Minimaturity

MINIMATURITY

 

2017 - 2018

 

A je to zase tady.... Ještě neskončil školní rok a už se chystáme na další práci a na další studium....

V úterý 27.6. 2017 dopoledne proběhne tradiční Úvod do projektu MINIMATURITY pro školní rok 2017 - 2018.

ZÁKLADNÍ INFORMACE NALEZNETE NÍŽE Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU

A V ÚTERÝ SE MŮŽETE PTÁT NA KONKRÉTNÍ DOTAZY...

VÍTE, CO VÁS ČEKÁ?...... 

 

 

MINIMATURITY

2016 - 2017

 

 

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH PRACÍ A SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ PRACÍ PROBĚHNE VE STŘEDU 8. 2. 2017 OD 9:30 - 10:00 V AULE. VŠICHNI ŽÁCI I UČITELÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. OCENĚNÝM SRDEČNĚ GRATULUJEME. 

Opět se blíží čas prezentací a obhajob výsledků dlouhodobé práce našich žáků v rámci projektového dne s názvem MINIMATURITY 2016-2017. Co je to vlastně za "AKCI"?

HARMONOGRAM A INFOMRACE NÍŽE V PŘÍLOHÁCH........

 

O minimaturitách...

 

Minimaturity jsou určeny pro žáky všech druhých ročníků. Žáci mají možnost vybrat si libovolný předmět (nebo téma), který (které) je zajímá. Na konci druhého a ve třetím ročníku mohou žáci rozpracovat téma a zúčastnit se soutěže SOČ, ve čtvrtém ročníku mohou (obory zdravotnické lyceum) práci rozpracovat, doplnit a rozšířit do práce maturitní. V případě zájmu o soutěž SOČ je nezbytné strukturovat práci již předem podle požadavků pro SOČ (www.soc.cz).

Minimaturity slouží k upevnění a mezipředmětovému propojení získaných znalostí a dovedností, realizují vybraná průřezová témata. Rozvíjí osobnost žáka. Připravují žáka na situace v životě, v budoucím studiu, v budoucím zaměstnání. Podporují realizaci experimentů, badatelských aktivit a poznávání novým způsobem, vlastním tempem na základě vlastní motivace.

Náplní práce žáků je zpracovat projekt na vybrané téma, sepsat seminární práci v daném rozsahu s experimentální (praktickou) částí, zpracovat powerpointovou prezentaci, případně jinak prezentovat výsledky své práce (film, fotogalerie, poster, pomůcka pro výuku), svou práci pomocí takové prezentace obhájit před komisí a spolužáky. Obhajoby jsou žákům i vyučujícím přístupné.

Svůj projekt mohou žáci rozpracovat a přihlásit se do řady soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti (SOČ). Žáci oboru zdravotnické lyceum může v tématu pokračovat v rámci maturitní seminární práce, která je praktickou částí maturitní zkoušky. Pokračováním se rozumí rozšíření práce. Doporučujeme předem konzultaci s vedoucím maturitní práce.

Žáci jsou za splnění minimaturitní práce hodnoceni známkou, která se započítává do oborově nejbližšího předmětu. Známka má váhu "těžká". Znamená to, že hodnocení ve výuce vybraného učitele získá známku s nejvyšší váhou, kterou daný vyučující v daném předmětu používá. Žáci si tak mohou v daném předmětu známku vylepšit. Konečná známka je výsledkem objektivního hodnocení podle pevně stanovených pravidel a kriterií (krieteria hodnocení jsou zveřejněna níže v přílohách). Podílí se na něm několik vyučujících (vždy minimálně tři) a případně studenti Pdf UHK hostující v komisi v rámci výuky a své pedagogické praxe.
Minimálně jedno hodnocení je slovní.

Nejlepší práce jsou tradičně oceňovány na konci obhajob věcnou cenou. Pro úspěšné žáky máme ceny již nachystány..

Více informací k dispozici v přílohách (témata, požadavky, hodnocení, atd...).

Znalosti a dovednosti, které během minimaturit procvičíte a nově nabydete, Vám mohou usnadnit řešení některých životních situací - například zvládnutí nervozity při maturitě, suverénní vystupování před lidmi, úspěšně absolvovat pracovní pohovor při hledání brigády či práce. Vyzkoušíte si roli badatele, vědeckého pracovníka, který pozoruje a hledá odpovědi na různé otázky. Nad jakou otázkou budete bádat Vy?

V přílohách (níže) si můžete stáhnout bližšší informace - témata, hodnotící tabulky, informace.V případě nejasností se obraťte na organizační tým minimaturit (PhDr. Štindl, Mgr. Dostál, Ph.D., Mgr. Gebrtová, Mgr. Zlatovský, Mgr. Špilka, Ph.D., Petr Reif, Dis.).

 

Termín prezentace (obhajob) prací žáků: čtvrtek 2. února 2017

Termín uložení práce (seminární část, Poweropintová prezentace) v elektronické podobě na síť školy je: 

do 23. ledna 2017

Termín uložení posteru (plakátku) v elektronické podobě na síť školy je: 

do 30. ledna 2017

ULOŽENÍ PRACÍ ELEKTRONICKY: 
K:\ STUDENTI \ MINIMAT \ 2016-2017

Ukládání prací proveďte tak, že na školní síti vyhledáte disk K a ve výše uvedených složkách naleznete složku své třídy, kde podle návodu uložíte - soubor pojmenujete svým jménem a názvem práce. Do složky uložíte seminární práci i prezentaci a poster. Ve složkách musí být seminární práce do data 23.1.2017. Aktualizovat složku můžete i poté až do obhajob.  

MINIMATURITNÍ PRÁCE MŮŽE BÝT ROZPRACOVÁNA DO PRÁCE SOČ (STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST). TÉMATA JSOU LIBOVOLNÁ Z RŮZNÝCH KATEGORIÍ. MÁTE-LI ZÁJEM, PODÍVEJTE SE NA ODKAZY NÍŽE - NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ.

ODKAZ NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ: 

http://www.soc.cz/

SEZNAM NABÍZENÝCH TÉMAT, KTERÁ VEDOU ODBORNÍCI NA JINÝCH PRACOVIŠTÍCH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH NAPŘÍKLAD UNIVERZIT ČI JINÝCH PRACOVIŠŤ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE PŘIJĎTE INFORMOVAT... KABINET CHEMIE A BIOLOGIE. 

http://soutezekhk.ssis.cz/?stranka=soc