Požadavky k přijímací zkoušce na VOŠ

Diplomovaný zdravotní laborant (ve školním roce 2017/2018 obor otvíráme)

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

 Diplomovaný zubní technik

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z biologie člověka
 • zkouška z kreslení a modelování
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný farmaceutický asistent

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaná všeobecná sestra

 • písemný test z biologie člověka
 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

K častým dotazům:

Poplatek za přihlášku se neplatí.

Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558