného vzdělávání. „Pan prezident se na svých cestách po regionech setkal s mnoha žáky, učiteli i řediteli a navštívil bezpočet škol. Miloš Zeman má velmi dobrý vhled do každodenních problémů škol i vzdělávání. V předchozím pětiletém období jsme ovšem nezaznamenali žádnou větší výzvu k navýšení rozpočtu pro oblast školství či jakoukoliv konkrétní podporu učitelům,“ sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Kancelář pana prezidenta se vždy ptala na názor odborů, když měl pan prezident podepsat nový zákon. Ale o navýšení rozpočtu do školství či o vyšší učitelské mzdy se Miloš Zeman výrazně nezasazoval,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. „I přesto, že má pan prezident velkou mediální pozornost i politický vliv a mohl stejně úspěšně jako v případě inkluze na další zásadní problémy ve vzdělávání upozornit, tak se o otevření dalších témat ve vzdělávání nepokusil,“ zhodnocuje pětileté prezidentské působení Petra Mazancová z Učitelské platformy.

Tým Jiřího Drahoše odpověděl později. Učitelská platforma považuje za velmi důležité sdělení k současnému stavu podfinancování školství: „České společnosti, a politické reprezentaci obzvlášť, dosud chybělo dostatečné uvědomění, že tím šetříme na úkor své budoucnosti.“ To slovy Petry Mazancové znamená: „Konečně si naši politici uvědomí, že investice do vzdělávání jsou investicí do naší budoucnosti. Pokud nebudou podpořeni učitelé i celá oblast vzdělávání, tak znevýhodníme dnešní školní děti v konkurenci měnícího světa. Bez podpory politiků nebudeme jako učitelé schopni vzdělávat pro 21. století.“

Otázku i s úplnými odpověďmi naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Učitelské platformy
Kategorie: Česká škola

Ve škole nikdy neučil, teď bude jednu řídit. „Třeba je to výhoda“

22 Leden, 2018 - 07:30
Novým ředitelem jediné základní školy v Jeseníku se od února stane 31letý Dominik Liberda, který v konkurzu porazil i zkušené pedagogy s dlouholetou praxí ve vedení školy. Liberda nikdy ve škole nepracoval ani neučil, on i vedení města v tom však vidí výhodu. Informuje MF DNES.


„Nabídl vizi moderní školy, jíž přesvědčil celou komisi,“ uvedla místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, která má na starosti školství. Ve městě byl konkurz ostře sledovanou událostí, škola totiž nemá na veřejnosti příliš dobrou pověst.

Komisi podle místostarostky nevadilo, že Liberda v klasické škole nikdy neučil. „Pro tuto funkci musí mít jenom čtyři roky v řídící funkci v oblasti pedagogiky a tuto praxi má. Možná proto, že ve škole přímo neučil, má na problematiku jiný náhled,“ upozornila Blišťanová.

Stejného názoru je i nový ředitel. „Ve škole jsem opravdu dosud nepůsobil a ani neučil. Možná je to dobře. Nemám tak ničím deformovaný pohled a myslím, že leckteré principy řízení i pedagogiky budou pro klasickou školu a výuku obohacující,“ řekl Liberda, který v minulosti pracoval ve vedení salesiánského střediska mládeže v Brně.

Celý text naleznete v dnešní MF DNES
Kategorie: Česká škola

Lživým informacím může uvěřit každý, když potvrdí naše vnímání světa, říká autor knihy o fake news

22 Leden, 2018 - 07:00
„Snažili jsme se tento fenomén uchopit ze všech možných stran. Jednak tam představujeme argumenty, proč fake news vlastně nejsou fenoménem novým, jsou tu již několik staletí, jenom se jim dříve říkalo jinak. Ukazujeme principy, na kterých pracují, a říkáme, proč máme kolikrát tendenci těmto zprávám věřit, byť se jiným můžou zdát na první pohled falešné. To všechno zahrnujeme do kontextu dnešní doby a popisujeme, jak se to projevilo ve fungování internetu a sociálních sítí,“ říká Miloš Gregor, spoluautor knihy o „fake news“ v rozhovoru pro Aktuálně.cz.


Miloš Gregor (muni.cz) V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Můžete popsat, jak vypadají typické fake news po česku?

Zprávám je vlastní expresivní jazyk, emotivní zabarvení a výrazné výrazové prostředky. Často používají vykřičníky, slova jako šok, skandál, hrůza a podobně. Jak už jsem naznačil, ty nejvýraznější se objevují těsně před volbami. Jedná se zejména o kritiku politické konkurence nebo o téma, které může hrát některému z aktérů do karet.

Příkladem by mohla být kauza lithium před sněmovními volbami, která posloužila k útoku na některé politické strany. Jen několik týdnů po volbách se ukázalo, že původ této zprávy je na velice pochybných serverech, které často šíří různé dezinformace. Očekával bych, že podobný vývoj uvidíme i teď během prezidentských voleb.

Jaké jsou podle vás v současné době nejnebezpečnější dezinformační weby?

Největším problémem nejsou samotné weby. To, že nějaký server, který se tváří jako zpravodajský, napíše nesmysl, by ještě nebyl problém, protože tyto stránky zpravidla nemívají takovou čtenost. Problém nastane ve chvíli, kdy ty zprávy sami sdílíme dál. Dostávají se pak do prostoru standardních médií a hlavně sociálních sítí.

Zajímají se mladí lidé o problematiku fake news?

Myslím, že se situace zlepšuje. Když náš spolek Zvol si info přibližně před rokem a půl začínal, tak naše téma nebylo širokou veřejností příliš reflektováno. Zejména díky prezidentským volbám v Americe se ale o tom teď mnohem více mluví i píše. Studenti už vědí, o co se jedná, a hledají argumenty, jak o těchto problémech mluvit se svými rodiči a prarodiči. Právě k tomu je směřujeme.

Celý rozhovor naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Bořivoj Brdička: Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018

22 Leden, 2018 - 06:30
Pro nás vzdělávací technology jsou předpovědi budoucnosti povinnou součástí sebevzdělávání. Vývoj technologií je tak rychlý, že to, co dnes je novinkou, může zítra být samozřejmou součástí běžného života mající nezanedbatelný vliv na výuku. Potíž je v tom, že zdaleka ne všechny novinky se ujmou. Jak poznat, které to jsou a zda má smysl se jimi začít zabývat? Nejsme-li sami schopni význam nových technologiemi podporovaných postupů ve vzdělávání rozpoznat, můžeme se obrátit na experty. Jenže, kteří jsou ti nejlepší? Předpovědí je docela dost. Dá se věřit všem?


Bořivoj Brdička (youtube.com)Dnes se ale podíváme na studii, u níž lze předpokládat poměrně vysokou věrohodnost. Je výstupem agentury eSchool Media, která je nám dobře známa díky zpravodajství eSchool News (první jím inspirovaný spomocníkův článek je z roku 2000). Na přelomu roku pravidelně vydávají zprávu, kde se snaží poodhalit budoucnost amerického školství. Ta letošní nese název 25 Trends for 2018. Podívejme se na hlavní sdělení vybraných expertů týkající se základních a středních škol.

Příprava učitelů podpoří rozvoj technicky orientované výuky

Podle zakladatele SAM Labs Joachima Horna se změna ve školské politice směrem k vyšší podpoře informatického myšlení a kódování (podobná čtení/psaní ve 20. st.) nejprve projeví v přípravě učitelů. Musí se naučit používat technologie tak, aby výuka s nimi byla efektivní a žáky zaujala.

Zavádění na datech založených systémů socio-emocionální podpory žáků

V USA školské obvody spolu s personalizací výuky zavádějí systémy včasného varování, které na základě analýzy osobních dat upozorňují na problémy žáků nejen s prospěchem, ale i se vztahem k výuce (např. docházka). Tyto systémy mají umožnit včasný zásah a řešení vznikajících problémů. V tomto duchu se vyjádřil Michael Keller, který má tento úkol na starosti v kalifornském Laguna Beach Unified School District.

Nové paradigma a souvislost s internetem věcí

Nový přístup ke konstruktivně (tvořivě) orientované výuce je založen na využití různých digitálních zařízení (např. mobily s čidly, herní konzole, roboti apod.), jejich připojování do sítě a programování. Všechny vyžadují nastavení bezpečného provozu, což je problematika řešená v rámci internetu věcí. To říká manažer společnosti Aruba Dan Rivera.

Zvyšující se důraz na spravedlivost

Podle prezidenta McGraw-Hill Education Heath Morrisona se tvůrci školské politiky budou i nadále snažit nastavit podmínky tak, aby všichni žáci měli stejnou možnost se vzdělávat. To vyžaduje adekvátní rozložení finančních zdrojů a svobodný přístup k výukovým materiálům (OER), podporu kvalitních učitelů a odstraňování překážek.

Kompetenčně orientované vzdělávání pro všechny

Pod anglickou zkratkou CBE (Competency-Based Education) se skrývá výuka, jejímž cílem je dospět ke konkrétním dovednostem. V tomto smyslu má jasnou spojitost s tvořivým myšlením. Ředitel Desire2Learn Terry Boyle je přesvědčen, že technologická transformace amerického školství dospěje v roce 2018 do takového stavu, že se CBE bude týkat všech žáků. Jedná se vlastně o implementaci postupů, které se již dnes používají ve virtuálním online prostředí (např. odznaky nebo mikrokredity). Posun od přímého řízení výuky k podpoře soustavného učení bez ohledu na místo a čas, zohledňujícího osobní zájem bude umožněn na datech založenou analýzou toho, co žák opravdu dělá.

Žáci získávají možnost volby a přebírají zodpovědnost

Podle ředitelky vzdělávací sekce Clayton Christensen Institute Julie Freeland Fisher se někteří učitelé zavádějící kombinované formy postupně propracovávají ke schopnosti výuku opravdu personalizovat, tj. úspěšně svěřují zodpovědnost za realizaci určitých technologiemi podporovaných aktivit žákům (např. převrácená třída). Pak je možné posunout celý výukový proces na vyšší úroveň. Nedokáže to každý – a hlavně, nejde to skokem.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Hlavní město láká cizince, nárůst je znát už i ve školkách

22 Leden, 2018 - 06:30
V metropoli se usazuje čím dál více cizinců. Už to však nejsou ti, kteří žijí sami a vydělané peníze posílají domů, ale zůstávají zde natrvalo i se svými rodinami nebo je zde zakládají. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Navíc se ukazuje, že stále více cizinců chce v metropoli zakotvit. „V jednom z našich výzkumů jsme zjistili, že v Praze nyní ve velké míře přibývá školáků a předškoláků cizinců,“ říká vedoucí oddělení informačních služeb (ČSÚ) pro Prahu Tomáš Mládek. Informuje iDNES.cz.


Trendu si všímají i pedagogové, kteří s dětmi cizinců pracují ve školách. „Zatímco ve vyšších ročnících dětí cizinců tolik není, v těch nižších je jejich počet určitě vyšší,“ potvrzuje z vlastní zkušenosti Vladimír Dykast, který na pražských školách organizuje projekt Cizinec našinec, v rámci něhož se děti seznamují s odlišnými kulturami a se spolužáky, kteří pocházejí z jiných zemí. „V nižších ročnících je také pestřejší zastoupení zemí, ze kterých děti pocházejí,“ dodává Dykast.

Přesto mezi cizinci v Praze stále převažují Ukrajinci, kterých bylo k poslednímu dni roku 2016 celkem 47 278. Následují s počtem 29 068 Slováci a poté Rusové, kterých v Praze ČSÚ evidoval 22 257.

Výrazný nárůst zaznamenali Američané. Těch v hlavním městě přibyly meziročně asi dva tisíce. „Je to poměrně překvapující. Může být za tím například to, že je Praha pro Američany atraktivní turistickou destinací a podle toho se pak rozhodují i z hlediska dlouhodobého pobytu,“ komentuje údaje Mládek.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Doktorandi dostanou přidáno

22 Leden, 2018 - 05:30
Doktorští studenti na vysokých školách, kteří často platí za „motory“ místního výzkumu, by si letos mohli polepšit. Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) by jim rád zvýšil stipendia. Stát dnes posílá školám 7,5 tisíce korun měsíčně na doktoranda, nově by mohla částka vzrůst minimálně na 10,5 tisíce, řekl Plaga v rozhovoru pro HN.


Kateřina Cidlinská (genderaveda.cz)„Na doktorandech nám velmi záleží, protože pokud jsme jako stát masivně investovali do vědecké infrastruktury a pokud tyto kapacity dostatečně nevyužijeme, okno příležitostí se nám velmi rychle zavře,“ míní Plaga, který si prý přeje, aby stipendium narostlo ještě víc, ideálně na 11 tisíc korun. Poté co ve středu vláda podala demisi, zůstává otázka, jak se podaří jeho záměry prosadit a zda bude jako ministr pokračovat. V rozpočtu však letos po dlouhé době dostaly vysoké školy přidáno, což by se na výši stipendií pro doktorandy podepsat mělo.

Ti by více peněz na své studium a bádání uvítali, jejich asociace však upozorňuje, že to neřeší hlavní problém – že se jen ze stipendia nelze uživit. „Doktorát je v podstatě práce, ne jen studium. A získávat za práci, na kterou potřebujete magisterský titul, jedenáct tisíc korun, je docela bizarní,“ říká Kateřina Cidlinská, předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů. Upozorňuje, že jejich výsledná disertační práce je součástí výzkumu, z něhož vznikají vědecké – články nebo kniha. Ty si instituce připíše k dobru a dostane za ně peníze. Situace se podle asociace nezlepší, dokud je nezačnou vysoké školy zaměstnávat aspoň na poloviční úvazek a sledovat jejich kvalitu.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Ministr Plaga předá jmenovací dekrety 52 novým profesorům

22 Leden, 2018 - 05:00
Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes v Karolinu předá jmenovací dekrety 52 novým profesorům. Mezi jmenovanými je sedm profesorek včetně režisérky Heleny Třeštíkové. Na návrh vědeckých a uměleckých rad univerzit jmenování prezidentovi na konci listopadu doporučila vláda. Prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině prosince, oproti některým případům v minulosti Zeman žádného z kandidátů ze jmenování nevyškrtl. Informuje ČTK.


Robert Plaga (msmt.cz)Nejvíce kandidátů navrhla Univerzita Karlova. Zastoupeni jsou hlavně technici, lékaři a chemici. Je mezi nimi například ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík nebo loňský laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě fyzik Jan Peřina. Dalším novým profesorem je držitel šesti Českých lvů za nejlepší kameru Vladimír Smutný.

Procedura jmenování profesorů je ostře sledována od jara 2013, kdy Zeman dlouho odmítal jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu. Vadilo mu jeho údajně nevhodné chování na veřejnosti.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Láme se chléb, nenechme se rozdrobit (K útokům na neziskovky a volbě prezidenta)

21 Leden, 2018 - 07:00
Láme se chléb, prezidentské volby, kombinované s hledáním důvěry pro vládu, jsou hlavním mediálním tématem. Je potřeba identifikovat problémy a objevovat světlo na konci tunelu. Důchody se zvyšují, resp. se slibuje, že se budou radikálně zvyšovat v budoucnu, stejně jako již vícekrát „odzkoušené“ jízdné zdarma. Po „neziskovkách-pijavicích“ přišel v prezidentské řeči ve sněmovně opět apel k sebe-financování neziskových organizací – nebo alespoň k větší míře spolufinancování. Celých 17 miliard, to jsou přeci velké peníze!


Aleš Sedláček (crdm.cz)Aby označení „neziskovka“ ve společnosti negativně rezonovalo, je zapotřebí dlouholetá, systematická diskreditační rétorika. Když jste permanentně ve „světle ramp“ a stát se o vás dobře stará, docela se vám to daří. Máte jistě více posluchačů než kterákoli nezisková organizace, která kromě toho, že něco smysluplného dělá, o tom ještě musí pořád přesvědčovat tu část veřejnosti, jež s daným tématem nepřijde do styku. A tak časem není příliš obtížné přijmout fakt, že je tu nějaká skupina neziskovek, která „vysává“ státní rozpočet. Nevíme přesně, co to znamená, nevíme kdo to je, ale přeci nemáme důvod tomu nevěřit, když to říká prezident, poslanec nebo člen vlády.

Dobré je, že existuje několik veřejně dohledatelných a srozumitelně zpracovaných dokumentů, kde můžeme nalézt odpovědi na naše nevyřčené otázky. Vláda každoročně schvaluje materiál s názvem Rozbor financování NNO. Ministerstvo financí zase zveřejnilo pěknou publikaci s názvem Státní rozpočet 2017 v kostce. Obojí je volně ke stažení.

Jak se ty šílené miliardy na dotační programy pro NNO ve státním rozpočtu vlastně objevily? Jednotlivá ministerstva za ně musela tvrdě bojovat, a to právě s ministerstvem financí, které vedl současný premiér. Tedy žádné zjevení, žádné Lurdy, ale předem přesně naplánovaná a mnohokrát podložená čísla.

Například v oblasti mládeže dlouhodobě upozorňujeme na to, že státní dotace z ministerstva školství do této oblasti ve výši 0,25 mld. je žalostně nízká a nerespektuje růst cen, počet zapojených dětí a mládeže ani vývoj státního rozpočtu. Ozývají se ale i sportovci, kultura. V naší oblasti máme výhodu v obrovském počtu dobrovolných vedoucích. To ale všude přeci nejde. Existují vysoce profesionalizované části neziskového sektoru, kde dobrovolník může být vítaným doplňkem poskytovaných služeb, nicméně jádro týmu musí být profesionální, jako je tomu například v sociálních službách. Kdo situaci zná, tak jistě nebude rozporovat navyšování dotací právě pro tuto oblast.

Mimochodem, víte, že stát si také zřizuje své neziskové, tzv. příspěvkové organizace? Také poskytují sociální služby, zajišťují kulturu, zabývají se vzděláváním. Každé ministerstvo jich má pod sebou několik. V roce 2017 za ně zaplatíme 62 mld. Kč. Víte, kolik financí rozdělí stát podnikatelům prostřednictvím dotací? Na rok 2017 se plánuje jen do zemědělství 37 miliard Kč, dopravcům pak 41 mld. Kč. Stranou nechávám příspěvkové organizace krajů, kde se přerozdělí ročně cca 100 mld. Kč. Dominantní část pak spolkne školství, následují sociální služby, kultura, zdravotnictví.

Při letmém pohledu na státní rozpočet zjistíte, že dotace není sprosté slovo, ale běžně využívaný nástroj, který stát uplatňuje tam, kde selhává běžný tržní vztah. Dopravce nebude provozovat veřejnou dopravu každý den z malé vesnice do okresního města, protože to bude ztrátové. Zemědělec nebude sekat louky u potoka a nechá je raději zarůst náletem, tak, jak tomu bylo v 90. letech, kdy se nedotovalo. Když nebudou mít fotbalisté na opravu hřiště, tak se nebude hrát fotbal. Hasiči nebudou mít čím hasit a kde se scházet.

Většina debat na toto téma se nakonec stočí k tomu, že vlastně většinu neziskovek chceme a naopak jejich podpora by se měla navyšovat. Tu jen někomu vadí, že stát podporuje programy na rovnoprávnost žen, protože se domnívá, že to není potřeba. Panický strach z migrace pak zavdává důvod k neochotě podporovat rozumné integrační programy, které léta pro ministerstvo vnitra realizují některé NNO. Někdo považuje za zbytečné pracovat s uživateli drog, vězni, bezdomovci, Romy, protože si přeci za to, jak žijí, mohou sami. Tady musí ale zafungovat rozumný politik, který konstatuje, že jsou věci, se kterými nemusí všichni souhlasit, ale protože máme problém, tak ho musíme řešit, a ne dělat jako že nic. To NIC nás bude stát mnohonásobně více než marginální částky dotací těm, kteří se alespoň pokouší.

Jedno mají lidé, kteří se pohybují v prostředí soukromých neziskových organizací, společné. Musí být kreativní a pracovití. Musí umět komunikovat, chápat svět kolem sebe a jeho potřeby. Musí umět kriticky myslet. V opačném případě jejich činnost nebude mít dlouhého trvání. Nejsou právě tyto vlastnosti problémem, kterého se někteří politici obávají?

Moc bych si přál, ať už dopadne volba prezidenta jakkoli, abychom společně pracovali s politiky na pozitivním obrazu neziskového sektoru. Neziskový sektor potřebuje podporu nejen od státu, ale i od veřejnosti, resp. konkrétních lidí. Jenže to jsou spojené nádoby. Těžko přesvědčíme veřejnost, když od prezidenta uslyšíme neustálá negativa. Neziskový sektor musí být otevřený, důvěryhodný a musí umět s darovanými prostředky transparentně hospodařit. Věřte, že tohle nám na srdci leží velmi, i když se sami mezi sebou také občas hádáme o svoji důležitost a o své schopnosti.

Teď ještě mít prezidenta-partnera, to by mohl být dobrý restart!

Zdroj: Aleš Sedláček: Láme se chléb, nenechme se rozdrobit
Kategorie: Česká škola

MŠMT letos podpoří mládežnické organizace více než 180 miliony

21 Leden, 2018 - 06:30
Volnočasové aktivity dětí a mládeže podporuje MŠMT třemi neinvestičními programy, jen mládežnické organizace by měly obdržet podporu přes 180 milionů korun. Dalších téměř 7 milionů na podporu mládeže obdrží kraje a přes 5 milionů půjde na informační centra pro děti a mládež.


V rámci programu Státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020 přišlo celkem 185 projektů, z nichž hodnotící komise navrhla podpořit 99 v celkové výši 181 402 414 Kč.

„Zájem dětí a mládeže o organizované volnočasové aktivity roste a studie i zahraniční zkušenosti ukazují, jak velkou roli při formování osobnosti i prevenci sociopatologického chování kvalitní programy pro mládež hrají. Jsem rád, že máme kvalifikované volnočasové pedagogy. Děkujeme všem, kteří se věnují s nadšením mládeži a odvádějí skvělou práci,“ říká náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

Podpora programu se týká pravidelných aktivit více než 300.000 dětí a mládeže, na jednoho tak připadá dotace kolem 600 Kč/rok. Největší podpořenou organizací je Sdružení hasičů s 96 082 členy, dále Junák s 45 134 členy a Pionýr s 10 882 členy.

Kromě hlavního programu byly rozděleny prostředky i v menších programech. Místní volnočasové projekty bude možné podpořit přímo z krajské úrovně díky dotačnímu programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" pro rok 2018. Kraje si tak díky spolufinancování ze strany MŠMT (maximálně ze 70 %) zrealizují jednotlivé krajské výzvy pro nestátní neziskové organizace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Celkem 13 krajů zaslalo 13 žádostí v částce 6 805 942 Kč. Hodnotící komise doporučila podpořit všechny v požadované výši.

Třetí program je určen na podporu Informačních center pro mládež certifikovaných MŠMT. Jeho hlavním cílem je usnadnit rovný přístup dětí a mládeže k informacím a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi. Mezi dalšími cíli je i podpora aktivit v rámci Strategie digitálního vzdělávání. Všech 19 hodnocených projektů bylo navrženo k realizaci v celkové výši 5 035 199 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva MŠMT
Kategorie: Česká škola

Petr Nedoma: Cokoli, co se od české kultury odlišuje, vnímají Češi jako ohrožení

21 Leden, 2018 - 06:00
„Otázka menšin nám připadá aktuální. Cokoli, co se od české kultury odlišuje, vnímají Češi jako ohrožení. Nedovedou se vyrovnat s tím, že někdo hranice jejich skupiny překračuje,“ říká kurátor výstavy a ředitel galerie Rudolfinum Petr Nedoma k nové výstavě. Informuje Aktuálně.cz.


Petr Nedoma (repro ČT)Expozice Domestic Arenas, kterou mohou návštěvníci Galerie Rudolfinum navštívit od 19. ledna, nabízí šestici děl amerických a evropských umělců na pomezí videoartu a angažovaného dokumentu. Všechna spojuje snaha upozornit na aktuální společenské problémy. "Cíl výstavy spočívá v uvědomování si hranic mezi způsoby myšlení a vnímání společenských skupin, které mají své zákonitosti, a nemusí nutně interagovat se svým okolím. Výstava poukazuje na sociální bubliny, které často nemají potřebu spojovat se s ostatními a vystačí si samy," vysvětluje Nedoma.

Kořeny rasových konfliktů ve svém příspěvku odhaluje britský filmař a streetartový umělec John Akomfrah. Jeho více než půlhodinový Tropikos se dotýká počátků otrokářství v 16. století.

"Otrokářství se pro Brity a další národy stalo prostředkem k vybudování evropského blahobytu a bezpečnosti, které si dnes dopřáváme. Akomfrah se vrací do anglického přístavu Plymouth, kam otrokáři přivezli lidi z Afriky, roztřídili je a pak je posílali dál do Spojených států," říká Nedoma. Video pracuje s jímavě romantickými záběry, na kterých Afroameričané oblečení do kostýmů otrokářů připlouvají za zvuku gregoriánského chorálu do Plymouthu 21. století.

"Míváme pocit, že černoši přinášejí jenom problémy, protože nejsou ochotní adaptovat se na naši společnost. Vůbec si ale neuvědomujeme, že veškerá bělošská populární hudba vznikla z černošského způsobu hudebního vyjadřování," upozorňuje kurátor.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Uzávěrka přihlášek do soutěže DOMINO do 31. ledna

21 Leden, 2018 - 05:30
Blíží se konečný termín, kdy je možné přihlásit svůj příspěvek do celostátní soutěže DOMINO. Do tohoto již VII. ročníku se může přihlásit kdokoliv z pedagogů, který používá digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veřejnosti. Může tak učinit ještě do konce měsíce ledna 2018. Na rozdíl od podobných soutěží, kde se hodnotí dle určitých kritérií vlastní výukový objekt (DUM), se v případě soutěže DOMINO jedná o představení celé výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu.


Výňatek z Pravidel soutěže a požadavků na vložené metodiky a výukové objekty:

- Cílem není vlastní výukový objekt (DUM chcete-li), ale představení výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu.

- Představte svou nejlepší hodinu skládající se z různorodých elementů. Výhodou je využití přenosných zařízení ať již s aplikacemi online, cloudem, či aplikace v mobilu, tabletu či jiném zařízení.

- Výhodou je v takovém případě možnost využít rozhodujících částí hodin i na přenosných počítačích, domácích stanicích žáků bez rozdílu technologií.

- Vítáme i ztvárnění videoklipu v maximální délce tří minut a jeho vložení z jakéhokoli úložiště jako odkaz do metodického materiálu. Jednotlivá videa budou pak přenesena do vlastní webové stránky.

Více informací naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Tomáš Feřtek: Děti (norského) státu a úskalí multikulturní společnosti

20 Leden, 2018 - 12:37
Víte o tom, že paní Michaláková, hlavní aktérka kauzy dvou dětí odebraných rodičům norským státem, nastupuje na stáž do Barnevernetu, organizace, která jí děti odebrala? A víte, že ve svém občanském povolání pracuje ve školce? Není to zvláštní, pokud ji norský stát vyhodnotil jako někoho, kdo je ve vztahu k dětem rizikovou osobou? To není jediný paradox, na nějž upozorňuje film z dokumentárního cyklu Český žurnál (ČT). Natočila ho režisérka Ivana Pauerová Miloševičová a pečlivě v něm skládá velmi protikladné argumenty k tomu, jak Norsko zachází s dětmi a jejich rodiči.

Tomáš Feřtek (eduin.cz)Vcelku rozumně se nevěnuje samotné kauze Michalákových, o níž bylo řečeno mnohé a každý na ní má nějaký a často vyhrocený názor. Režisérka do Norska odjela a snažila se pochopit, jak Barnevernet opravdu funguje a co si o něm Norové myslí. A co si o něm myslí cizinci, ať už Češi nebo třeba Poláci či Rusové, tedy lidé ze zemí, kde je kultura zacházení s dětmi odlišná od té norské. I když začátek vypadá jako z aktivistického filmu – vidíme na něm drásavé video natočené na telefon, kde úředníci odebírají dítě norské matce – ve skutečnosti jde o rafinovanou skládačku argumentů pro i proti norskému pojetí rodičovství a úloze státu v něm.

Výhodou toho filmu je, že na konci asi budeme mít každý na tu věc trochu jiný názor, závěr rozhodně není jednoznačný. Alespoň mně na jednu stranu došlo, jak je paradoxní, pokud kritizují norský systém občané Česka, tedy státu, který nejčastěji odebírá rodinám děti prostě jen proto, že jsou chudé a umisťuje je do ústavů, jež jsou dlouhodobě považovány za naprosto nevyhovující instituce pro výchovu dětí. Ale stejně tak mi zatrnulo, když kultivovaně vyhlížející asistentka Barnevernetu, původem Filipínka, mezi řečí zmíní, že ona by si netroufla mít v Norsku dítě, protože na Filipínách je zvykem dítě dlouho krmit, za což by jí ho tady mohli odebrat, protože by to Barnevernet mohl vyhodnotit jako omezování osobního rozvoje. Vlastně je to film o úskalích blahobytné multikulturní společnosti.

Na film se můžete podívat zde

Se souhlasem autora převzato ze serveru Rodiče vítáni
Kategorie: Česká škola

Markéta Mátlová: Milan Hejný jako lídr změny. (Jaké vlastnosti a zkušenosti má mít inovátor ve vzdělávání?)

20 Leden, 2018 - 09:24
Osobnost, která aspiruje na postavení "hybatele změny" ve vzdělávání by měla mít zkušenosti s výukou na základní nebo střední škole, měla by myslet na svoje žáky a jejich budoucnost, nikoli na potřeby společnosti a měl by to být člověk mravný a vzdělaný. Příkladem takové osobnosti je podle ní Milan Hejný. Takové jsou mimo jiné závěry výzkumu Markéty Mátlové, který představuje v lednovém čísle časopisu Řízení školy. Svoji práci rozebere i v dalším textu.

Mátlová mimo jiné píše:

Problematika změn a jejich vedení či řízení je ve vzdělávání velmi diskutovaným tématem nejen na úrovni ministerstva, ale i na jednotlivých školách mezi učiteli a řediteli škol a v neposlední řadě mezi rodiči lačnícími po nových formách vzdělávání pro jejich děti. Kromě toho, že velké množství změn nařizuje přímo ministerstvo, se v posledních letech čím dál častěji objevují rodičovské iniciativy, které zakládají nové školy a užívají inovativní formy vzdělávání. Zcela ojedinělým počinem je případ zavádění Hejného metody výuky matematiky do základních škol, kterou se již vyučuje na pětině základních škol na našem území.

Klíčovou částí prvního dílu textu Mátlové jsou závěrečná doporučení:

Práce nakonec prezentuje konkrétní zkušenosti a doporučení pro další osobnosti, které by chtěly zavést změnu i ve výuce jiných předmětů. Veřejnost totiž volá po Hejném ve fyzice, chemii či biologii. Tato doporučení byla vytvořena na základě poznatků ze zavádění Hejného metody výuky matematiky na základní školy se všemi specifiky, které tento „projekt“ s sebou přináší. Závěry diplomové práce tedy nelze aplikovat celoplošně na jakýkoliv nový „projekt“ ve vzdělávání, měly by spíše sloužit jako inspirace pro další inovátory.

Mezi doporučení, která vycházejí z provedeného výzkumu, například patří, aby inovátoři:

- nejdříve sami několik let učili na základní nebo střední škole a postupně sbírali zkušenosti, aby si byli vědomi všech nástrah běžné školní praxe a aby, jak říká Hejný, pocítili mravní odpovědnost za žáky a jejich budoucnost,

- mysleli v první řadě na žáky a jejich budoucnost, a ne na potřeby současné společnosti,

- pracovali s učiteli nebo s vysokoškolskými studenty připravujícími se na profesi učitele a vytvořili jim podklady k výuce, jako například učebnice, didaktické pomůcky apod.

Dále se ukázalo jako důležité, aby sám hybatel změn měl kromě dostatečných pravomocí, zkušeností a důvěry i rysy vůdčí osobnosti, mezi něž patří nadhled, mravnost a přesahy do dalších oblastí jako filozofie, historie apod.

Celý text naleznete v lednovém čísle časopisu Řízení školy (nakladatelství Wolters Kluwer)
Kategorie: Česká škola

Facebook, Twitter a YouTube odstraňují 70 procent nahlášených projevů nenávisti

20 Leden, 2018 - 06:00
Velké internetové firmy jako Facebook, YouTube či Twitter nyní odstraňují 70 procent nahlášených nenávistných projevů. Hlášení o nelegálním obsahu přitom dokážou ve čtyřech z pěti případů prověřit do 24 hodin. Novinářům to řekla evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová na základě třetího hodnocení způsobu, jak firmy uplatňují kodex chování v této oblasti domluvený v roce 2016. Informuje ČTK.


Věra Jourová (twitter.com)Podle Jourové je výsledek pozitivní zprávou. První hodnocení v roce 2016 totiž ukázalo, že odstraňováno je 28 procent nenávistných projevů, loni to bylo 59 procent. Při vyhledávání nenávistných projevů s komisí a firmami spolupracují organizace občanské společnosti. V České republice nynější monitoring ukázal, že odstraňováno je skoro 55 procent nenávistných projevů, o rok dříve to bylo 46 procent.

"Mažou se vzkazy k zabíjení, výzvy k fyzickému násilí, výhrůžky, které by mohly inspirovat ostatní lidi," vypočetla komisařka, jakých projevů nenávisti se postup internetových společností týká.

Firmy podle ní také už nabírají nové lidi, aby se podobnými projevy ve svých aplikacích mohly lépe zabývat. Například Facebook o 3000 pracovníků rozšířil svůj tým 4500 lidí, kteří nenávistné projevy prověřují a řeší. Kodex chování doplňuje právní předpisy pro boj proti rasismu a xenofobii, které stanoví, že pachatelé trestných činů spočívajících v nenávistných projevech, ať už spáchaných na síti, nebo mimo ni, musí být účinným způsobem stíháni.

Průměrně pětinu případů nahlášených společnostem nahlásily nevládní organizace, které se na prověřování podílejí, také policii nebo státnímu zastupitelství.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Novým předsedou pražské ČSSD se stal bývalý náměstek ministra školství Petr Pavlík

20 Leden, 2018 - 06:00
Novým předsedou pražské ČSSD se stal Petr Pavlík. Na pátečním jednání o tom rozhodli delegáti krajské konference strany. Pavlík byl v tajné volbě jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 127 delegátů. Před volbou bylo vydáno 166 volebních lístků. Ve funkci nahradil ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který dnes rezignoval. Delegáti rovněž zvolili místopředsedy pražské ČSSD a nominovali na předsedu celorepublikové ČSSD poslance Jana Hamáčka a podpořili kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše. Informuje ČTK.


Petr Pavlík (msmt.cz)Strana musí podle Pavlíka zvýšit svou důvěryhodnost. "Musíme najít co nejdříve nové mladé tváře, tím nemyslím věk, ale lidi, kteří symbolizují změnu, nemají za sebou žádné stíny a mají silný osobní nebo pracovní příběh," řekl. Potřeba je prý zlepšit fungování strany, v plánu má co nejdříve obejít všechny obvodní výbory a začít komunikovat se stranou. "Je třeba, abychom navázali vztahy a stali se stranou, ve které se lidé znají a podporují a to vyzařovali navenek. Pokud to nebudeme dělat, nikdo nám to neuvěří," podotkl.

Pavlík je členem sociální demokracie v Praze 6. Je bývalým náměstkem na ministerstvu školství a je předsedou školské odborné komise ČSSD. Jako poradce v minulosti pracoval i pro exministry Kateřinu Valachovou a Marcela Chládka (ČSSD). V roce 2014 Pavlík neúspěšně kandidoval do Senátu. Působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se zejména genderovou problematikou, tedy rovnými příležitostmi žen a mužů.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Radek Sárközi: Žádám šéfredaktorku časopisu Řízení školy, aby přestala šířit neověřená tvrzení na adresu spolku Pedagogická komora

19 Leden, 2018 - 14:53
„Rád bych reagoval na text zveřejněný na webu Česká škola Vyjádření Naděždy Eretové… a prosím o zveřejnění této reakce na webu Česká škola: Žádám šéfredaktorku časopisu Řízení školy, aby přestala veřejně šířit neověřená tvrzení na adresu spolku Pedagogická komora, z.s., a veřejně se omluvila,“ píše redakci prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a pokračuje:


Radek Sárközi (facebook.com)Citace z vyjádření Naděždy Eretové: "Ve větě "Rozpaky však budí způsob komunikace a argumentace členů a také vyloučení části členské základny." chybí upřesnění, že se jednalo o vyloučení z uzavřené facebookové skupiny Pedagogická komora."

Kometář: Žádná facebooková skupina nemá "členskou základnu". Naše skupina na facebooku nese jiný název: "Pedagogická komora - diskuze o školství...". Tématem článku nebyla facebooková skupina, nýbrž spolek Pedagogická komora, z.s. Jedná se tedy o pomluvu a budeme požadovat zveřejnění omluvy.

Citace z vyjádření Naděždy Eretové: "Ovšem sám pan prezident Radek Sárközi na Facebooku např. dne 10. 6. 2017 uvádí, že Pedagogická komora existuje."

Komentář: Žádám o doložení tohoto nepravdivého tvrzení. Do schválení stanov rejstříkovým soudem jsme vždy v oficiálních vyjádřeních uváděli, že jsme "Iniciativa Pedagogická komora", což lze dohledat na našem webu www.pedagogicka-komora.cz. Tedy, že jsme neformální uskupení, které usiluje o založení spolku s názvem Pedagogická komora, z.s.

Pokud je někdo šéfredaktorem tištěného média, jakým je Řízení školy, měl by si svá tvrzení před zveřejněním důkladně ověřit. V opačním případě to vrhá negativní světlo na celé médium a zpochybňuje to pravdivost všech ostatních informací v něm prezentovaných.
Kategorie: Česká škola

Vyjádření Naděždy Eretové z časopisu Řízení školy k diskusi o spolku Pedagogická komora na České Škole

19 Leden, 2018 - 09:28
Požádali jsme Naděždu Eretovou z časopisu Řízení školy, aby se vyjádřila ke kritice, která zazněla v diskusi na České škole. Týkala se především tvrzení z článku v Řízení školy, že spolek Pedagogická komora „vyloučil část členské základny“. Představitelé spolku to odmítají. Naděžda Eretová odpovídá:

„Ve větě "Rozpaky však budí způsob komunikace a argumentace členů a také vyloučení části členské základny." chybí upřesnění, že se jednalo o vyloučení z uzavřené facebookové skupiny Pedagogická komora. Spolek Pedagogická komora byl totiž zapsán, a tedy vznikl až 27.10. 2017. Ovšem sám pan prezident Radek Sárközi na facebooku např. dne 10. 6. 2017 uvádí, že Pedagogická komora existuje. Nechala jsem se tedy zmást samotným panem prezidentem Pedagogické komory.“
Kategorie: Česká škola

Stránky